telep l si nkorm nyzatok orsz gos sz vets ge az nkorm nyzatok lehet s gei a k zfoglalkoztat sban n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zalaszentgrót, 2012. január 26. Szulimán Zsolt ügyintéz?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zalaszentgrót, 2012. január 26. Szulimán Zsolt ügyintéz? - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban. Zalaszentgrót, 2012. január 26. Szulimán Zsolt ügyintéző Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály szuliman.zsolt @ bm.gov.hu. Közfoglalkoztatás. Mit jelent a közfoglalkoztatás?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zalaszentgrót, 2012. január 26. Szulimán Zsolt ügyintéz?' - burke-pacheco


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
telep l si nkorm nyzatok orsz gos sz vets ge az nkorm nyzatok lehet s gei a k zfoglalkoztat sban

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban

Zalaszentgrót, 2012. január 26.

Szulimán Zsolt

ügyintéző

Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

szuliman.zsolt@bm.gov.hu

k zfoglalkoztat s

Közfoglalkoztatás

Mit jelent a közfoglalkoztatás?

Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram is helyette egységesen közfoglalkoztatásnak nevezzük.

Az állam átmeneti munkalehetőségetbiztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen.

A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést.

A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára.

A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony,

bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozza.

k zfoglalkoztat s1

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztató lehet a 2011. évi CVI. törvény alapján:

helyi és nemzetiségi önkormányzat,valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,

költségvetési szerv,

egyház,

közhasznú jogállású szervezet,

civil szervezet,

állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

vízitársulat,

erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó is!),

szociális szövetkezet,

vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

k zfoglalkoztat si jogviszony

Közfoglalkoztatási jogviszony

Miben tér el többek között a munkaviszonytól:

csak határozott időre létesíthető,

a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható,

nem köthető ki próbaidő.

Közfoglalkoztatottak bérezése:

a közfoglalkoztatottat az iskolai végzettsége és szakképesítése, valamint a betöltött munkakör alapján közfoglalkoztatási bér (havi bruttó 71 800 Ft), vagy közfoglalkoztatási garantált bér (havi bruttó 92 000 Ft) illeti meg,

részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél ( jelenleg 22 800 Ft)

A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bérrészletekben történik.

kist rs gi startmunka mintaprogramok

Kistérségi startmunka mintaprogramok

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók.

A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek.

A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

kist rs gi startmunka mintaprogramok1

Kistérségi startmunka mintaprogramok

2012. évben 94 hátrányos helyzetű kistérség településein indulnak mintaprogramok, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján, valamint miniszteri egyedi döntés alapján további 3 kistérségben.

A tervezés során 19 megye 1816 települése lett megszólítva.

Főbb tevékenységi területek:

mezőgazdasági projekt,

  • növénytermesztés
  • állattenyésztés
  • hagyományos tartósítás

belvízelvezetés

mezőgazdasági földutak rendbetétele

bio- és megújuló energiafelhasználás

közúthálózat javítása

illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint

téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

mez gazdas gi projekt

Mezőgazdasági projekt

Célja:

a megtermelt zöldség és gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, valamint a többlettermékek esetleges feldolgozását, értékesítését.

Munkával tanulás:

2012. évben szabályozásra kerülnek törvényi szinten a munkávaltanulás feltételei, amelyek a legfeljebb két éves időtartamra szóló mezőgazdasági mintaprogramokban tervezett képzés és közfoglalkoztatás megvalósítását teszik lehetővé .

Az álláskeresők képzési rendszerének megtartása mellett a közfoglalkoztatás középtávú koncepciója új elemként javaslatot tesz a szociális célú tangazdaságok létrehozására.

Három képzési program közül választhatnak a résztvevők.

Tanulhatnak:

állattartást 1 tanév (34 hét)

növénytermesztést és tartósítást 1,5 tanév (34 + 17 hét) és

növénytermesztést és állattartást 2 tanév (2×34 hét)

A képzést a Türr István Képző és Kutató Intézet végzi országosan egységes képzési program alapján.

slide9

Munkával tanulás

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések finanszírozását uniós forrásból az „Újra tanulok” nevet viselő TÁMOP 2.1.6. kiemelt konstrukció, biztosítja 4 milliárd forint betervezésével.

A program valamennyi résztvevője számára biztosított a mezőgazdasági ismereteket nyújtó képzésben való részvétel.

A képzés elvégzését követően alkalmassá válnak a család legszükségesebb élelmiszerekkel történő ellátására és a szükségletüket meghaladó termények értékesítésére, azaz idővel egyéni vagy szövetkezeti gazdálkodással jövedelemre is szert tehetnek.

A képzési program és az alkalmazott módszerek igazodnak a célcsoport speciális igényeihez: alapfokú iskolai végzettség hiányában is elsajátítható tananyag, szövegértési nehézségekkel küzdők által is használható tankönyv, gyakorlatban szerzett munkatapasztalatra épülő oktatás.

slide10

Belvízelvezetés

Célja:

a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása.

Mezőgazdasági utak rendbetétele

Célja:

elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását.

Bio- és megújuló energiafelhasználás

Célja:

a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával. A helyben jelentkező biomassza tüzelőanyag igény ösztönzőjévé válhat az energianövény termesztésnek.

k z th l zat jav t sa a telep l sek belter let n

Közúthálózat javítása a települések belterületén

Célja:

az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése.

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása

Célja:

a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása.

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

Célja:

folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára a téli hónapokban is.

slide12

A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése

2012. évtől kezdődően a közfoglalkoztatás az alábbi

területeken valósul meg:

Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú; 6 órás közfoglalkoztatás

Kistérségi startmunka mintaprogramok; 8 órás közfoglalkoztatás

Országos közfoglalkoztatási programok; 8 órás közfoglalkoztatás

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

Közhasznú kölcsönzők közfoglalkoztatási tevékenysége-közfoglalkoztatás mobilitást szolgáló támogatás

slide13

A Közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése

A közfoglalkoztatás támogatására

2011. évben 64 Mrd forint állt rendelkezésre.

A közfoglalkoztatásra fordítható pénzügyi forrás

2012. évben 132,183 Mrd forint

(Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján).

A 2012. évi pénzügyi forrásból több mint 200 ezer fő álláskereső személy közfoglalkoztatása valósulhat meg.