Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAKLIMAT EN. AB.RAHIM BIN OTHMAN BAHAGIAN SEKOLAH, KPM PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAKLIMAT EN. AB.RAHIM BIN OTHMAN BAHAGIAN SEKOLAH, KPM

TAKLIMAT EN. AB.RAHIM BIN OTHMAN BAHAGIAN SEKOLAH, KPM

487 Views Download Presentation
Download Presentation

TAKLIMAT EN. AB.RAHIM BIN OTHMAN BAHAGIAN SEKOLAH, KPM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HALA TUJU PROFESSION GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING DARI PERSPEKTIF KPM29 SEPTEMBER 2004AUDITORIUM SURUHANJAYA SEKURITI K.LUMPUR TAKLIMAT EN. AB.RAHIM BIN OTHMAN BAHAGIAN SEKOLAH, KPM

 2. PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING • DATA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • MEMANTAPKAN SISTEM MENTOR • MEMANTAPKAN PERANAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA • MENINGKATKAN PROFESIONALISMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • PENYEDIAAN SKT GURU KAUNSELING • PENYELIAAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING • PERANAN KAUNSELOR DI SEKOLAH BERASRAMA • SENARAI SEMAK MASALAH PELAJAR • SEKOLAH CONTOH PERKHIDMATAN KAUNSELING TERBAIK • JARINGAN MESRA JAYA KE SEKOLAH RENDAH • PENGHARGAAN KEPADA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • PERLANTIKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • DASAR 60:40: PENYERTAAN PELAJAR DALAM JURUSAN SAINS

 3. RENUNGAN Kita tidak dilahirkan terus, • berjaya, bahagia, pandai, menang … • Kita juga tidak dilahirkan terus, • gagal, menderita, kecewa, jahil, kalah … • Tetapi kita mempunyai potensi untuk kedua-duanya.

 4. BAGAIMANA MANUSIA INGIN DILAYAN? • Kasih sayang bukan dibenci • difahami bukan dihakimi • diterima bukan ditolak • dihormati bukan dihina • ditolong bukan disakiti • keselesaan bukan digunakan • berkembang bukan beku/statik

 5. KEJAYAAN KUNCI KEJAYAAN DALAM PERHUBUNGAN MANUSIA IALAH UNTUK MELAYAN MANUSIA YANG MEMERLUKAN IDEA DAN PERASAAN YANG PERLU DIHORMATI WALAUPUN KITA TIDAK BERSETUJU DENGAN MEREKA.

 6. CIRI-CIRI HARGA DIRI POSITIF • Bermotivasi tinggi • Pengurusan berkesan • Komunikasi berkesan • Keputusan tepat dan cekap • Memahami tugas • Tugas dengan ilmu dan berkemahiran

 7. Bertanggungjawab menepati masa rajin berilmu patuh arahan boleh berunding jujur - amanah rajin Kemas kreatif bijaksana berdisiplin berhemah menerima teguran berpandangan jauh 10 PERKARA YANG DISUKAI BOS

 8. Bekerjasama kreatif menolong menghormati lawak senang berinteraksi senyum Sopan berdisiplin kemas jujur tidak menyusahkan kongsi kerja bertolak ansur 10 PERKARA DISUKAI RAKAN SEKERJA

 9. Ramah menghormati bermanis muka beradab sopan cekap bertanggungjawab amanah berhemah Sedia membantu bertimbang rasa memudahkan komunikasi baik pandai ambil hati jujur kemas berilmu 10 PERKARA DISUKAI PELANGGAN

 10. Bersikaplah rendah hati berikan senyuman dan sapaan akrab jangan ragu bertanya segera kenali orang dan jawatan Pelajari dan ikuti kebiasaan organisasi bekerjalah dengan baik kuatkan diri, anda bekerja bukan sehari dua sahaja MENGATASI STRESDI TEMPAT KERJA

