Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

ALIANCES ESTRATÈGIQUES AL SECTOR SALUT 7 d’octubre de 2009 Unió Catalana d’Hospitals. Guió. Instruments de gestió: les aliances estratègiques. Aliances Estratègiques al Consorci Sanitari de Terrassa. Aliances estratègiques al sistema sanitari.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bryson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

ALIANCES ESTRATÈGIQUESAL SECTOR SALUT7 d’octubre de 2009Unió Catalana d’Hospitals


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Guió

Instruments de gestió: les aliances estratègiques

Aliances Estratègiques al Consorci Sanitari de Terrassa

Aliances estratègiques al sistema sanitari


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Instruments de gestió: les aliances estratègiques


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Utilització de les eines de gestió al mon empresarial

Bain & Company’s Management Tools & trends 2007
Les aliances estrat giques frica ari o iese
Les aliances estratègiquesÁfrica Ariño. IESE

Una AE constitueix un acord formal entre dues o més empreses per assolir un conjunt d’interessos sobre la base e compartir recursos. L’avantatge genèric de tota AE és que permet accedir a recursos dels que l’empresa no disposa.

Però tota AE genera dificultats que radiquen en la necessària convivència entre empreses amb diferències estratègiques, organitzacionals, culturals i operatives

També poden presentar una risc afegit: la possibilitat que el soci es converteixi en un nou competidor.


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Grau d’integració empresarial

Acords inter-empreses:

del pacte a la fusió...

Fusions i adquisicions

Aliances estratègiques de diferent abast

Nivell de compromís

Acords entre empreses

(formals o informals)

Potència de l’aliança


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Classificació de les aliances estratègiques:

Segons el tipus de recurs que es comparteix

L’organització accedeix a capacitats o recursos dels que no disposa

AE Complementàries

L’organització suma capacitats i recursos dels que ja disposa amb els d’altres organitzacions, per obtenir beneficis conjunts

AE de massa crítica

(d’addició)Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Classificació de les aliances estratègiques al sector salut: Exemples

Col·laboració públic - privat

 • Model “Alzira” de la Comunitat Valenciana: assistència + gestió

 • Concessió 8 hospitals a la Comunitat de Madrid: construcció i gestió no assistencial

Per l’atenció integral

 • OSI (Organitzacions Sanitàries Integrades) A Catalunya: CST – Baix Empordà – Blanes-Calella,...

 • Xarxa de col·laboració: SISO (Osona)

 • Model territorial: ICS

 • Atenció Materno-Infantil entre H. Clínic i H. Sant Joan de Déu

 • Xarxa UDIAT per al diagnòstic per la imatge

 • ICO: suport a hospitals comarcals

Aliances dins el sector públic


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Classificació de les AE al sector salut: salut: Exemples

Segons l’àmbit de col·laboració

Institucionals

Afecten a tota la organització

Assistencials

Afectenàreesassistencials

De suport no assistencial

Afectenalsàmbits de gestió i de suport

Afectenalsàmbits de Docència, Recerca i Innovació

De desenvolupament de D + R + I


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Classificació de les aliances estratègiques al sector salut:

Aliances de co-gestió

Institucionals

Aliances de co-titularitat

Assistencials

Aliances per a l’atenció integral

Aliances a àrees assistencials

Aliances a serveis de suport assistencial

De suport no assistencial

Serveis de suport no assistencials

T. de la Informació i les Comunicacions

Responsabilitat Social Corporativa

Serveis Mancomunats

De desenvolupament de D + R + I

Globals R+D+I

Per a la Docència

Per a la Recerca

Per a la Innovació


Elements fonamentals de les aliances estrat giques algunes lli ons apreses
Elements fonamentals de les aliances estratègiques (algunes lliçons apreses...)

1.- Cal una reflexió prèvia directiva i de govern sobre la conveniència de les aliances estratègiques a la organització pròpia. L’entorn i els valors de l’organització són crucials

 • 2.- Cal fer una anàlisi estratègica (no metodològic!) sobre les oportunitats d’aliances, incloent-hi:

  • Molta generositat (tothom hi guanya però per a ningú és gratuït = pèrdua d’autonomia)

  • Molta tolerància: tots som diferents amb diferents cultures!

  • Molta intuïció


Elements fonamentals de les aliances estrat giques algunes lli ons apreses1
Elements fonamentals de les aliances estratègiques (algunes lliçons apreses...)

Etapes i criteris

1a etapa = Fase “visionària” / estratègica

 • 2a etapa = Fase de concreció:

  • Formalització “oberta” i poc rígida

  • Negociació generosa

  • Buscar líder/s: gestor + clínic

3a etapa = Execució ràpida (quick and dirty)Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

 • Una Organització Sanitària Integrada al servei de 200.000 persones

  • Que s’organitza de forma descentralitzada, amb un paper transcendent i diferencial de la Gestió Clínica

  • Que utilitza les aliances estratègiques per al seu desenvolupament i posicionament

  • Que s’actualitza en tecnologia, equipaments i estructura

  • Que desplega la seva maxima capacitat docent, de recerca i d’innovació

EL PLA ESTRATÈGIC

2004-2009


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Les aliances estratègiques són un dels principals instruments d’aplicació de les polítiques i les directrius al CST:

Model assistencial

Model de docència, recerca i innovació

+

Model d’aliances estratègiques


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Les aliances estratègiques al instruments d’aplicació de les polítiques i les directrius al CST: per que?

Institucionals

Per a constituir-nos com a OSI

Assistencials

Per assolir el màxim nivell d’assistència, docència i recerca, sense perdre la raó de ser del CST

De suport no assistencial

Per a millorar l’eficència

Per desenvolupar al màxim les capacitats del CST en els àmbits Docents i de Recerca. Per “sortir” al mon!

De desenvolupament de D + R + I


Aliances estrat giques al sector salut 7 d octubre de 2009 uni catalana d hospitals

Aliances al instruments d’aplicació de les polítiques i les directrius al CST: descripció dinàmica

Fusions i adquisicions

Aliances estratègiques

Nivell de compromís

Acords entre empreses

Nivell d’integració