b ntet jogi kodifik ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ. 1656-1795. Kodifikációs törekvések a XVII. században. Praxis Criminalis 1656. Alsó-Ausztria számára kiadott büntető rendtartás 1687. Kollonich Lipót esztergomi érsek Két részből állt: I. rész: eljárás II. rész: bűncselekményekre vonatkozó intézkedések.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b ntet jogi kodifik ci

BÜNTETŐJOGI KODIFIKÁCIÓ

1656-1795

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

kodifik ci s t rekv sek a xvii sz zadban
Kodifikációs törekvések a XVII. században

Praxis Criminalis

 • 1656. Alsó-Ausztria számára kiadott büntető rendtartás
 • 1687. Kollonich Lipót esztergomi érsek
 • Két részből állt:
  • I. rész: eljárás
  • II. rész: bűncselekményekre vonatkozó intézkedések

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

kodifik ci s t rekv sek a xvii sz zadban1
Kodifikációs törekvések a XVII. században

Praxis Criminalis

 • Törvényerőre nem emelkedett, de az ítélkezési gyakorlatban még a XIX. század közepén is alkalmazták
 • Szokásjogi úton a magyar jog részévé vált
 • Kínvallatás
 • Boszorkányperek

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

kodifik ci s t rekv sek a xvii sz zadban2
Kodifikációs törekvések a XVII. században

Nyugat-Európa

 • 1532. V. Károly – Constitutio Criminalis Carolina
 • 1567. II. Fülöp – Nueva recopilación
 • 1683. V. Keresztély – Danske Lov (Om Misgierninger

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

b ntet jogi kodifik ci a xviii sz zadban
Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században

1712. Bencsik-féle javaslat

 • Törvények és bírósági határozatok vizsgálata az igazságszolgáltatás meggyorsítása és korszerűsítése érdekében
 • Cselekmények bűntettek alapján történő csoportosítása

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

b ntet jogi kodifik ci a xviii sz zadban1
Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században

A büntetőjogi szabályozás hiányosságai

 • A büntetőjogi dekrétumok gyakran egymásnak ellentmondó, végrehajthatatlan és megoldhatatlan rendelkezéseket tartalmaztak
 • A törvényi rendelkezések nem terjedtek ki a jogterület egészére

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

b ntet jogi kodifik ci a xviii sz zadban2
Büntetőjogi kodifikáció a XVIII. században

A bírói gyakorlat szabályozatlansága

 • Királyi rendeletek figyelmen kívül hagyása, törvények mellőzése
 • 1783. Torontál vármegye alispánja
 • 1782. Hont vármegyei emberevő per
 • Peres ügyek száma megsokszorozódott, a bíróságok szervezete és létszáma változatlan maradt

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

sanctio criminalis josephina
Sanctio Criminalis Josephina

Előzmény:

 • 1782. Halálbüntetés eltörlése
 • Az ország boldogulásának, virágzásának egyik feltétele a lakosság számának nagysága
 • Beccaria: a rövid ideig tartó éles fájdalom nem tartja vissza az embert a bűntettek elkövetésétől annyira, mint a hosszú időn át tartó gyötrelem

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

sanctio criminalis josephina1
Sanctio Criminalis Josephina
 • 1787. nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege
 • A büntetés nem sújthat ártatlan személyeket, így az elítélt családtagjait sem
 • A büntetését letöltő és a polgári életbe visszatérő személyt teljes jogú polgárnak kell tekinteni
 • Kínpad és halálbüntetés eltörlése, hóhérok számának csökkentése
 • A Sanctio Criminalis Josephina nem volt népszerű sem Magyarországon, sem Ausztriában

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

codice leopoldino
Codice Leopoldino
 • 1786. II. Lipót
 • Eltörölte a halálbüntetést
 • Megtiltotta a kínvallatás valamennyi formáját
 • Eltörölte a felségsértést
 • Az állampolgárok büntetőjogi védelme
 • Büntetési nemek:
  • Pénzbüntetés
  • Megszégyenítő és testi büntetések
  • Kitiltás, száműzetés
  • Pellengér
  • Börtön (nők)
  • Közmunka (férfiak)

