mobilll n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOBILLL PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOBILLL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

MOBILLL - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

MOBILLL. Mobil library service for life long learning in rural communities of Karlovac County and Una Sana Canton / Usluge pokretne knjižnice za cjeloživotno učenje u ruralnim sredinama Karlovačke županije i Unsko-Sanskog kantona Jasmina Milovčić

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOBILLL' - bryony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mobilll

MOBILLL

Mobil library service for life long learning in rural communities of Karlovac County and Una Sana Canton /Usluge pokretne knjižnice za cjeloživotno učenje u ruralnim sredinama Karlovačke županije i Unsko-Sanskog kantona

Jasmina Milovčić

Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić” Karlovac

ipa prekograni na suradnja hrvatska bosna i hercegovina 2007 2013
IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA2007. - 2013.

Prioritet 2:

Mjera 2.2:

Poboljšanje dostupnosti svih usluga u lokalnoj zajednici u pograničnom području

  • Poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije
mobilll1
MOBILLL
  • Naziv projekta : Mobil librarie service for life long learning in rural communities of Karlovac County and Una Sana Canton – MOBILLL (Usluge pokretne knjižnice za cjeloživotno učenje u ruralnim sredinama Karlovačke županije i Unsko-Sanskog kantona)
  • Partneri u projektu: Gradska knjižnica “I.G.Kovačić” Karlovac (RH), vodeći partner i Javna ustanova Kantonalna i univerzitetska biblioteka Bihać (BiH)
  • Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 19.03.2013.)
  • Ukupna vrijednost projekta: 111.504,05 €
  • Financirano od strane Europske unije: 92.344,05 €
ciljevi projekta
CILJEVI PROJEKTA
  • Opći cilj projekta je omogućiti zajednici pristup uslugama koje potiču cjeloživotno učenje i uspostaviti prekograničnu mrežu ruralnih zajednica u Karlovačkoj županiji i Unsko sanskom kantonu.
  • Specifičan je cilj poticanje razvoja međusobne suradnje i razvoj demokracije u ruralnim pograničnim zajednicama kroz uspostavu kontinuiranog i kvalitetnog pristupa informacijama putem pokretnih knjižničnih usluga.
aktivnosti projekta
AKTIVNOSTI PROJEKTA
  • Uspostavljanje usluga mobilne knjižnice u ruralnim dijelovima područja projekta
  • Organizacijaedukativnih i kulturnihaktivnosti
  • Uspostavasuradnje s lokalnomsamoupravom u realizacijipokretneknjižnicekoja bi rezultiralaodrživostiuvedenihusluga.
  • Promocija i vidljivostprojekta
organizacija edukativnih i kulturnih aktivnosti
Organizacijaedukativnih i kulturnihaktivnosti
  • ICT radionice za korisnike starije od 35 godina
  • stručna predavanja za građanstvo na temu: ljudskih prava, poljoprivredne proizvodnje, žene u poduzetništvu
  • prekogranična kulturna aktivnost
  • Međunarodni stručni skup “Juni na Uni”
  • edukativne radionice za djecu i mlade (glazbeno, literarno stvaralaštvo,upoznajmo EU)
s tru na predavanja za gra anstvo ljudska prava
Stručna predavanja za građanstvo: ljudska prava
  • “Svjesnost o EU"28. veljače 2014. g. Rakovica; gost predavač, gdin Ermin Hajder
s tru na predavanja za gra anstvo poljoprivreda
Stručna predavanja za građanstvo: poljoprivreda
  • „Poljoprivreda”, 28. veljače 2014.g. Cetingrad
s tru na predavanja za gra anstvo ene u poduzetni tvu
Stručna predavanja za građanstvo: žene u poduzetništvu
  • „Žene u poduzetništu”, 27. veljače 2014.g. Saborsko
prekograni na kulturna aktivnost
Prekogranična kulturna aktivnost
  • Bihać - 11. studenog 2013.g. Kulturni centar - KUD „Izvor” Rakovica
  •  Karlovac - 17. siječnja 2014.g. Kazalište „Zorin dom” - KUD „Hasan Beg Bišćević“ Bihać
prekograni na kulturna aktivnost knji evni susreti
Prekogranična kulturna aktivnost Književni susreti 
  •  bosansko-hercegovački književnici 

Husein Dervišević, Senudin Jašarević

10. ožujka 2014.g.

  • OŠ Eugena Kvaternika Rakovica
  • OŠ Švarča Karlovac
  • Ilirska dvorana Gradske knjižnice „I. G.Kovačić” Karlovac
prekograni na kulturna aktivnost knji evni susreti1
Prekogranična kulturna aktivnost Književni susreti
  • hrvatski književnici

Vladimir Halovanić, Marinko Marinović

17. ožujka 2014. g

me unarodni stru ni skup juni na uni
Međunarodni stručni skup «Juni na Uni»
  • Bihać12.-15. lipnja 2013.g.
  • 10. međunarodna konferencija bibliotekara „Juni na Uni”
  • Sudionici izdevet zemalja: Irske, Albanije, Slovenije, Mađarske, SAD-a, Srbije, Crne Gore i Hrvatske
  • Tema: „Informacijska pismenost – cjeloživotno učenje”
  • Opći cilj: promocija informacijske pismenosti
e dukativne radionice za djecu i mlade
Edukativneradionicezadjecu i mlade
  • glazbeno stvaralaštvo
  • literarno stvaralaštvo
  • upoznajmo EU
glazbeno stvarala tvo
glazbenostvaralaštvo
  •  „Glazbeni teferič" 23. siječnja 2014.g. u OŠ Cetingrad"
literarno stvarala tvo
literarnostvaralaštvo
  • „Knjiga ne poznaje granice" 27. siječnja 2014.
  • OŠ Eugena Kvaternika, Rakovica, područna škola Braće Pavlić- Drežnik grad
upoznajmo eu
upoznajmo EU
  • „Upoznajmo EU" školska knjižnica Osnovne škole Eugena Kvaternika, Rakovica 11. prosinca 2013. 
uspostava suradnje s lokalnom samoupravom
Uspostavasuradnje s lokalnomsamoupravom
  • Ured župana Karlovačke županije - 5. studenog 2013. g. sastanak s ključnim dionicima/suradnicima u projektu MOBILLL
  • cilj održivost usluga pokretne knjižnice nakon završetka projekta
  • Uspostavljen kontakt s veleposlanstvom BiH u RH u svrhu potpore projektu prekogranične suradnje.
uspostava formalne prekograni ne mre e za podr ku mobilnim knji ni nim uslugama
Uspostava formalne prekogranične mreže za podršku mobilnim knjižničnim uslugama
  • Ured župana Karlovačke županije –

19. prosinca 2013. g. sjednica Skupštine Razvojne agencije KARLA konkretizirano oblikovanje Ugovora 

promocija i vidljivost projekta
Promocija i vidljivostprojekta
  • Organizacija tiskovnih konferencija

Ilirska dvorana Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” 29. ožujka 2013.g. - predstavljanje

  • Organizacija svečanosti početak rada pokretnih knjižnica na granici

Granični prijelaz Ličko Petrovo Selo – Izačić 20. siječnja 2014.g.

hvala
Hvala !

18. svibnja 2014.g.