rudarsko geolo ko naftni fakultet u zagrebu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBU PowerPoint Presentation
Download Presentation
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBU - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBU. ENERGIJA MORA I OCEANA KREŠIMIR BRALIĆ. 1. UVOD. Hidroenergija (eng. water power, njem. Wasserkraft)- energije vodenih tokova: kopnenih vodotokova (rijeka, potoka, kanala i sl) mora

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBU' - bryga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rudarsko geolo ko naftni fakultet u zagrebu

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET U ZAGREBU

ENERGIJA MORA I OCEANA

KREŠIMIR BRALIĆ

1 uvod
1. UVOD
 • Hidroenergija (eng. water power, njem. Wasserkraft)- energije vodenih tokova:
  • kopnenih vodotokova (rijeka, potoka, kanala i sl)
  • mora
 • Danas poznate energije mora koje je moguće tehnološki iskorištavati:
  • energije valova, 80000 TWh (godišnji globalni resursi)
  • energije plime i oseke (strujanje vode) 800 TWh
  • energije plime i oseke (razlika nivoa) 300 TWh
  • toplinska energija oceana 10000 TWh
  • energija osmoze 2000 TWh
 • Svjetska će nas mora i oceani možda jednog dana opskrbljivati sa svom potrebnom energijom za život i rad
2 energija valova
2. ENERGIJA VALOVA
 • Energija valova obnovljiv je izvor koji varira u vremenu
 • Elektrane na valove - lokacije na kojoj su valovi dovoljno česti i dovoljne snage
 • Energija vala naglo opada s dubinom vala, te tako u dubini od 50 m iznosi svega 2% od energije neposredno ispod površine. Snaga valova procjenjuje se na 2x109 kW, čemu odgovara snaga od10 kW na 1m valne linije.

Prosječna energija valova u kW po metru dužnom vala http://powerlab.fsb.hr/

slide4

Prema lokaciji elektrane na valove mogu biti na otvorenom moru i na morskoj obali

 • na morskoj obali
  • Ljuljajući uređaj
 • na otvorenom moru
  • Plutače
  • Arhimedova valna ljuljačka (AWS)
  • Morska zmija (Pelamis)
  • McCabova crpka na valove
  • Crijevna crpka
  • Čuškaš (Flapper)
3 energija plime i oseke
3. ENERGIJA PLIME I OSEKE
 • Potrebno je barem 5 metara visinske razlike između plime i oseke uz to mora postojati mogućnost izgradnje pregrade tj. brane,radi stvaranja akumulacijskog bazena
 • Područja najvećih razlika plima i oseka:
  • Zaljev Fundy, Kanada - 16 metara
  • Zapadna obala Francuska – 12 metara
slide6

Korištenje energije plime i oseke slično je korištenju energije vodotoka rijeka, energija vode pokreće turbinu, koja pokreće generator, i tako se proizvodi električna energija

 • U Francuskoj je 1966. godine podignuta prva hidroelektrana na plimu i oseku na svijetu
 • La Rance - snage 240 MW, njena snaga je otprilike 1/5 snage tipične nuklearne elektrane
 • Sljedeća po snazi je elektrana Annapolis u Kanadi, snage 17 MW.
slide7

U pogon je puštena nova kanadska hidroelektranu na morske mijene- u zaljevu Fundy koja se sastoji od jedne turbine snage 1 MW.

