1 / 7

c on tur

c on tur. v ă invit ă în călătorie. Organizator. Contur este un proiect al CENTRUL UI DE STUDII Ș I DEZVOLTARE A PERSOANEI. ce este cONtu r ?. O geografie a spaţiului personal - Un timp și un spațiu pentru relaxare şi revigorare - O explorare a resursele personale

bud
Download Presentation

c on tur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. contur văinvităîn călătorie

  2. Organizator Contur este un proiect al CENTRULUI DE STUDII ȘI DEZVOLTARE A PERSOANEI

  3. ce este cONtur ? O geografie a spaţiului personal - Un timp și un spațiu pentru relaxare şi revigorare - O explorare a resursele personale - Un contur de idei, sentimente şi experienţe

  4. Cui se adresează? cONtur răspunde nevoilor de: A petrece timp în natură Interacțiune și relaționare Schimb de idei Autocunoaștere Experiență

  5. Unde? Când? Cum? Cât? • MotelulTimişul de Jos, Braşov (la 15 km de Predeal) • 07 - 08 iunie 2014 • transport cu autocarul • cazareşi micdejun • 250 RON

  6. Ce oferăcONtur? Uncadru pentru ExprimareExperiență Creativitate Resurse pentru conturarea unei perspective despre Cunoaștere Comunicare Relaționare

  7. Contact pentru a primi informații suplimentareșiformularul de înscriere pentru Proiectul cONtur vă rugăm să ne contactați Natalia Alexandru tel. 0722 644630 Simona Făsărea tel. 0786 84 23 20 office@s-concept.ro www.s-concept.ro Vă mulțumim!

More Related