slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Вебінар проводить: Ніна Володимирівна Омельяненко — головний ре

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Вебінар проводить: Ніна Володимирівна Омельяненко — головний ре - PowerPoint PPT Presentation


  • 205 Views
  • Uploaded on

Вебінар проводить: Ніна Володимирівна Омельяненко — головний редактор журналів «Практика управління закладом освіти», «Практика управління дошкільним закладом», голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти». Основні нормативно-правові документи.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Вебінар проводить: Ніна Володимирівна Омельяненко — головний ре' - bryony


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Вебінар проводить:

Ніна Володимирівна Омельяненко —

головний редактор журналів

«Практика управління закладом освіти»,

«Практика управління дошкільним закладом»,

голова правління ВГО

«Асоціація працівників дошкільної освіти»

slide4
Основні нормативно-правові документи

Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242

Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи цінності документів» від 08.08.2007 № 1004

Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджені наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (із змінами)

slide5
Основні нормативно-правові документи

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З 1 січня 2013 року змінилися строки зберігання наказів та їх класифікація, а отже, й порядок роботи з наказами, зокрема щодо формування наказів у справи, присвоєння їм літерних індексів

slide6
Класифікація наказів
  • Накази з:
  • основної діяльності навчального закладу
  • адміністративно-господарських питань
  • кадрових питань (особового складу)
  • Група наказів з кадрових питань має додатковий розподіл на накази тривалого і тимчасовогостроків зберігання
slide7
Етапи підготовки наказів

вивчення суті питання

складання проекту наказу

оформлення наказу

погодження наказу

підписання наказу

доведення наказу до виконавців

slide8
Оформлення дати наказу

Дата наказу оформлюється цифровим або словесно-цифровим способом; номер складається зі знака №і порядкового номера наказу

Наприклад:

17.10.2013  № 37

15 листопада 2013 р. № 45

slide9
Заголовок наказу

Зміст наказу коротко викладають у заголовку, який починають з прийменника «про» і продовжують віддієслівним іменником («Про затвердження...», «Про введення...», «Про створення...», «Про внесення змін...») або іменником, що вказує на предмет («Про підсумки...», «Про заходи...»)

slide10
Підстави для видання наказу

Підставами для видання наказу можуть бути:

необхідність виконання прийнятих нормативно-правових актів, інших рішень вищих органів та раніше ухвалених рішень навчального закладу

необхідність здійснення власної виконавчо-розпорядчої діяльності, обумовленої функціями та завданнями навчального закладу

slide11

Тексти наказів з основної діяльності навчального закладу та з адміністративно-господарських питань складаються з двох частин — констатуючої (преамбули) і розпорядчої.

У констатуючій частині наказу зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу.

Ця частина наказу може починатися словами «На виконання», «З метою» тощо

slide12
Приклад оформлення посилання на нормативно-правовий документ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06 2000 № 240  «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I−III ступенів»

slide13
Розпорядча частина

Розпорядча частина розпочинається словом НАКАЗУЮ, яке друкують великими літерами, з нового рядка, без відступу від лівого берега. Далі ставлять двокрапку і з нового рядка та з абзацу подають текст розпорядчої частини

slide14
Приклад оформлення рішень керівника, які мають загальний, організаційний характер

Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 15.07.2013 № 123 «Про…»

Затвердити Положення про експертну комісію навчального закладу

Провести вивчення стану готовності навчального закладу до осінньо-зимового періоду в період з 12-го по 16-те жовтня 2013 р.

slide15
Приклад оформлення рішень керівника, які є конкретними завданнями

Івахнеко З.П., сестрі медичній, оформити стенд «Готуємося до літнього періоду», до 25.05.2013

Петренку О. Г., керівнику гуртка, організувати виставку малюнків до Свята осені, до 15.10.2013

slide16
Приклад оформлення строку виконання завдання, наведеного окремим рядком

Директорам загальноосвітніх навчальних закладів ужити заходів із забезпечення навчальних закладів якісною питною водою.

