ministria e pun ve t brendshme l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministria e Punëve të Brendshme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministria e Punëve të Brendshme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Ministria e Punëve të Brendshme - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Ministria e Punëve të Brendshme. Pasaportat e Republikës së Kosovës. Llojet e Pasaportave . Pasaporta Ordinere Pasaporta Diplomatike Pasaporta Zyrtare Dokumenti i Udhëtimit. Afati i vlefshmërisë. Pasaporta lëshohet me afat vleshmërie:. 10 vjeçare për shtetasit e moshës mbi 18 vjet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ministria e Punëve të Brendshme' - bud


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ministria e pun ve t brendshme

Ministria e Punëve të Brendshme

Pasaportat e Republikës së Kosovës

llojet e pasaportave
Llojet e Pasaportave
 • Pasaporta Ordinere
 • Pasaporta Diplomatike
 • Pasaporta Zyrtare
 • Dokumenti i Udhëtimit

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

afati i vlefshm ris
Afati i vlefshmërisë
 • Pasaporta lëshohet me afat vleshmërie:
 • 10 vjeçare për shtetasit e moshës mbi 18 vjet
 • 5 vjeçare për shtetasit e moshës prej 3 deri 18 vjet
 • 3 vjeçare për shtetasit që nuk i kanë mbushur 3 vjet

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

pasaporta ordinere
Pasaporta Ordinere
 • Pasaporta ka kopertinë me ngjyrë të kaltërt të mbylltë.
 • Simboli, emri i shtetit dhe lloji i dokumentit janë me ngjyrë të artë.
 • Pasporta përmban 32 faqe me elementet e sigurisë të inkorporuara sipas standardeve Europiane dhe ICAO.
 • Personalizimi fillon në javën e tretë të korrikut.

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

pasaporta diplomatike
Pasaporta Diplomatike
 • Pasaporta ka kopertinë me ngjyrë të zezë.
 • Simboli, emri i shtetit dhe lloji i dokumentit janë me ngjyrë të artë.
 • Pasporta përmban 32 faqe me elementet e sigurisë të inkorporuara sipas standardeve Europiane dhe ICAO.
 • Personalizimi fillon në javën e tretë të korrikut.

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

pasaporta zyrtare
Pasaporta Zyrtare
 • Pasaporta ka kopertinë me ngjyrë të kaftë të mbylltë.
 • Simboli, emri i shtetit dhe lloji i dokumentit janë me ngjyrë të artë.
 • Pasporta përmban 32 faqe me elementet e sigurisë të inkorporuara sipas standardeve Europiane dhe ICAO.
 • Personalizimi fillon në javën e tretë të korrikut.

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

dokumenti i udh timit
Dokumenti i Udhëtimit
 • Dokumenti i Udhëtimit ka kopertinë me ngjyrë të kaltër të qeltë.
 • Simboli, emri i shtetit dhe lloji i dokumentit janë me ngjyrë të artë.
 • Pasporta përmban 32 faqe me elementet e sigurisë të inkorporuara sipas standardeve Europiane dhe ICAO.
 • Personalizimi fillon në javën e tretë të korrikut.

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

z vend simi i dokumenteve
Zëvendësimi i Dokumenteve
 • Personalizimi i Dokumentit të Udhëtimit të UNMIK-ut përfundon në javën e tretë të këtij muaji.
 • Vlefshmëria e dokumenteve të lëshuara para kësaj date vlen deri në datën e skadimit të tyre.

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme

slide9
JU FALEMNDERIT PËR VËMENDJE

Repubika e Kosovës-Ministria e Punëve të Brendshme