Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTH
Download
1 / 8

KTHFakultetsmedel - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KTHFakultetsmedel' - bryant


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Reviderad resursfördelning - Fakultetsmedel på KTHBakgrund Nytt statligt system Kvalitetsindikatorer: externa medel, vetenskaplig produktion, antal helårsstudenter KTH Nuvarande system - Rektorskontrakt Verksamhetsbaser Prestation - examina i forskarutbildningen KTH Förslag - Verksamhetsbas som grund Bastilldelning Riktade medel Prestationer - examina i forskarutbildningen, volym externa medel, bibliometri, antal helårsstudenter


Fakultetsmedel på KTH - fördelningAndel 50% Bastilldelning 25% Riktade medel 25% Prestationvarav 60% examina (540 tkr idag 900 tkr) 40% externa medel, biblometri, HÅS


Fakultetsmedel på KTH - Tidsplan 2010April Skoldialog - uppföljning, planeringsförutsättningarJuni Universitetsbeslut - prestation - à pris fastställsSept Uppföljning, planeringsförutsättningar bas+prestaionOkt Övergripande universitetsbeslutSkoldialog - Riktade satsningarNov Rektorskontrakt tecknas


Fakultetsmedel CSC - Satsning 2009-2012Avsatt 7 MkrFörstärkning RAE 2.4 Matchning RAE 2.4Förstärkning Ung Fakultet 2.2Satsning 7Tematiska plattformar 3-4Ung Fakultet 3-4JML - åtgärder 0-0.5


Fakultetsmedel CSC - Satsning 2009-2012Tematiska plattformar - 4 arbetsgrupper tar fram förslagDiskussioner med avdelningarnaSatsning på ung fakultet - förslagJML - förslag


Satsning på Ung fakultet - förslagVad ska medlen användas till?Finansiering av doktorander - antalet doktorander har minskat Finansiering av post doc - det finns få på många avdelningarUtveckla kurs inom det egna området på master och/eller doktorandnivåResmedel för längre vistelse i annan forskarmiljöFriköp av tid för dem som inte har så stort forskningsutrymmeFördela medlen till avdelningarna med specificerat användningsområdeStartbidrag att användas frittHur ska medlen fördelas? Vilka kriterier ska användasAnsökningsförfarandeAvdelningens behov t ex vid generationsskifteStrategiskt viktiga områdenFramstående kandidat - nyskapare - attraherat externa anslagJämställhets/mångfalds aspekt - icke svenskarTitta på RAE-excellens Vilka kan komma ifråga?Lista dem som kan komma i fråga, bitr. lektorer, rådsforskarassistenter, nyrekryterade lektorer, unga forskareSiktet inställt på att ingå i framtidens fakultet på CSCAvdelningarna har lämnat förslag


Satsning på JML - förslagHitta stimulansåtgärder för att - rekrytera fler kvinnliga lärare, doktorander - öka synligheten av kvinnliga lärare/forskare i utbildningen på alla nivåer”Second Chair” - stimulera ökad rörlighet inom CSC, KTH, andra universitetGästlärare - bättre planerad användning av gästlärare i kurser på alla nivåerKvinnliga doktoranderMentorverksamhetÖvriga åsikter- Besvikelse över att Rae ger så liten förstärkning- Satsa på nytt strategiskt område


FÖRSLAG TILL STYRELSENTematiska plattformar - förslag från gruppernaUng FakultetLista dem som kan komma ifråga i dialog med avdelningarna Fastställa kriterier i styrelsen Besluta om vilka som ska få (dekan i samråd med Lilla LG) Ge startbidrag efter dialog med den utvalde JML Medel bör tillskjutas från Gru och FuBeslutas i budgeten, till viss del redan 2009 Utveckla en modell grundad på Second Chiaridén Starta kvinnliga nätverk Planera för ett mentorprogramNya områden - Lyfts fram i utvecklingplanen - Nya strategiska medel


ad