Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Budućnost nastavničke profesije – kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu. Jelena Vranješević Učiteljski fakultet, Beograd Stručni seminar Centra za obrazovne politike: Promene u akademskoj i nastavničkoj profesiji, Subotica 23 – 25. novembar, 2012. Kompetentni pojedinci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brygid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Budućnost nastavničke profesije – kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Jelena Vranješević

Učiteljski fakultet, Beograd

Stručni seminar Centra za obrazovne politike: Promene u akademskoj i nastavničkoj profesiji, Subotica 23 – 25. novembar, 2012


Kompetentni pojedinci
Kompetentni pojedinci

 • Nastavnici kao ključni faktor od kojeg zavisi kvalitet obrazovno-vaspitnog procesa, kao i uspeh i motivacija učenika

 • Očekivanja od nastavnika:

 • Stručno znanje , pedagoško-psihološko i metodičko znanje

 • Preuzimanje lične i profesionalne odgovornosti za proces učenja i poučavanja

 • Stavovi i vrednosni sistem u čijem se centru nalazi briga o najboljem interesu dece i njihovoj dobrobiti


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

 • Preuzimanje odgovornosti za sopstveni profesionalni razvoj i usavršavanje

 • Doprinos kreiranju i razmeni znanja o uspešnom učenju i poučavanju

 • Učestvovanje u kreiranju obrazovnih promena, zasnovanim na istraživanjima u obrazovanju

 • Preuzimanje uloge agensapromene i liderau razvoju i unapređivanjuškole i obrazovnogsistema u celini


Kompetencije inicijalno obrazovanje
Kompetencije – inicijalno obrazovanje

 • Znanjaizodređeneakademske/stručneoblasti; pedagoška, psihološka, didaktičkai metodičkaznanja

 • Učiteljskifakulteti- pedagoška, psihološka i didaktičko-metodička znanja(52%)

 • Nastavničkifakulteti – PPDM znanja zastupljena u manjoj meri; razlike među fakultetima; manje prakse


Kompetencije profesionalno usavr avanje
Kompetencije – profesionalno usavršavanje

 • Kontinuirano stručno usavršavanje – Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju (2012)

 • Programi obuka (akreditovanih)

 • Učestvovanje na akreditovanim stručnim skupovima

 • Učestvovanje na letnjim i zimskim školama

 • Stručna i studijska putovanja

 • Stručno usavršavanje u obrazovno-vaspitnoj ustanovi (ugledni časovi, istraživanja, realizacija projekata, ogledi/model centri, isl.)


Prioritetne oblasti profesionalnog usavr avanja
Prioritetne oblasti profesionalnog usavršavanja

 • prevencija diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

 • inkluzija

 • komunikacijske veštine; saradnja sa roditeljima i učenicima

 • učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje; nastava i upravljanje odeljenjem

 • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda

 • informaciono-komunikacione tehnologije


Kompetentni sistem
Kompetentni sistem

 • inkluzivan

 • decentralizovan, efikasan i transparentan

 • angažujeedukovane, refleksivne, kreativne i motivisane profesionalce

 • promoviše kulturu evaluacije/samoevaluacije i kontinuiranog razvoja škole

 • neguje pravednost, toleranciju i konstruktivnu komunikaciju

 • u stanju da zadovolji posebne obrazovne potrebe kao i potrebe manjinskih i marginalizovanih grupa

 • uključuje perspektivu celoživotnog učenja


Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja nps 2011
Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja (NPS, 2011)

 • Četiri vrste kompetencija koje predstavljaju skup potrebnih znanja, veština i vrednosnih stavova:

 • Nastavna oblast, predmet i metodika nastave

 • Učenje i podučavanje

 • Pružanje podrške razvoju ličnosti učenika

 • Komunikacija i saradnja sa učenicima, roditeljima i kolegama.

 • Svaka kompetencija se prati kroz pet domena: znanje, planiranje, realizacija, evaluacija i stručno usavršavanje.