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

deputatio juridica
Deputatio Juridica
 • 1791:67. tc. Jogügyi Bizottság felállítása a büntetőtörvénykönyv kidolgozására
 • Elnöke: Zichy Károly országbíró
 • Tagjai: Ürményi József személynök, Végh Péter tárnokmester, valamint felsőtáblai képviselők, főpapok, királyi tábla ítélőmesterei
az 1795 vi b ntet t rv nyk nyv javaslat
Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
 • 1795. „A bűncselekményekről és azok büntetéséről szóló törvénykönyv”
 • Felvilágosodás eszméinek hatása (Rousseau, Beccaria, Filangieri)
 • „Alapelvek”: bevezető és két rész (eljárás – anyagi jogi szabályok)
 • Függelék: rövid utasítás az orvosi-igazságszolgáltatási vizsgálatokról

Szirmay Antal

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

az 1795 vi b ntet t rv nyk nyv javaslat1
Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
 • A törvény elsődlegességének megteremtése – a bírói mérlegelés korlátok közé szorítása
 • Az egyén szabadságának és jogainak védelme
 • Nullum crimen sine lege
 • Nem ismer rendi különbségeket (kivéve vesszőzés)
 • Büntetési elvek közül kiiktatta a bosszút
 • Büntetés célja a bűncselekmény elkövetésétől való visszatartás
 • Bűnös megjavítása

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

az 1795 vi b ntet t rv nyk nyv javaslat2
Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
 • Bűncselekmények:
  • Jogellenes magatartással veszélyeztetett jogi tárgyak differenciáinak figyelembe vétele
  • Bűncselekmény-csoportok:
   • Közbiztonság elleni bűncselekmények
    • Hűtlenség, lázadás és zendülés, bűnözők rejtegetése, hivatali hatalommal való visszaélés, pénzhamisítás, bűnpártolás
   • Polgárok élete és testi épsége elleni bűntettek
    • Emberölés, szülőgyilkosság, csecsemőgyilkosság, bérgyilkosság, méregkeverés, párbaj
   • Polgárok becsületét sértő bűntettek
   • Polgárok javait, vagyonát és szabadságát veszélyeztető bűntettek
    • Útonállás, nőrablás, nemi erőszak, lopás, csalás, emberrablás, gyújtogatás
   • Erkölcsök megrontására irányuló bűntettek
    • Vallás elleni bűntettek, kettős házasság, házasságtörés, vérfertőzés, bujálkodás, paráználkodás, nyilvános botrányokozás, csavargás, pajkosság
az 1795 vi b ntet t rv nyk nyv javaslat3
Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
 • Büntetések:
  • Halálbüntetés csak a legsúlyosabb bűncselekményekre
  • Szabadságvesztés: életfogytig, illetve maximum 12 év
  • Szándékosság és gondatlanság: „furfangosságból, hanyagságból vagy meggondolatlanságból eredő” vétek és cselekedet
az 1795 vi b ntet t rv nyk nyv javaslat4
Az 1795. évi büntetőtörvénykönyv-javaslat
 • Bizonyítási eljárás:
  • Beismerés
  • Tanúvallomás
  • Gyanújelek felhasználásával történő (közvetett) bizonyítás
  • Okirati (írásos) bizonyíték
 • Érdemi védelem
 • Érdemi ítélet
 • Perorvoslat
  • Egyfokú fellebbezés

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.

az 1795 vi javaslat rt kel se
Az 1795. évi javaslat értékelése
 • Nem tett különbséget nemes és nem nemes között a büntetés alkalmazásában
 • Büntetés célja: elrettentés és a bűnös megjavítása
 • Fiatalkorúakra különös szabályok – megjobbításukra javítóintézet
 • Legalitás megteremtésére való törekvés

Bódiné Beliznai Kinga

2011. október 21.