 11. DATA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 12. MEMANTAPKAN SISTEM MENTOR • Sekolah sewajarnya melaksana dan memantapkan lagi perkhidmatan Mentor dan Mentee • Jawatankuasa pelaksana Program Mentor Mentee dibentuk di sekolah • Objektif pelaksanaan sistem mentor adalah berdasarkan keperluan pelajar dan sekolah • Pemilihan dan penyesuaian mentor dan mentee bersesuaian dengan keperluan pemasalahan • Latihan untuk mentor dan program khas pelajar hendaklah dirangka • Pertemuan, membina hubungan, mengumpul maklumat, mengenalpasti masalah pelajar hendaklah kerap dilakukan. • Pemantauan, mengemaskini rekod dan penilaian perlu dilaksanakan • PRS digalakan bersama membantu menjadi rakan dan saudara mentee

 13. MEMANTAPKAN PERANAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA • Memantapkan dan menyusun semula peranan Pembimbing Rakan Sebaya di sekolah • Menggerakkan PRS supaya memainkan peranan “Bantu Diri Bantu Rakan” • Menggalakkan PRS mengenali, mendampingi dan membina hubungan dengan rakan sebaya. • Melibatkan PRS dengan aktiviti sekolah seperti perhimpunan pagi, Program Mentor Mentee dan sebagainya • Memberikan latihan meningkatkan serta memantapkan kemahiran asas PRS • Menggalakkan PRS membantu dan menyampaikan maklumat kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bagi kes-kes kronik

 14. MENINGKATKAN PROFESIONALISMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Meningkatkan profesionalisma dengan mengadakan perjumpaan yang lebih kerap pada peringkat PPD dan JPN. • Menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling peringkat Daerah dan Negeri. • Kerap mengadakan perbincangan dan perkongsiaan maklumat mengenai aktiviti dan program di sekolah • JPN, PPD dan Jawatankuasa Kaunseling menganjurkan kursus atau program peningkatan profesionalisma guru Bimbingan dan Kaunseling

 15. SENARAI TUGAS GURU BDK • Memberikan tumpuan dan melaksanakan senarai tugas GBDK Sepenuh Masa • Mengenalpasti keperluan perkhidmatan BDK di sekolah • Menyediakan Rancangan Tahunan • Menyebarkan maklumat BDK • Memberikan perkhidmatan kaunseling individu, kelompok dan bimbingan pelajar • Memantapkan perkhidmatan dari segi akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan dan pemasalahan pelajar

 16. PENYEDIAAN SKT GURU KAUNSELING • Guru Kaunseling akan menyediakan SKT berdasarkan Contoh SKT yang disediakan oleh Bahagian Sumber Manusia KPM. • Berdasarkan SKT, Guru Kaunseling akan membuat Rancangan Tahunan • Rancangan Tahunan dan SKT berdasarkan keperluan pelajar dan sekolah. • Utamakan program yang berterusan.

 17. MEMATUHI KOD ETIKA GBK • GBK sentiasa menjaga tatalaku demi memelihara piawai, identiti dan integriti profesion kaunseling • Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan jujur • Bertanggungjawab kepada klien, terhadap rakan profesional, masyarakat, organisasi dan majikan

 18. PENYELIAAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Penyeliaan dilaksanakan oleh Penyelia Kaunseling JPN dan PPD bagi melihat keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah • Sebanyak 5% daripada bilangan kaunselor akan diselia oleh PPD/JPN • Laporan penyeliaan akan dihantar oleh Penyelia Kaunseling JPN menggunakan borang penyeliaan kepada KPM

 19. PELAPORAN, REKOD DAN FAIL • Mengemaskinikan sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan BDK • Menyediakan laporan tahunan program dan aktiviti BDK

 20. PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING • KPM menyediakan satu garis panduan pelaporan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling • Pelaporan disediakan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling. • Proses Pelaporan: Sekolah kepada PPD, PPD kepada JPN. • Penyelia Kaunseling JPN membuat rumusan pelaporan kepada KPM • Skop Laporan: • Statistik pelajar • Statistik Guru Bimbingan dan Kaunseling • Status baki peruntukan wang PCG Bimbingan dan Kaunseling • Bilangan pelajar mendapat perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling secara individu dan kelompokPenglibatan pelajar dalam program Bimbingan dan Kaunseling.

