1 / 27

Mjesec i pomrčine

Mjesec i pomrčine. Mjesec. Prirodni Zemljin satelit Zemlja i Mjesec se privlače gravitacijskom silom . Sustav Zemlja-Mjesec se zajedno giba oko Sunca zbog gravitacijske sile. Zašto Mjesec pokazuje uvijek istu stranu ?.

bruis
Download Presentation

Mjesec i pomrčine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mjesec i pomrčine

  2. Mjesec • Prirodni Zemljin satelit • Zemlja i Mjesec se privlače gravitacijskom silom . • Sustav Zemlja-Mjesec se zajedno giba oko Sunca zbog gravitacijske sile .

  3. Zašto Mjesec pokazuje uvijek istu stranu ? Mjesec istodobno vrši dva gibanja : vrtnju oko osi (rotacija) i obilaženje oko Zemlje (revolucija ) . Period Mjesečeve vrtnje oko osi i period jednog obilaska oko Zemlje jednako traju ( sinkrona vrtnja) . To se zapaža i kod satelita drugih planeta ( Jupiter , Saturn ,…) .

  4. Libracije • Zbog eliptične staze Mjeseca oko Zemlje revolucija Mjeseca nije jednolika , a rotacija je . Sa Zemlje se ne opaža 50 % Mjesečeve površine već 59 % . • Zbog nejednolike revolucije vidi se malo više površine na istočnom i zapadnom rubu ( libracija u longitudi). • Zbog nagiba Mjesečeve osi na ravninu putanje vidi se malo više površine na južnom i sjevernom rubu ( libracija po latitudi ). • Razlike se pojavljuju i zbog položaja promatrača na Zemlji ( paralaktičkalibracija ).

  5. Mjesečeve faze ( mijene) Mjesec uočavamo na južnom dijelu obzorja . Izlazi na istočnom horizontu , a zalazi na zapadu . Mjesečeva faza ovisi o položaju Sunca prema Mjesecu . a) Prva četvrt : Mjesec je u pravcu juga . Sunce zalazi . b) Uštap : Mjesec tek izlazi . Sunce zalazi . c) Zadnja četvrt : Mjesec u pravcu juga . Sunce izlazi . d) Mlađak : Mjesec se ne uočava ( na pravcu je prema Suncu) .

  6. Zašto vidimo Mjesečeve mijene ? U vremenu obilaska Mjeseca oko Zemlje mijenja se veličina osvijetljene Mjesečeve površine . Granica svjetlosti i sjene na Mjesecu se zove sumračnica .

  7. Objašnjenje Mjesečevih fazaSunce osvjetljava Mjesec , a vidimo ga različito zbog mijenjanja položaja u odnosu na Zemlju i Sunce .

  8. Poslije Mlađaka

  9. Prva četvrt

  10. Uštap

  11. Zadnja četvrt

  12. Sinodički i siderički mjesec Sinodički mjesec- vrijeme potrebno da Mjesec ponovno dođe u istu fazu npr. vrijeme koje prođe između dva uštapa , a iznosi 29,53059 dana . Siderički mjesec - period od 27,32166 dana koje je potrebno za jedan obilazak Mjeseca oko Zemlje , a mjeri se prema zvijezdama u pozadini . Sinodički mjesec je duži od sideričkog zbog gibanja Zemlje oko Sunca .

  13. Položaj Mjesečeve staze u prostoru Dnevne putanje Mjeseca i Sunca na nebeskoj kugli nisu iste ali su blizu .

  14. Kada dolazi do pomrčina ?

  15. Pomrčine Pomrčina Mjeseca Pomrčina Sunca

  16. Do Mjesečeve pomrčine može doći samo za uštapa , a do Sunčeve pomrčine samo u vrijeme mlađaka . Pomrčine Sunca su češće ali se ne vide s istog mjesta na Zemlji . Mjesec je toliko manje tijelo od Sunca koliko se puta bliže giba u odnosu na Sunce ( 400 puta) . Zato su nam i Sunce i Mjesec na nebeskom svodu jednake veličine . Pomrčina Mjeseca nastupa kada Mjesec ulazi u Zemljinu sjenu . Traju do 3,5 sati . Mjesec u sjeni Zemlje se može uočiti zagasito crvenkast . Prema njemu dolazi svjetlost koja se raspršila u Zemljinoj atmosferi . Najmanje se raspršuje crvena svjetlost .

  17. Pomrčina Mjeseca • Potpuna – događa se kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu • Djelomična – događa se kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu • Pomrčina u polusjeni – događa se ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu

  18. Potpuna pomrčina Mjeseca

  19. Djelomična pomrčina Mjeseca

  20. Pomrčina u polusjeni

  21. Pomrčina Sunca • Potpuna – događa se kada Mjesečev disk u potpunosti prekrije Sunce ( promatrač se mora nalaziti u Mjesečevoj sjeni! ) • Djelomična – uočava se ako se promatrač nalazi u Mjesečevoj polusjeni • Prstenasta – događa se ako Mjesečev disk ne može u potpunosti prekriti Sunce

  22. Pomrčine Sunca potpuna prstenasta djelomična Mjesec nije stalno na jednakoj udaljenosti od Zemlje . Stožac Mjesečeve sjene ne pokriva znatnu Zemljinu površinu . Pomrčina Sunca traje samo nekoliko minuta . Faze djelomične pomrčine Sunca promatra se kroz zaštitne filtre ili u projekciji slike Sunca .

  23. Potpuna pomrčina Sunca

  24. Djelomična pomrčina Sunca

  25. Prstenasta pomrčina Sunca

  26. Razmotri : • Što drži Mjesec zajedno sa Zemljom ? • Što je sinkrona vrtnja ? • Imenuj i objasni Mjesečeve faze . • Što je : a) sinodički mjesec , b) siderički mjesec ? • Kada dolazi do : a) pomrčine Mjeseca , b) pomrčine Sunca ? • Zašto je Mjesečeva pomrčina katkada potpuna , a katkada djelomična ? • Kako to da je pomračena Mjesečeva površina zagasito crvenkaste boje ? • Kako se smije promatrati pomrčina Sunca ?

More Related