Medd sz nhidrog n kutak hasznos t si lehet s gei
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú KFT. EGER, 2010. november 18. 1/a. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK Kft.). 2330/2004(XII.21.) Korm. határozat alapján alapítva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bryony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Medd sz nhidrog n kutak hasznos t si lehet s gei

MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN KUTAK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú KFT.

EGER, 2010. november 18.


1 a b nyavagyon hasznos t nonprofit k zhaszn kft bvh nk kft
1/a. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK Kft.)

 • 2330/2004(XII.21.) Korm. határozat alapján alapítva

 • Tulajdonosi jog: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

 • Szakmai felügyelet és finanszírozás : Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Energiagazdálkodási főosztály.

 • A BVH NK Kft. feladatai:

  • állami tulajdonú meddő CH kutak kezelésével, értékesítésével, felszámolásával és tájrendezésével kapcsolatos állami kötelezettségek ellátása

  • Szénbányászati szerkezetátalakításból hátralévő feladatok végrehajtása

  • Bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor nem ismert kötelezettségek teljesítése.


1 b b nyavagyon hasznos t nonprofit k zhaszn kft bvh nk kft
1/b. Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK Kft.)

 • Belső szervezet:

  • Szénbányászati üzletág,

  • CH üzletág.

 • A BVH NK Kft pénzügyi forrása: az éves költségvetési törvény bányabezárási kerete, az értékesítésből nem fedezett hányadra.

 • Működés minkét szakterületen mérnöki iroda jelleggel.


2 a llami tulajdon medd ch kutak
2/a. Állami tulajdonú meddő CH kutak Kft. (BVH NK Kft.)

 • A MOL Rt. megalapítása előtt (1991. október 1.) állami forrásból lemélyített olyan

 • szénhidrogén szempontjából meddőnek , más célú hasznosításra azonban alkalmasnak minősített kút ami

 • nem került a MOL Rt. alapításkori apportjába.

 • A kútlistát a MOL Rt. állította össze és adta át a KVI-nek 2005-ben.

  • 2005. augusztus 31.-én aláírta a vagyonkezelési szerződést a KVI és a BVH NK Kft.

  • A szerződés tárgya 3093 meddő CH kút.


2 b llami tulajdon medd ch kutak
2/b. Állami tulajdonú meddő CH kutak Kft. (BVH NK Kft.)

 • Kútlista problémái:

  • MOL apportban lévő kutak (241 db)

  • Már másnak átadott kutak (91 db)

  • Más által fúratott kutak (54 db)

  • Le nem fúrt kutak (30 db)

  • MOL által használt, megszerezni kívánt kutak (244 db)

 • Vagyonkezelésre átvett kutak (2433 db)

 • Felszámolt, rekultivált kutak (1617 db)

 • Meglévő , helyszínen megtalálható kutak (816 db)


3 a vagyonkezelt kutak
3. A vagyonkezelt kutak Kft. (BVH NK Kft.)

Kutak átvétele, birtokba vétele:

 • A kutak geológiai, műszaki dokumentációinak(kútkönyvek) átvétele a MOL tól.

 • A kútdokumentációk rendezése, irat tárolása.

 • Kútdokumentációk tartalma.

 • Kutak helyszíni bejárása.


4 k tkataszter
4. Kútkataszter Kft. (BVH NK Kft.)

 • Adatbázis a kutakról

 • Tartalma:

  • Kutak alap adatai

  • Megközelíthetőségi térképek

  • Hordozó földingatlan tulajdoni lapjai

  • Helyszíni bejárási jegyzőkönyvek, fényképek

  • Kút létesítéséről készült befejező jelentések

  • Műszaki, biztonsági állapot értékelés

  • Hasznosíthatósági, geológiai értékelés

  • Forgalmi, könyvszerinti érték

  • Kutakkal kapcsolatos, tervek, engedélyek, események


4 a geol giai hasznos that s gi rt kel s
4/a. Geológiai hasznosíthatósági értékelés Kft. (BVH NK Kft.)

Értékelés kritériumai:

 • legalább 30 m víztároló rétegvastagság;

 • legalább 30 ˚C hőmérsékletű víz nyerhető a tároló rétegből;

 • legalább 400 l/perc vízhozam várható.

  Melegvíz termelés szempontjából a kutak

 • 33%-a alkalmas,

 • 43%-a korlátozottan alkalmas,

 • 24%-a nem alkalmas.


 • 4 b m szaki llapot alkalmass g rt kel se
  4/b. Műszaki állapot alkalmasság értékelése Kft. (BVH NK Kft.)

  A geológiailag alkalmas, vagy korlátozottan

  alkalmas kutak (621 db) közül

  • kútmunkálattal valószínűleg kiképezhető (68%)

  • Jelentős kockázatú kútmunkálatot igényel (16%)

  • Kiképzésre nem alkalmas (16%)


  4 c a hasznos that kutak rt kel se
  4/c. A hasznosítható kutak értékelése Kft. (BVH NK Kft.)

  • Hasznosítható kutak területi megoszlása:

  • Hasznosítható kutak mélységkategóriánként:

   2000 m-ig 40 %

   2000-3000 m között 44 %

   3000 m alatt 16 %


  4 d a kutak rt kel se
  4/d. A kutak értékelése Kft. (BVH NK Kft.)