 21. PERANAN GURU KAUNSELING SEKOLAH BERASRAMA • Guru Bimbingan dan Kaunseling menyediakan perancangan program perkhidmatan kaunseling di asrama • Guru Bimbingan dan Kaunseling membantu meningkatkan kemahiran asas kaunseling kepada warden, penyelia asrama dan semua warga asrama. • Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan perkhidmatan kaunseling individu dan kelompok kepada pelajar asrama • Guru Bimbingan dan Kaunseling disediakan kemudahan tempat pertemuan dengan pelajar asrama. • Guru Bimbingan dan Kaunseling membina hubungan dan mengenali secara lebih dekat permasalahan pelajar asrama

 22. SENARAI SEMAK MASALAH PELAJAR • Guru Bimbingan dan Kaunseling mengenalpasti masalah pelajar melalui analisis “Borang Senarai Semak Masalah Pelajar” • Satu data operasi mengikut senarai semak masalah pelajar disediakan bagi menentukan kategori pemasalahan pelajar. • Program dan aktiviti dirancang berdasarkan senarai semak data operasi masalah pelajar. • Senarai semak masalah pelajar dilaksanakan pada awal persekolahan. • Guru Bimbingan dan Kaunseling serta PRS boleh membina hubungan bagi mengenali dan membantu pelajar yang memerlukan bantuan dan perhatian.

 23. SEKOLAH CONTOH PERKHIDMATAN KAUNSELING TERBAIK • JPN dan PPD akan mengenalpasti sekolah yang mempunyai perkhidmatan kaunseling terbaik. • Guru Bimbingan dan Kaunseling digalakkan mengadakan lawatan kerja dan perkongsian ilmu dengan guru kaunseling yang cemerlang. • Perkhidmatan terbaik dari segi: • Program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling • Bilik yang lengkap, kemas dan suasana yang teraputik • Sistem Fail yang kemaskini • Ketokohan dan personaliti terpuji guru Bimbingan dan Kaunseling

 24. JARINGAN MESRA JAYA KE SEKOLAH RENDAH • Guru Kaunseling membina jaringan hubungan dengan Guru Bimbingan sekolah rendah untuk mendapatkan maklumat pelajar pada masa hujung tahun. • Guru Kaunseling menyampaikan maklumat kemasukan pelajar darjah 6 ke Tingkatan 1 • Guru Kaunseling mendapatkan maklumat peribadi pelajar Darjah 6: • Keluarga yang miskin, anak yatim • Laporan disiplin.

 25. PENGHARGAAN KEPADA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Digalakkan JPN dan PPD memberi penghargaan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling terbaik. • Penghargaan peringkat JPN dan PPD • Penghargaan berdasarkan sumbangan: • Perkhidmatan terbaik • Bilik kaunseling terbaik

 26. PERLANTIKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING • Guru Bimbingan dan Kaunseling yang layak adalah dilantik bertugas secara Sepenuh Masa • Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa tidak diberi waktu mengajar. • Pegawai Siswazah yang tidak mempunyai pengalaman mengajar diberi waktu mengajar antara 12 hingga 18 waktu, selama 6 bulan. Waktu selebihnya digunakan bagi mengamalkan kaunseling. • Perlantikan sepenuh masa adalah bagi mempastikan perkhidmatan kaunseling dapat dilaksanakan secara berkesan di sekolah.

 27. DASAR 60:40: PENYERTAAN PELAJAR DALAM JURUSAN SAINS:SASTERA • Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling memantapkan program bimbingan dan kerjaya di sekolah - Meningkatkan motivasi kepada pelajar untuk mengambil mata pelajaran sains -Mengadakan pameran, lawatan, aktiviti sokongan mengalakkan pelajar mengambil mata pelajaran sains • Memberikan kesedaran kepentingan mata pelajaran sains dalam kursus keibubapaan.

