BTV Thảo Ngọc

BTV Thảo Ngọc, BTV Thảo Ngọc

Là một dược sỹ trẻ nhưng tôi đã là cộng tác viên cho nhiều trang tin về sức khỏe gan mật. Tôi muốn mang kiến thức hữu ích về bệnh sỏi mật đến gần hơn với người bệnh để giúp họ chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Hiện tôi đang là trưởng ban biên tập nội dung cho website soimat.vn.

Public Presentations

No presentation created yet...