 • Prva korejska hidroelektrana na morske mijene izgrađena je u Uldolmoku, na jugozapadu Koreje (projekt je započeo 2005. god.). U prvoj fazi elektrana će imati snagu 1MW i proizvoditi 2,4GW h električne energije, dok će se u drugoj fazi, do 2013. godine njezina snaga povećati na 90 MW.
 • Francuska i Irska tvrtka započele su projekt izgradnje prve podmorske hidroelektrane na morske mijene. Elektranu bi se trebalo činiti 4 - 10 podvodnih turbina ukupne snage 2 - 4 MW, a trebala bi se graditi na području Paimpol-Bréhata u Francuskoj. Očekuje se da bi izgradnja trebala biti gotova do 2011. godine.
 • Glavni problemi kod iskorištavanja energije plime i oseke su nestalnost dizanja i spuštanja razine vode, mali broj mjesta pogodnih za iskorištavanje takvog oblika energije i brane koje imaju negativan utjecaj na floru i faunu, jer su prepreka za morske organizme koje oni ne mogu zaobići ili izbjeći.
3 energija strujanja plime i oseke
3. ENERGIJA STRUJANJA PLIME I OSEKE
 • Elektrana na morske mjene (nekonvencionalne) sastoji se od:
  • 50 metara visokog toranja – služi kao stup na kojem je postrojenje montirano
  • “pogonska prostorija“ – sadrži kontrolni sustav
  • priključak na mrežu – za prijenos električne energije
  • hidraulički sustav – za podizanje i spuštanje postrojenja
  • rotor – pričvršćen na toranj i čini srce postrojenja

duljine 11 m sa 20 okretaja u minuti,

krila rotora se mogu rotirati za 180º

slide9

tehnologija koja energiju crpi iz strujanja vode koje se stvara pri morskim mijenama

 • Seaflow
  • Lynmouth, Devon
  • “stoji” izravno u morskoj struji
  • snage 300kW
  • postavljen u svibnju 2003
 • SeaGen
  • u Strangford Lough
  • snage 1,2 MW
  • s radom započeo u travnju 2008.
4 toplinska energija mora
4. TOPLINSKA ENERGIJA MORA
 • Pretvorba toplinske energije oceana (eng. ocean thermal energy conversion - OTEC) metoda je generiranja električne energije kojom se iskorištava znatna temperaturna razlika između površinskih i dubokih voda oceana, koje pokrivaju oko 70% površine Zemlje
 • Prva ideja pretvorbe unutrašnje kaloričke energije - 1881.god., franc. ing. Jacques D'Arsonval
 • 1930. god., prvo OTEC postrojenje na Kubi - 22 kW električne energije pomoću niskotlačne turbine
 • Neki od pogona građenih uz obalu Havaja:
  • 50 kW Mini OTEC – CC OTEC (1979)
  • 50 kW OC-OTEC (1993)
  • 250 kW CC OTEC (1999)
  • 210 kW OC-OTEC (1999)
slide11

Razlika u temperaturama, nije u svakom dijelu zemaljske kugle ista, a razlog je strujanje odnosno cirkulacija

 • Da bi temperaturna razlika bila dovoljna, hladna se voda crpi i na dubinama od 1000 m. OTEC postrojenja najbolje funkcioniraju kada je razlika temperatura u spremnicima 20 stupnjeva, što je tipična razlika temperature u tropskim područjima

Termohalinska cirkulacija (dubinski tok – tamna traka, površinski tok – svijetla traka)

slide12

Postrojenja djelimo premanačinu izgradnje toplinskog stroja na:

a) zatvoreni ciklus

 • Zatvoreni ciklus za pokretanje turbine koristi ekspanziju pare (isparavanje) fluida niska vrelišta (najčešće amonijak), u toplinskom spremniku, koja se nakon toga kondenzira u kondenzatoru (hladna voda sa 1000 m dubine). Kondenzirani se fluid vraća u prvi spremnik gdje se ciklus ponavlja
slide13

b) otvoreni ciklus

 • U otvorenom ciklusu niskotlačnu turbinu pokreće para u ekspanziji koja je dobivena isparavanjem tople morske vode u potlačnom spremniku te se na kraju kondenzira u kondenzatoru (spremniku koji hladi voda iz dubine)
slide14

