1 / 2

Yeniköy Bosch Sevisi » İletişim » 299 15 34 » Bosch Servis T

Yeniköy Servis ( 299 15 34 ) Bosch Servis Yeniköy -- Servis personelimiz sürekli güncellenen,periyodik bakımları ve onarımları sorunsuzca yapılabilmektedir.Servisimize yapılan tüm başvurular, bilgisayara kaydedildikten sonra düzenli olarak takip edilir. bosch Kurutma,bosch yıkama,bosch soğutucu,bosch ankastre,bosch solo – yeniköy bosch yetkili servisi aramadan önce yapılması gerekenler / bosch makineniz çalışmıyorsa basit kontroller yapabilirsiniz … 1 bosch makinenizin enerji kablosunun takıldığı priz kontrol edilir -- 2 bosch makinenizin kapağının tam kapandığından emin olun -- 3 programın doğru ayarlandığını kontrol edin -- Sorun devam ediyorsa, yeniköy bosch yetkili servisi arayın –

bsgservis
Download Presentation

Yeniköy Bosch Sevisi » İletişim » 299 15 34 » Bosch Servis T

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


More Related