uloga javnih bilje nika u procesu ovrhe nad nov anim sredstvima gra ana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA. Pripremila: javni bilježnik NADA KEMEC SLAVONSKI BROD. sudjelovanje javnih bilježnika (čl. 252 a do 252 i) Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona NN, br. 88/05) primjena od 29. siječnja 2006. god.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA' - bunny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uloga javnih bilje nika u procesu ovrhe nad nov anim sredstvima gra ana

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

Pripremila:

javni bilježnik NADA KEMEC

SLAVONSKI BROD

slide2

sudjelovanje javnih bilježnika (čl. 252 a do 252 i) Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona NN, br. 88/05)

  • primjena od 29. siječnja 2006. god.
  • određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne
  • isprave-povjerena ovlast koju je do 29. siječnja 2006. god. imao sud)
  • donošenjem rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

vjerodostojna isprava
Vjerodostojna isprava

Prema čl. 28 st. 1. Ovršnog zakona vjerodostojna isprava je

1. račun, s time da se računom smatra i obračun kamata2. mjenica i ček s protestom i povratnim računom kad je to potrebno za zasnivanje tražbine3. javna isprava4. izvadak iz poslovnih knjiga5. prema zakonu ovjerovljena privatna isprava, te

6. isprava koja se prema posebnim propisima smatra javnom ispravom- takstativno određena lista vjerodostojne isprave

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

slide4

Podobnost vjerodostojne isprave za ovrhu(čl.28.st.2.OZ)

- naznaka vjerovnika- naznaka dužnika- predmet- vrsta- opseg i- vrijeme ispunjenja novčane obveze, samo vrijeme ispunjenja obveze ne mora biti naznačeno, može se odrediti dospjelost tražbine u prijedlogu za ovrhu

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

slide5

SADRŽAJ PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE čl. 35 st. 2 OZ

- zahtjev da sud naloži ovršeniku da u roku od osam dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od tri dana od dana dostave rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima

- ovršni zahtjev-zahtjev za ovrhu s naznakom vjerodostojne isprave na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, tražbina čije se ostvarenje traži te sredstvo kojim ovrhu treba provesti, i po potrebi , predmet u odnosu na koji ga treba provesti i

- druge propisane podatke za provedbu ovrhe

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

slide6

ovrhovoditelj može predložiti da se ovrha odredi na jednom ili više predmeta ovrhe (252 c OZ) ili

  • - da se radi naplate određene tražbine ovrha odredi općenito na imovini ovršenika, bez navođenja sredstava i predmeta ovrhe
  • - provodi se na tražbini po računu kod banke i na ostalom novčanom primanju (plaći, mirovini i drugim stalnim novčanim primanjima), ali ne i na ostaloj imovini ovršenika
  • - isti položaj ima i ovrhovoditelj koji je ishodio rješenje o ovrsi kojim je ovrha određena na računu kod banke

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

postupanje javnog bilje nika u povodu prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne istprave
POSTUPANJE JAVNOG BILJEŽNIKA U POVODU PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISTPRAVE

- postupanje određeno u članku 252.d OZ-a prijedlog dopušten i osnovan- donosi javni bilježnik rješenje o ovrsi i dostaviti strankama- prijedlog nije dopušten, uredan ili osnovan proslijedit će predmet nadležnom sudu

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

dostava rje enja o ovrsi ovr eniku
Dostava rješenja o ovrsi ovršeniku

čl. 19. st. 1 Ovršnog zakona-primjena Zakona o parničnom postupku (NN 84/08, i 124/08)čl. 142-osobna dostava rješenja o ovrsi- dostava ako se osoba ne zatekne na adresi označenoj u prijedlogu za ovrhu dostavljač se obaviještava o tome na kojem mjestu bi mogla tu osobu zateći i dostavlja obavijest poslovno sposobnom članu kućanstva, kućepazitelju ili susjedu ili na radnom mjestu (čl. 141 ZPP-a) da bude u određeni sat i dan u svom stanu odnosno na radnom mjestu- da ne zatekne osobu kada je obavijestio da će doći uručiti pismeno, može pismeno uručiti nekome od navedenih osoba iz čl. 141 ZPP-a i dostava se smatra obavljenom- ako se ne uspije obaviti dostava onda se od ovrhovoditelja u skladu s čl. 143 ZPP-a traži potvrda iz MUP-a o prebivalištu ovršenika

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

slide9

- dostava se preko pošte obavlja još u dva navrata i stavlja se na oglasnu ploču suda, nakon isteka osam dana rješenje je pravomoćno a protekom još osam. dana i ovršno- ista adresa 15 dana od zadnje dostave

- različita adresa 30 dana od zadnje dostave- postoji mogućnost fizičke ili pravne osobe prema čl. 143 a ZPP-a zatraže od policijske uprave prema prebivalištu ili boravištu zabilježbu izjave da se dostava za nju u sudskim postupcima obavlja na određenoj adresi ili određenim osobama na određenoj adresi u RH

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

potvrda o pravomo nosti i ovr nosti
POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI

- na zahtjev ovrhovoditelja javnog bilježnika stavlja na otpravak rješenja o ovrsi potvrdu o njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

zaklju ak
ZAKLJUČAK

- zamjerka javnog bilježnika na rad je neopravdana- javni bilježnici ne provode rješenja o ovrsi- članak 252 g. st. 2. ovršnog zakona propisuje:“ISPLATITELJ stalnoga novčanog primanja dužan je prigodom postupanja po rješenju o ovrsi voditi računa o pravilima o ograničenju ovrhe na takvim primanjima”- istu ulogu ima isplatitelj kod postupanja s izjavom o suglasnosti o zapljeni stalnih novčanih primanja, zadužnice i bjanko zadužnice

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA

hvala na pozornosti
HVALA NA POZORNOSTI

ULOGA JAVNIH BILJEŽNIKA U PROCESU OVRHE NAD NOVČANIM SREDSTVIMA GRAĐANA