Zwierzęta lasów - PowerPoint PPT Presentation

bud
zwierz ta las w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zwierzęta lasów PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zwierzęta lasów

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
241 Views
Download Presentation

Zwierzęta lasów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zwierzęta lasów Wykonały: Kamilka Przyczynek Kasia Kuligowska

  2. Sarna

  3. Opis sarny • Sarna występuje zarówno w wielkich, zwartych kompleksach leśnych, jak i na zupełnie bezleśnych terenach. Wyróżnia się przez to dwa ekotypy tj. sarnę leśną i sarnę polną. Odmienne środowisko życia tych dwóch ekotypów doprowadziły do różnic w ekologii, behawiorze, a nawet morfologii i anatomii.

  4. Stada saren polnych zagonione do lasu, po pewnym czasie wracają na pola. Już samo zapędzenie saren do lasu jest utrudnione gdyż zazwyczaj sarny te niechętnie opuszczają tereny otwarte, a najczęściej gdy zostaną zapędzone pod ścianę lasu przemieszczają się i uciekają wzdłuż niej. Podobnie jest z sarną leśną , która zapędzona na pola wraca do lasu. Krzyżowanie obu tych ekotypów w naturze jest więc utrudnione co w kolejnych pokoleniach jeszcze bardziej zaznacza różnice między sarną polną i leśną. Cóż może właśnie mamy okazję podglądać ewolucję w trakcie specjacji, która w przyszłości doprowadzi do rozdzielenia się tych dwóch ekotypów na odrębne gatunki.

  5. Wiewiórka


  6. Opis wiewiórki • W dziupli ma swoje zapasy, zamieszkuje gniazda ptaków lub buduje je sama. Gniazda te buduje w koronach drzew, zwykle w rozwidleniu gałęzi. Buduje je z trawy i drobnych gałązek i wyściela mchami. Gniazda te mają jeden wejściowy otwór. Długi, puszysty ogon odgrywa ważną rolę podczas skoków - stabilizuje kierunek lotu. Jest aktywna w dzień. Jej pożywienie stanowią nasiona, pędy, grzyby, owoce, ale także owady, jaja i pisklęta. Gromadzi zapasy żywności, np. zakopując nasiona – przyczynia się w ten sposób do rozsiewu nasion drzew. Obserwowano też, że na gałęziach drzew suszyła grzyby.

  7. Wilki

  8. Jeż

  9. Koniec