Ta ka e praksa
Šta kaže praksa? profesionalnog razvoja (NPS, 2011)

 • Sistem je još uvek pretežno centralizovan: to umanjuje ulogu nastavnika u obrazovnom procesu i čini ih manje vidljivim

 • Uloga nastavnika: implementator vs. kreator sopstvene prakse

 • Nedostatak kompetencija za preuzimanje autonomne uloge u obrazovanju

 • Efekat samoispunjujućih proročanstava


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

 • Nastavnici nisu konsultovani: standarde vide kao nešto nametnuto; ne vide smisao standarda

 • Kontinuitet / diskontinuitet između inicijalnog obrazovanja nastavnika i njihovog daljeg profesionalnog razvoja

 • Jaz između inicijalnog obrazovanja i prakse

 • „Fragmentisanost“ sistema obrazovanja nastavnika


Kako do kompetentnih pojedinaca u kompetentnom sistemu
Kako do kompetentnih pojedinaca u kompetentnom sistemu? nametnuto; ne vide smisao standarda

Pitanje:

 • Na koji način ojačati vezu između inicijalnog obrazovanja nastavnika i profesionalnog razvoja u praksi?


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

 • HAMOK projekat - Harmonizacija i modernizacija kurikuluma za obrazovanje učitelja

  Cilj:usklađivanje obrazovanjaučiteljasa EU standardimaipovezivanjevisokogobrazovanjasaosnovnimobrazovanjem

 • harmonizacijai modernizacijapostojećihkurikuluma za obrazovanjeučitelja

 • unapređivanjemetodologijenastave,

 • razvoj novih kurseva za doživotnoobrazovanjeučitelja.


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

TEMPUS MASTS - Master program za obrazovanje predmetnih nastavnika

 • Razvoj i unapređenje profesionalnih kompetencija nastavnika

 • Povezanost inicijalnog obrazovanja sa zahtevima prakse

 • Fokus na pedogoško-psihološkim i metodičkim znanjima


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Pitanje: nastavnika

2. Kako na najefikasniji način iskoristiti period pripravništva ?

 • Važnost perioda pripravništva (razvoj profesionalnih kompetencija; motivacija; „zadržavanje“ u struci...)

  Projekat:

 • ZUOV i SDC: Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – Razvijanje sistema mentorstva


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Pitanje: nastavnika

3. Na koji način omogućiti razmenu iskustva i znanja u sistemu obrazovanja nastavnika (dvosmerna vs. jednosmerna komunikacija)?

 • Kako koristiti iskustva iz prakse u procesu kreiranje obrazovnih politika/buduće prakse?

 • Nastavnici kao istraživači u obrazovanju

 • Projekat RANON

 • Projekat: Nastavnici kao lideri


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Pitanje: nastavnika

4. Da li su kompetencije i profesionalni razvoj univerzitetskih nastavnika u skladu sa zahtevima nastavničke profesije i prakse?


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Pitanje: nastavnika

4. Kako sprečiti „standardizaciju“ standarda? Kako koristiti standarde kao podsticaj za razvoj i promociju nastavničke profesije, a ne kao sredstvo kontrole?


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

Projekat ATEPIE - nastavnikaAdvancing Teacher Professionalism for Inclusive Education

http://www.cep.edu.rs/atepie

 • Mogućnost unapređenja postojećih standarda

 • Kompetencije se definišu kao profesionalno znanje, veštine i vrednosti

 • Šest tematskih oblasti:Učenik i učenje; Okruženje za učenje; Škola, porodica, zajednica;Poučavanje, praćenje i ocenjivanje; Razvoj škole i obrazovnih sistema; Profesionalni razvoj i odgovornost


Budu nost nastavni ke profesije kompetentni pojedinci u kompetentnom sistemu

 • Poziv na unapređivanja standarda kroz participativni proces i kritičku refleksiju postojećeg

 • Definisanje kvalitetne obrazovne prakse kroz razmenu i komparaciju postojećeg stanja i pravaca razvoja (zemlje u regionu)

 • Mogućnost uticaja na definisanje okvira kvalifikacija nastavnika koji će biti usklađen sa očekivanjima u praksi