Download
c on tur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
c on tur PowerPoint Presentation

c on tur

236 Views Download Presentation
Download Presentation

c on tur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. contur văinvităîn călătorie

  2. Organizator Contur este un proiect al CENTRULUI DE STUDII ȘI DEZVOLTARE A PERSOANEI

  3. ce este cONtur ? O geografie a spaţiului personal - Un timp și un spațiu pentru relaxare şi revigorare - O explorare a resursele personale - Un contur de idei, sentimente şi experienţe

  4. Cui se adresează? cONtur răspunde nevoilor de: A petrece timp în natură Interacțiune și relaționare Schimb de idei Autocunoaștere Experiență

  5. Unde? Când? Cum? Cât? • MotelulTimişul de Jos, Braşov (la 15 km de Predeal) • 07 - 08 iunie 2014 • transport cu autocarul • cazareşi micdejun • 250 RON

  6. Ce oferăcONtur? Uncadru pentru ExprimareExperiență Creativitate Resurse pentru conturarea unei perspective despre Cunoaștere Comunicare Relaționare

  7. Contact pentru a primi informații suplimentareșiformularul de înscriere pentru Proiectul cONtur vă rugăm să ne contactați Natalia Alexandru tel. 0722 644630 Simona Făsărea tel. 0786 84 23 20 office@s-concept.ro www.s-concept.ro Vă mulțumim!