PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ E xhibition : Water and City. Surrounding the River in the City - Place to Relax Okolie rieky v meste – miesto odpočinku 21.5.2012 – 03.06.2012 Workshop: Development of the City in Context of Relation Water and City

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - buffy-strong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Exhibition :

Water and City. Surrounding the River in the City - Place to Relax

Okolie rieky v meste – miesto odpočinku

21.5.2012 – 03.06.2012

Workshop:

Development of the City

in Context of Relation Water and City

Stručný vývoj mesta v kontexte vzťahu voda a mesto

21.05.2012, 13:30

Ing.arch. Juraj Furdík, PhD., FacultyofArchitecture Slovak universityofTecnology, furdik@fa.stuba.sk,

http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/ , http://visegradfund.org/

This project is realized with the financial support of the International Visegrad Fund.

RIEŠENÉ ÚZEMIE


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

1. Opening

2. Information about project tasks (Interim report, finances, ...)

3. Printed publication: information from partners about possibilities of printing: costs, quality, size, pieces,...

- summary of publication

- graphic

- presentations of partners - 1st chapter of publication: A Brief Development of the City in Context of Relation Water and City

cca 10 minutes, cca 10–20 slides4. Information about exhibition and presentation in Bitov5. others6. Conclusion (16:00)

1. Otvorenie2. Info o ulohach projektu (priebezna sprava, financie, ...)3. Tlacenapublikacia:- info partnerov o zistenychmoznostiachtlace:kvalita tlace, format, rozsah, cena- obsah publikacie (v zmysle zapisu z Ostravy)- grafika- prezentacia partnerov 1. kapitoly publikacie"Strucnyvyvoj mesta v kontexte vztahu voda a mesto"cca 10 min, cca 10–20 slidov4. Info o Bitove5. Rozne6. Zaver

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Bratislava stru n v voj mesta v kontexte vz ahu voda a mesto

BRATISLAVAStručný vývoj mesta v kontexte vzťahu voda a mesto

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

Obdobia

1. Praveké osídlenie, prvé národy na našom území

2. Slovensko súčasťou Uhorska

3. Habsburská ríša

4. Slovenské národné obrodenie

5. Prvá Československá republika

6. Druhá Československá republika

7. Súčasné Slovenska

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/

V roku 1775 nariadila Mária Terézia zbúrať mestské hradby a brány


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

Vojenské mapy

Prvé mapy veľkých mierok (1:28 800) mapy prvého vojenského mapovania (1763 – 1785), tzv. jozefského mapovania.

Podstatne podrobnejšie sú mapy druhého vojenského mapovania (1806 – 1869), tzv. Františkovho mapovania.

Tretie vojenské mapovanie (1869 – 1887) sa pokúsilo splniť požiadavky armády na presnejšie a kvalitnejšie mapy.

Civilný sektor sa tiež dožadoval kvalitných topografických máp. Mapy tohto mapovania boli zhotovené v mierke 1:25 000.Územie Slovenska bolo mapované v rokoch 1875 –1884.

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

V novovzniknutom Československu bola situácia s mapovými podkladmi veľmi

nepriaznivá. Samostatný Vojenský zeměpisný ústav vznikol v roku 1919.

V rokoch 1922 a 1923 boli odoslané z Viedne všetky originály a matrice nášho územia.

V roku 1933 boli schválené nové úradné mapy v mierke 1:20 000. Do roku 1939 bolo spracované územie od Banskej Bystrice po maďarské hranice (KUPČÍK 1997).

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

Relatívna intenzita zmeny využitia krajiny Banskej Štiavnice

medzi rokmi 1742 – 2005.

Využitie krajiny Banskej Štiavnice v roku 1742, 1900, 1952, 2005

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

Záver Štiavnice

Štúdium vývoja využitia krajiny od minulosti po súčasnosť má veľký význam najmä pre

krajinno-ekologické analýzy a syntézy ústiace do návrhov pre trvalo udržateľné využívanie územia.