c) hibridni (mješoviti) sustav

 • U mješovitomciklusukombiniranesuodlikeotvorenogizatvorenogciklusa. Toplamorskavodaulazi u vakumskispremnikgdjeisparava (sličnokaoi u otvorenomciklusu). Ta parauzrokujeisparavanjeamonijaka (radnatekućinazatvorenogciklusa), a pare amonijakapokrećuturbinu. Para se kondenzira u izmjenjivačutopline
5 energija osmoze
5. ENERGIJA OSMOZE
 • 1970-tih - američki profesor Sidney – prve ideje da se iskoriste membrane za desalinizaciju za dobivanje električne energije – osmotska energija
 • Do 1996 god. nema ulaganja u razvoj tehnologije zbog niskih cijena električne energije
 • 1997 god. znanstvenici Dr. Thor Thorsen i Dr. Torleif Holt na SINTEF –u počeli su istraživati osmotsku energiju te potpisali ugovor sa Statkraft-om, što je dovelo do razvijanja sve do današnjih dana.
 • proljeće 2008. – Statkraft gradi prvi prototip osmotske elektrane u Toftu, jugozapadno od Osla
slide16

Prototip se sastoji od membrana, cijevi, jedinica za čišćenje, izmjenjivača tlakova i turbine

 • Kada slana voda dođe u dodir sa slatkom vodom preko propusne membrane prirodnim fenomenom koji se naziva osmoza slatka voda će prelaziti na stranu slane vode kroz membranu, koja propušta samo slatku i onemogućuje prolaz slane vode. To proizvodi tlak na strani slane vode koji se može koristiti za pokretanje turbine i proizvodnju električne energije. Tlak iznosi 120 bara što je jednako tlaku koji proizvodi vodopad od 120 metara.
slide18

Prvi prototip osmotske elektrane:

 • 2000m2 membrane
 • učinkovitost do 1 W/m2
 • kapacitet 2-4 kW - napajanje kućanskih aparata
 • Ciljevi za budućnost:
 • do 5 mil.m2 membrane
 • učinkovitost do 5 W/m2
 • kapacitet 25MW (166GWh ) napajanje 30000 kućanstava
 • za elektranu od 25 MW trebalo bi 25 m3 slatke i 50 m3 slane vode po sekundi
 • osmotska energija bi mogla na svjetskoj razini prizvoditi 1600-1700 TWh godišnje, što je jednako 50% trenutne proizvodnje električne energije u EU
 • najbolje uvjete za proizvodnju osmotske energije imaju Rusija, Kanada, Skandinavske zemlje dok slični uvjeti postoje i u Južnoj Americi i Africi
6 zaklju ak
6. ZAKLJUČAK

2/3 Zemlje prekriveno je oceanima i morima izvorom energije s izvanrednim potencijalom. Valovi, mijene, strujanja, osmoza, obećavaju neograničenu raspoloživost električne struje. Elektrane ne uzrokuju ekološke probleme kao što su globalno zatopljenje i onečišćenje zraka.

Sadašnja tehnologija još uvijek nije dovoljno razvijena da bi omogućila iskorištavanje energije u velikoj mjeri.

Problem tih elektrana je masivnost, povrat ulaganja, ali i ekološki standardi jer izgradnja elektrane uvijek znači i zahvat u ekološku ravnotežu postojeće prirode.

Većina obnovljivih izvora energije trenutno nije ekonomski konkurentna fosilnim gorivima.

Tehnologija iskorištavanja energije mora kasni više od desetljeća za ostalim tehnologijama.

IEC u suradnji s IEA-om daje poticaj proizvodnji struje iz razmjerno slabo korištenog obnovljivog izvora: energije gibanja mora jer će se u sljedećih 25 godina proizvodnja električne energije u svijetu udvostručiti, a proizvodnja iz obnovljivh izvora povećati za 57%.

izvori
IZVORI
 • www.wikipedia.hr
 • www.gradimo.hr
 • www.izvorienergije.com
 • www.mojaenergija.hr
 • www.business.hr
 • www.statkraft.com/
 • www.energysavers.gov
 • www.energetika-net.hr/
 • www.seageneration.co.uk/