 28. WANG PCG • Wang PCG Bimbingan dan Kaunseling di sekolah digunakan secara optimum dan berkesan • Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape, penyelenggaraan peralatan seperti komputer dll • Program lawatan, bayaran penceramah, bayaran sewaan dll

 29. KADAR BANTUAN PER KAPITA SR

 30. KADAR BANTUAN PER KAPITA SM

 31. PERKHIDMATAN GBK DI LUAR SEKOLAH • Perkhidmatan dengan agensi luar perlulah diselaraskan • Adakan sistem penggiliran bagi meminimakan GBK meninggalkan sekolah • Berikan perkhidmatan yang cemerlang dan berkesan di sekolah

 32. KELAS GURU GANTI • GBK menggunakan kesempatan kelas ganti untuk membimbing pelajar dari segi kemahiran belajar, kerjaya, komunikasi, pembentukan sahsiah, psikososial dan kesejahteraan mental

 33. PEMANTAPAN DAN PENGUKUHAN DASAR-DASAR SEDIA ADA • Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) • Peluasan Sekolah Bestari • Penggunaan Makmal Komputer • Pelaksanaan Perakuan/Inisitif JK Menangani Gejala dan Budaya Tidak Sihat • Program Kelas Rancangan Khas (KRK) • Sekolah Model Khas • Memperkasa Sekolah Kebangsaan • Pelaksanaan Pendidikan Wajib • Rancangan Integrasi Murid-Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)

 34. PEMANTAPAN PROGRAM GBK • Meningkatkan program dan aktiviti bimbingan murid seperti pendidikan pecegahan dadah, inhalan, rojok, alkohol dll • Memantapkan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru serta komuniti luar. • Kursus dan latihan untuk guru di sekolah. Pendedahan kepada guru-guru ilmu kaunseling

 35. DISIPLIN MURID • Meningkatkan kompetensi dan kemahiran guru (GBK, warden, guru disiplin dan guru-guru) • Mewujudkan suasana dan persekitaran sekolah yang selamat, selesa dan kondusif • Meningkatkan permuafakatan sekolah dengan ibu bapa, guru, komuniti dan agensi lain • Mengenalpasti sekolah yang berada dalam kawasan berisiko tinggi

 36. PELUANG NAIK PANGKAT • GBK boleh dilantik keperjawatan yang lebih tinggi seperti GPK, GPK HEM, GPK KK, Penyelia Petang dll

 37. PERLETAKKAN JAWATAN • GBK tidak dibenarkan meletakkan jawatan kecuali dilantik keperjawatan yang lebih tinggi. • Perletakkan jawatan GBK selain daripada kenaikan pangkat perlu mendapat kebenaran Bahagian Sekolah KPM

 38. ISU PERKHIDMATAN GURU BIMBINGAN DAN GURU KAUNSELING • Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling seharusnya melaksana dan memantapkan perkhidmatan Mentor Mentee dan PRS di sekolah. • Meningkatkan perkongsian ilmu antara Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling dengan menubuhkan Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling peringkat Daerah dan Negeri • Penyeliaan Guru Bimbingan dan Guru kaunseling dilaksanakan oleh Penyelia Kaunseling JPN dan PPD untuk melihat keberkesanan perkhidmatan. • Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling membuat pelaporan perkhidmatan kepada PPD, JPN dan KPM • Meningkatkan peranan Guru Kaunseling di asrama. • Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling mengenalpasti masalah pelajar melalui analisis “ Borang Senarai Semak Masalah Pelajar”

 39. Mengalakkan Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling mengadakan lawatan kerja dan perkongsian ilmu dengan sekolah atau Guru Kaunseling Cemerlang. Guru Kaunseling cemerlang menjadi mentor kepada guru kaunseling lain. • JPN dan PPD memberikan penghargaan kepada Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling cemerlang peringkat JPN dan PPD • Perlantikan Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling hendaklah secara sepenuh masa. • Guru Bimbingan dan Guru Kaunseling meningkatkan program kerjaya di sekolah ke arah pencapaian Dasar 60:40: Penyertaan pelajar dalam Jurusan Sains:Sastera • Wang PCG Bimbingan dan Kaunseling di sekolah digunakan secara optimum dan berkesan • Perkhidmatan GBK dengan program PPD, JPN dan agensi luar perlu diselaraskan. Adakan sistem penggiliran bagi meminimakan GBK meninggalkan sekolah

 40. GBK menggunakan kesempatan kelas ganti untuk membimbing pelajar dari segi kemahiran belajar, kerjaya, komunikasi dan sebagainya • GBK boleh dilantik keperjawatan yang lebih tinggi seperti GPK, GPK HEM, GPK Kokurikulum, Penyelia Petang • GBK tidak dibenarkan meletakkan jawatan kecuali perlantikan ke jawatan yang lebih tinggi