  Hasznosíthatóság mélységkategóriánként

  (műszakilag kis kockázattal kiképezhető)

  - 2000 m-ig:

  – geológiailag alkalmas 60 db

  - geológiailag korl. alkalmas 62 db

  - 2000-3000 m között

  – geológiailag alkalmas 44 db

  - geológiailag korl. alkalmas 104 db

  - 3000 m alatt – geológiailag alkalmas 21 db

  - geológiailag korl. alkalmas 29 db


  4 e a kutak rt kel se
  4/e. A kutak értékelése Kft. (BVH NK Kft.)

  A geológiailag alkalmas, műszakilag kiképezhető kutak várható víz hőmérséklet szerinti megoszlása:

  <60 ºC 49%

  60–100 °C 38%

  100 ºC< 13 %


  5 a hasznos t si lehet s gek
  5/a. Hasznosítási lehetőségek Kft. (BVH NK Kft.)

  • Mezőgazdasági (külterület, kis hő)

  • Távfűtés (belterület, kis, közepes hő)

  • Termálfürdő (belterület, kis hő)

  • Gyógyfürdő ( kül-, belterület, kis-, közepes hő)

  • „zöld áram” (magas hő)


  5 b hasznos t si lehet s gek
  5/b. Hasznosítási lehetőségek Kft. (BVH NK Kft.)

  • A „zöldáram” (pontosabban az azt lehetővé tevő hőmennyiség) „gazdaságos” termelésre alkalmas kút:

  • ne legyen túl költséges, azaz a fluidum termelő tárolókőzet tetőmélysége ne legyen több, mint 3000m;

  • a termelt fluidum (víz+gőz) kútfej hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint 100ºC;

  • a termelési ütem ne legyen kevesebb, mint 1000m3/d.

   (többnyire repedezett, mezozoós korú kőzetek)


  5 b hasznos t si lehet s gek1
  5/b. Hasznosítási lehetőségek Kft. (BVH NK Kft.)

  • Az előző feltételeknek a 2433 általunk vagyonkezeltből 64 kút felel meg.

  • A kutak közül 25 kút tájrendezett, 5 kút műszakilag felszámolt és

  • 34 kút meglevőnek minősül.


  5 c hasznos t si lehet s gek
  5/c. Kft. (BVH NK Kft.) Hasznosítási lehetőségek

  • Értékesítés

  • Bérlet

  • Vállalkozás


  Kisdobsza 1
  Kisdobsza-1 Kft. (BVH NK Kft.)


  6 a a kutak rt kes t se
  6/a. A kutak értékesítése Kft. (BVH NK Kft.)

  A BVH NK Kft. feladata a kutakértékesítésének előkészítése.

  Értékesítés szabályai:

  • 2007. évi CVI. Törvény az állami vagyonról

   • Tulajdonjog átruházására kizárólag a MNV Zrt. jogosult

   • Értékesítés bonyolítója az MNV, de megbízásával lehet harmadik személy

   • Értékesítés lehet:

    • Nyilvános vagy zárt pályázat

    • Nyilvános árverés

    • Kivételes esetben versenyeztetés nélkül (pl. helyi önkormányzat részére)


  6 b a kutak rt kes t se
  6/b. A kutak értékesítése Kft. (BVH NK Kft.)

  • 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet.

   • Állami vagyont versenyeztetés útján lehet értékesíteni

   • Értékesítést az MNV Zrt. Vezérigazgatója engedélyezi

   • Pályázatot az MNV Zrt. vagy megbízottja írja ki

   • Pályázati kiírást az MNV Zrt. Vezérigazgatója hagyja jóvá

   • A pályázatok elbírálásáról az MNV Zrt. dönt


  6 c az rt kes t si folyamat
  6/c. Az értékesítési folyamat Kft. (BVH NK Kft.)

  Az értékesítési folyamat a következő lépésekből áll:

  • Vásárlási szándék írásban történő bejelentése a BVH-nak;

  • BVH javaslat készítése az MNV Zrt.-nek, ami tartalmazza

   • a kút szakértői minősítését (hasznosítás, műszaki állapot),

   • a kút forgalmi érték becslését,

   • javaslatot az értékesítés módjára (nyilvános vagy zártkörű pályázati, árverési, versenyeztetés nélküli).

  • MNV Zrt. dönt az értékesítésről.

  • Kút kivonása a vagyonkezelés alól.

  • Az értékesítés lebonyolítása (MNV Zrt. vagy megbízottja).

  • Az értékesítési folyamat eredményét az MNV Zrt. jóvá hagyja.


  6 d kutak rt kes t ses
  6/d. Kutak értékesítéses Kft. (BVH NK Kft.)

  • Érdeklődés tárgyát képező kutak területi megoszlása


  6 d kutak rt kes t se
  6/d. Kutak értékesítése Kft. (BVH NK Kft.)

  • Érdeklődők 2009-2010

  • Magánszemélyek 10%

  • Önkormányzatok 19%

  • Cégek 71%


  7 a bvh nk kft n l l v inform ci k
  7. A BVH NK Kft-nél lévő információk Kft. (BVH NK Kft.)

  • A BVH NK Kft. honlapján a kutak listája (www.bvh.hu)

  • Kútkönyvi dokumentációk

  • Kútkataszter adatbázis

  • Értékelések


  Medd sz nhidrog n kutak hasznos t si lehet s gei

  Köszönöm figyelmüket! Kft. (BVH NK Kft.)