Строк — 14.11.2013.

slide17
Зміст останнього пункту розпорядчої частини

В останньому пункті розпорядчої частини наказу зазначають посаду та прізвище особи, яка відповідатиме за виконання наказу в цілому.

Зазвичай загальний контроль за виконанням наказу покладають на одного із заступників керівника навчального закладу чи керівник залишає за собою контроль за виконанням наказу

Наприклад:

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гребінку В. С.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

slide18
Підписання наказу

Накази керівник навчального закладу підписує особисто. В разі його відсутності це покладається на особу, яка виконує обов’язки керівника.

Наприклад:

Виконуючий обов’язкидиректора Герасименко Л. Р. Герасименко

або

В. о. директора Орел М. О. Орел

slide19
Ознайомленняпрацівників з наказом

Запис про ознайомлення працівника з наказом повинен мати такий склад:

слова «З наказом ознайомлений (ознайомлена)»;

особистий підпис працівника

розшифрування особистого підпису — ініціали, прізвище

дата ознайомлення

Наприклад:

З наказом ознайомлений.

Заїка   М. О. Заїка

23.06.2013

slide20
Зміни, що вносять до наказу

Зміни, що вносять до наказу, оформлюють окремим наказом, який повинен мати такий заголовок:«Про внесення змін до наказу…» із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого документа, до якого вносять зміни

slide21
Орієнтовні питання, з яких видаються наказиз основної діяльності

створення, реорганізація, удосконалення структури, ліквідація, перейменування, зміна діяльності навчального закладу, постійно діючих та тимчасових колегіальних органів і комісій (наприклад, про створення ліквідаційної комісії; про делегування представників адміністрації до комісії із соціального страхування)

організація розпорядчої діяльності, планування, фінансування, звітність, організація праці, встановлення правил експлуатації основних засобів,виробнича діяльність тощо

зміна графіка роботи навчального закладу, зміна істотних умов праці в цілому або для окремих категорій працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

оформлення результатів роботи колегіальних органів, комісій

затвердження локальних нормативних актів: положення, порядки, інструкції тощо; введення їх в дію, внесення змін до них

розподіл функцій між працівниками

призначення відповідальних

скасування попередніх наказів з основної діяльності

slide22
Орієнтовні питання, з яких видають наказиз адміністративно-господарських питань

про перенесення робочих днів у 2013 році

про проведення інвентаризації

про проведення ремонтних робіт

slide23
Накази з кадрових питань (особового складу)

Накази з кадрових питань (особового складу) оформляють у вигляді індивідуальних і зведених

В індивідуальних наказах зазначають інформацію про одного працівника, у зведених — про кількох, незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо)

slide24
Орієнтовні питання, з яких видають наказиз кадрових питань (тривалого строку зберігання)

прийняття на роботу, у т. ч. на умовах сумісництва, переміщення на інше робоче місце, переведення на іншу посаду, звільнення (у т. ч. з роботи за сумісництвом)

атестація, підвищення кваліфікації

стажування, щорічна оцінка держслужбовців, допуск та дозвіл до державної таємниці

присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду)

зміна біографічних даних

заохочення (нагородження, преміювання)

оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги

всі види відпусток для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці

надання відпусток для догляду за дитиною, відпусток без збереження зарплати

довгострокові відрядження в межах України та за кордон, відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці

затвердження штатного розпису і внесення змін до нього

встановлення та скасування режиму неповного робочого часу окремим працівникам

slide25
Орієнтовні питання,з яких видають накази з кадрових питань (тимчасового строку зберігання)

про короткострокові відрядження в межах України та за кордон

про стягнення

про надання щорічних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням (затвердження графіка відпусток та за необхідності внесення змін до нього, надання додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей)

slide26

Поштова адреса:ТОВ «МЦФЕР–Україна», вул. М. Раскової, 11-А,а/с 170, Київ, 02660тел./факс: 0 (44) 586-56-06портал освітян «Педрада»:pedrada.com.uaінтернет-магазин: shop.mcfr.com.ua