slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM. 1.02.2011 r. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011. Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011 ścisła czołówka polskich szkół wyższych III. pozycja w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spotkanie z kierowniczą kadrą administracyjną UAM' - bryce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Nasza Uczelnia

w roku akademickim 2010/2011

slide3
Nasza Uczelnia w roku akademickim 2010/2011
 • ścisła czołówka polskich szkół wyższych
 • III. pozycja w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW
 • po raz trzeci najbardziej prodoktoranckauczelnia w Polsce
 • nagrodzona przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wdrożenie szeregu innowacji w zakresie systemu kształcenia oraz zarządzania uczelnią
 • wyróżniona medalem Award For CreativityŚwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej
 • nagroda Jana Baptysty Quadrodla Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • nagroda Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pałacu w Obrzycku
slide4
UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010DYDAKTYKA (1)
 • STUDENCI ogółem: 51 449, w tym:
 • na studiach stacjonarnych: 31 234
 • na studiach niestacjonarnych: 16 158
 • na studiach podyplomowych: 2 715
 • na studiach doktoranckich: 1 342
 • LICZBA KIERUNKÓW STUDIÓW:51, w tym:
 • kierunków unikatowych: 11
 • makrokierunków: 2
 • LICZBA SPECJALNOŚCI: 171
slide5
UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010DYDAKTYKA (2)

LICZBA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 86

PROGRAMY studiów w językach obcych: 24

WYKŁADY w językach obcych: 68

Pomieszczenia dydaktyczne ponad 270 tys. m2

(pow. budynków)

PROJEKTY (dydaktyczne) realizowane w ramach P.O. Kapitał Ludzki: 25

PROJEKTY skierowane do dofinansowania: 12

slide6
UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010KADRA
 • PRACOWNICY ogółem: 5 278, w tym:
 • NAUCZYCIELE AKADEMICCY 2 986
 • PRACOWNICY NIEBĘDĄCYNAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 2 292, w tym:
 • Administracja 651
 • Prac. nauk.-techn. i inż.-techn. 531
 • Bibliotekarze 308
 • Obsługa 802
slide7
UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010BADANIA (1)
 • UMOWY o współpracy z uczelniami zagranicznymi:
 • bilateralnych 178
 • w ramach Erasmusa 322
 • Realizowane GRANTY naukowe (z MNiSW): 451
 • PROJEKTY badawcze realizowane w ramach 6/7 Programu Ramowego UE: 18
slide8
UAM W LICZBACH – STAN NA 1.10.2010BADANIA (2)
 • PROJEKTY badawczo-rozwojowe(P.O. Innowacyjna Gospodarka): 2
 • PROJEKTY inwestycyjne/modernizacyjne finansowanez funduszy europejskich: 7
 • Liczba chronionych/zgłoszonych PATENTÓW krajowych: 53/17
 • Liczba chronionych PATENTÓW zagranicznych: 10
 • PROJEKTY wspierające ochronę własności intelektualneji przemysłowej (P.O. Innowacyjna Gospodarka): 5
slide10
STRATEGIA ROZWOJU UAM NA LATA 2009-2019– I zadanie nowych władz rektorskich
 • wytyczająca drogę dla UAMna kolejne lata
 • wyznaczająca konkretne cele i zadania do wykonania, określone w czasie, z przypisaną odpowiedzialnością
 • po konsultacjach, zaakceptowana przez społeczność UAM i przyjęta przez Senat (czerwiec 2009)
slide11
Cele strategiczne w strategii rozwoju UAM:
  • BADANIA NAUKOWE na światowym poziomie
  • Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA
  • Uniwersytet OTWARTY na otoczenie
  • Uczelnia profesjonalnie ZARZĄDZANA
slide12
LATA 2008-2010

ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W REALIZACJI PODSTAWOWEJ MISJI UCZELNI:

BADANIA na najwyższym poziomie

slide13
systematyczny wzrost aplikacji o GRANTY BADAWCZE(do MNiSW, UE i in.)
 • uzyskanie znacznego DOFINANSOWANIA na aparaturę badawczą oraz infrastrukturę informatyczną
 • rozwój SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO: repozytorium AMUR,doposażenie w sprzęt komputerowy, postępująca digitalizacja zbiorów etc.
 • budowa sprawnego systemu pozyskiwania FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 • poprawa systemu INFORMACYJNEGOi PROMOCYJNEGO
 • aktywizacja działalności UCITT(współpraca nauka-gospodarka)
 • usprawnienie systemu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
slide14
LATA 2008-2010

ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W REALIZACJI PODSTAWOWEJ MISJI UCZELNI:

Najwyższa jakość KSZTAŁCENIA

slide15
wprowadzenie w życie UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w UAM
 • wprowadzanie nowych FORM i TRYBÓW studiów
 • rozszerzenie działalności SWFiS
 • tworzenie warunków pracy i studiowania osób NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • INTERNETOWA rekrutacja na studia oraz
 • rejestracja na zajęcia WF
 • UJEDNOLICENIE DOKUMENTÓW stosowanych w toku studiów na całej Uczelni
slide16
LATA 2008-2010

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE POPRAWIE SPRAWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ UAM I ROLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI W ICH REALIZACJI

slide17
„5 x i + s dla naszego Uniwersytetu”

„i” to:

internacjonalizacja, infrastruktura, informatyzacja, innowacyjność oraz integracja

„s”oznacza społeczność akademicką

(studentów i pracowników)

slide23
Działania podjęte w latach 2008-2010,które poprawiły sytuację materialnąi warunki pracy pracowników UAM,głównie administracji
slide24
PŁACOWE ELEMENTY MOTYWACYJNE:
  • Regulacja płac
  • Przejrzysty system awansowania
  • Włączanie części pracowników administracyjnych do obsługi programów unijnych (dla części dodatkowe wynagrodzenia)
  • Analiza Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnychw celu dostosowania do potrzeb pracowników(pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi losowe, dodatkowe środki na wakacje, upominekświąteczny, legitymacje kolejowe)
slide25
POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA:
  • Możliwość finansowania lub dofinansowania ze środków rezerwy rektorskiej kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych lub podyplomowych na naszej lub innych uczelniach publicznych
  • Kurs języka angielskiego, finansowany ze środkówrektorskich dla pracowników administracjicentralnej i wydziałowej
  • Możliwość wyjazdów na staże na uczelnie zagranicznew ramach programu Erasmus
  • Inicjatywa pracodawcy: 3 dodatkowe dni wolne od pracy w roku 2011
slide26
POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGARDZANIA:
  • Plany budowy przedszkola zakładowego na Morasku
  • Plany adaptacji Collegium Iuridicumna cele administracji(nowe pomieszczenia dla Działu Nauki i ProgramówKrajowych, Kwestury, Biura Informacji i Promocji)
  • Dostęp do wydarzeń kulturalnych
  • Dostęp do hal sportowych i pływalni
slide27
NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA:
  • Działania na rzecz dalszego rozwoju badań na najwyższym poziomie Administracja – dalsze wspieranie rozwoju naukowego pracowników
  • Pakiet działań na rzecz poprawy jakości kształcenia Zaangażowanie administracji wydziałowej
  • Budowa koncepcji optymalizacji procesu zarządzania uczelnią Przygotowywanie większej ilości danych dla PP Dziekanów
slide28
NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNE WYZWANIA:
  • 4. Zakończenie wdrażania systemu Axapta - zintegrowany system Finansowo - Księgowy, Kadrowo-Płacowy, Ewidencji Majątku, Środków Trwałych, Zakupów, Magazynowy (+ baza danych pracowników i struktura uczelni)
 • Przeniesienie danych z dotychczasowych rozproszonych systemów informatycznych, możliwość budżetowania i rozliczania każdej jednostki lub projektu, śledzenia zamówień publicznych, w pełni zautomatyzowane naliczanie płac
  • Racjonalizacja wydatków, gospodarność, poszukiwanie nowych źródeł finansowania działalności uczelni, działalność gospodarcza
  • To wskazówki dla nas wszystkich!
ad