fallolyckor fallprevention hos ldre personer lars nyberg maj 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007. Fall och fallprevention hos äldre personer. 1 000 000 fall per år bland äldre personer i Sverige Vanligare dödsorsak än trafikolyckor Kan förebyggas Baserat på kunskap om risk och uppkomst

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fallolyckor & fallprevention hos äldre personer Lars Nyberg, maj 2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fall och fallprevention hos ldre personer
Fall och fallprevention hos äldre personer
 • 1 000 000 fall per år bland äldre personer i Sverige
 • Vanligare dödsorsak än trafikolyckor
 • Kan förebyggas
  • Baserat på kunskap om risk och uppkomst
  • Fysisk träning viktigaste (?) komponenten
definition
Definition
 • ”Unintentionally coming to rest on the ground or floor”
  • Jensen, 2003
 • Flera liknande definitioner, inkluderande eller exkluderande svimning o dyl.
f rekomst
Förekomst
 • Incidens per 100 personer och år:
 • Stiger med:
  • Ålder
  • Kvinnligt kön
  • Funktionsnedsättning
 • Befolkningssnitt: var tredje åldring faller årligen
f rekomst tid plats
Förekomst: tid & plats
 • Typfallen avspeglar aktivitetsmönster
  • Inomhus under vardagliga aktiviteter
  • Dygnets aktiva timmar
  • Lokaler man vistas mest i
  • Undantag:
   • nattliga fall på toa/på väg till/från toa i särskilda boenden
skadefrekvens per fall
Skadefrekvens per fall
 • Inga skador:
  • 50%-70%
 • Lätta skador:
  • 20%-40%
 • Måttliga-svåra skador:
  • 10%-20%
andra konsekvenser
Andra konsekvenser
 • Oro / rädsla
 • Skam, vanmakt
 • Aktivitetsbegränsningar
 • Ökat beroende, minskad förmåga
att falla eller icke
Att falla eller icke?
 • Kapacitet:
  • Motorisk kontroll
   • Muskulatur
   • Balans
   • Praxis
  • Sensorik / syn
  • Kognition

Aktivitet

Omgivning

Kapacitet

riskfaktorer
Riskfaktorer
 • Kvinnligt kön
 • Hög ålder
 • Nedsatt motorisk kontroll
  • Muskelstyrka, balans, gångfunktion
 • Syn/känselnedsättning
 • Demens, stroke, mb Parkinson
 • Läkemedel
 • Försämringar i allmäntillstånd (hos ”sköra”)
identifiera individer i risk
Identifiera individer i risk
 • Tidigare fall
 • ”Bedömer du att risken för att NN ska falla inom ett halvår är hög?”
 • Kända riskfaktorer
  • Ex vis riskindex:
   • Downton Index
downton index
Downton Index
  • Downton, 1992
 • Summascore 0-11
 • 3 p el mer indikerar risk
 • Validerad i servicehusmiljö:
  • Rosendahl et al, 2004:
  • God sensitivitet, måttlig specificitet
  • Prediktion bäst inom 3 mån
downton index riskindikatorer
Tidigare kända fall

Sedativa lkm

Diuretika,

Andra antiyperten-siva lkm

Antiparkinsonmed

Antidepressiva

Synnedsättning

Hörselnedsättning

Nedsatt sensomo-torisk extremitets-funktion

Kognitiv funktions-nedsättning

Osäker gång

Downton Index, riskindikatorer:
omgivningens betydelse
Omgivningens betydelse
 • Fysiska miljön överraskande svagt knuten till fall (särskilt hos ”sköra”)
 • MEN: förändrad vårdmiljö reducerade fall med 40% hos strokedrabbade i rehabilitering!
aktivitetens betydelse
Aktivitetens betydelse
 • Liten andel fall förklaras av ”riskaktiviteter” (särskilt hos ”sköra”)
 • Den fysiska aktivitetsgradens betydelse näst intill obeforskad
  • Utlösande?
  • Skyddande?
evidens f r preventiva insatser
Evidens för preventiva insatser
 • Äldre i ordinärt boende:
  • Stark evidens (fr o m Tinetti et al, 1994)
   • Multifaktoriella individuella program
   • Program med enskilda åtgärder:
    • Fysisk träning av balans och styrka
    • Bostadsanpassning / förflyttningshjälpmedel
    • Läkemedelsrevision
evidens f r preventiva tg rder
Evidens för preventiva åtgärder
 • Äldre i särskilt boende
  • Svagare evidens men positiva fynd (fr o m Jensen et al, 2002; Becker et al, 2003)
  • Multifaktoriella individualiserade program
   • Fysisk träning
   • Medicinska åtgärder
   • Omvårdnadsåtgärder
   • Hjälpmedel, skor
   • Anpassning av fysisk miljö
   • Höftskyddsbyxor som skadeprevention
fysisk tr ning som fallprevention
Fysisk träning som fallprevention
 • En av de starkaste fallpreventiva åtgärderna!
litteratur
Litteratur
 • Downton J. Falls in the elderly. London: Edward Arnold, 1992.
 • Lord SR, m fl. Falls in older people: risk factors and strategies for prevention. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 • Jensen J. Fall and injury prevention in older people living in residential care facilities. Umeå: Umeå university medical dissertation. New Series 812, 2003.
 • Chang JT, m fl. Interventions for the prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2004; 328: www.bmj.com
litteratur forts
Litteratur, forts
 • Day L, m fl. Randomised factor trial of falls prevention among older people living in their own homes. BMJ 2002: 325: 128-133.
 • Jensen J, m fl: Fall and injury prevention in older people living in residential care facilities: a cluster randomized trial. Ann Intern Med. 2002; 136: 733-741
 • Sokka M, m fl: Att förebygga fall inom särskilt boende i Storumans och Vindelns kommuner. Äldrecentrum Västerbotten: Rapport 2004:1. www.vll.se/ac/aldrecentrum
 • Rosendahl E, m fl: Prediction of falls among older people in residential care facilities by the Downton index. Aging Clin Exp Res. 2003;15:142-7.