Identifikácia týchto zmien, ich príčin a dopadov na krajinu prispieva k poznaniu a určeniu

potenciálu a únosnosti krajiny. Dlhodobé využitie určitého krajinno-ekologického komplexu spolu so svojimi pozitívnymi alebo negatívnymi účinkami indikuje vhodnosť tohto komplexu pre jeho ďalšie trvalo udržateľné využívanie. Tieto poznatky sú aktuálne hlavne pri plánovaní starostlivosti o kultúrnu krajinu prechádzajúcu v súčasnosti transformáciou v dôsledku zmeny primárnych funkcií z hľadiska ľudskej spoločnosti. (OLAH et al. 2006).

GEOGRAFICKÁ REVUE Ročník 4 Číslo 1

26 - 39 FPV UMB Banská Bystrica, 2008

HISTORICKÉ MAPY A KRAJINNO-EKOLOGICKÝ VÝSKUM

HISTORICAL MAPS AND LANDSCAPE-ECOLOGICAL RESEARCH

Pavol Maliniak, Branislav Olah

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

rok počet obyvateľov Štiavnicepol. 15. stor.  - 5 0001720  - 9 0001782  - 33 0001851  - 42 2381890  - 52 4411900  - 61 5371938  - 124 0001946  - 191 3541984  - 400 0002001  - 428 672

Vývoj územného a správneho usporiadania Bratislavy


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

6.     Publikácie Štiavnice

-     Publikácia CD: bude obsahovať úplne všetky dokumenty súvisiace s projektom, ktoré budú projekt celkovo dokumentovať a evalvovať. Publikácia CD bude mať ISBN s cieľom evalvovať všetky aktivity a dokumenty riešiteľov projektu vo vzťahu k Vyšehradskému fondu a k jednotlivým štátnym, verejným a odborným inštitúciám.

-     Publikácia tlačená – zborník, knižka, ISBN, recenzovaná V zmysle prezentácií a záverov bratislavského seminára (27.2.2012) koordinátor odporučil spracovať publikáciu v užitočnom, praktickom, teoretickom a odbornom obsahu so zdôraznením možnosti vzájomnej porovnateľnosti témy vzťahu vody – vodného toku a mesta – urbánneho systému a štruktúry v riešených mestách V4.

RIEŠENÉ ÚZEMIE

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

Obsah: Štiavnice

- Úvod - Stručný vývoj mesta   v kontexte vzťahu voda a mesto - Súčasný ÚPN mesta, / región/ vodný fenomén, jeho akceptovanie a zhodnotenie - Riešenia zón v dotyku s vodným tokom ÚPN Zón, realizované, návrhy-plány, štúdie /história, súčastnosť/,

študentské práce, postre- Závery - Zhrnutie

RIEŠENÉ ÚZEMIE

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

RIEŠENÉ ÚZEMIE Štiavnice

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Provozn ekonomick fakulta mendelova univerzita v brn e xhibition

Rozsah: ŠtiavniceKoordinátor odporučil publikáciu spracovať v primeranom rozsahu v závislosti od možností riešiteľov a možností Štandardného grantu Vyšehradského fondu s cieľom podpory a  výmeny vzájomných poznatkov a porovnania riešení a skúseností v danej téme projektu. V diskusii účastníci prediskutovali možnosti: - charakteru publikácie – zborník alt. knižka s parametrami vedeckej recenzovanej publikácie - rozsahu publikácie za každé mesto - partnera cca 15 strán plus každý riešiteľ spracovanie a spolupráca na úvode, závere a zhrnutí, prípadne iných častiach publikácie - formy spracovania – formát A4 v zmysle projektu alebo iný návrh B5 alt. iné, čiernobiele alebo farebné - tlače – vo vedeckom vydavateľstve v závislosti od podmienok, partneri zistia možnosti v ich krajine – finančné, časové a kvalitatívne

RIEŠENÉ ÚZEMIE

This project is realized with the financial support of the International VisegradFund. http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/, http://visegradfund.org/


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť Štiavnice

.Ing.arch. Juraj Furdík, PhD., FacultyofArchitecture Slovak universityofTecnology, furdik@fa.stuba.sk, http://www.fa.stuba.sk/ , http://a-atc.sk/MobEx2011/ , http://visegradfund.org/This project is realized with the financial support of the International VisegradFund