Download
smoelenboek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smoelenboek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smoelenboek

Smoelenboek

244 Views Download Presentation
Download Presentation

Smoelenboek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YO!-opdracht Smoelenboek Opdracht van……

 2. Dit is een smoelenboek met 10 VERY IMPORTANT PERSONS (vips) die je in de loop van dit schooljaar bent tegengekomen in de YO!-kranten of op de YO!-website. Om welke vips gaat het?

 3. Hier komt vip nr. 1.

 4. komt op voor het recht op onderwijs schreef in haar dagboek over het geweld van de taliban raakte zwaargewond door een aanval van een talibanstrijder 12 juli is voortaan een dag die haar naam draagt.

 5. MalalaYousafzai

 6. president van de Verenigde Staten eerste Amerikaan van (deels) Afrikaanse origine in die functie democraat

 7. Barack Obama

 8. Zuid-Afrikaans anti-apartheidsstrijder kreeg een levenslange gevangenisstraf verbleef van 1964 tot 1982 op Robbeneiland kreeg de Nobelprijs voor de Vrede zijn bijnaam was Madiba

 9. Nelson Mandela

 10. zevende koning der Belgen zoon van koningin Paola volgde secundair onderwijs in een gewone school, niet in een privé-school gehuwd met koningin Mathilde

 11. Koning Filip

 12. de paus van de rooms-katholieke Kerk geboren in Buenos Aires, Argentinië opvolger van Joseph Ratzinger vindt dat adoptie door een homokoppel niet kan

 13. Paus Franciscus

 14. DUO-TAAK • Maak nu zelf een smoelenboek. • Zoek op het internet foto’s van tien vips uit de actualiteit (sport, muziek, politiek, cultuur, economie, wetenschap, sociaal leven ...). • Zoek informatie overdie vips.

 15. Vat de informatie samen in een 25-tal woorden. Respecteer de 7 x 7-regel. • Verwijder alle teksten en foto’s in deze powerpoint.

 16. Vul de kaders weer aan met andere vips. • Presenteer het smoelenboek aan je leerkracht en je medeleerlingen. Weten zij over welke vip jij het hebt ? • Veel Smoelenboek-plezier !