Download
mjesec i pomr ine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mjesec i pomrčine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mjesec i pomrčine

Mjesec i pomrčine

272 Views Download Presentation
Download Presentation

Mjesec i pomrčine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mjesec i pomrčine

 2. Mjesec • Prirodni Zemljin satelit • Zemlja i Mjesec se privlače gravitacijskom silom . • Sustav Zemlja-Mjesec se zajedno giba oko Sunca zbog gravitacijske sile .

 3. Zašto Mjesec pokazuje uvijek istu stranu ? Mjesec istodobno vrši dva gibanja : vrtnju oko osi (rotacija) i obilaženje oko Zemlje (revolucija ) . Period Mjesečeve vrtnje oko osi i period jednog obilaska oko Zemlje jednako traju ( sinkrona vrtnja) . To se zapaža i kod satelita drugih planeta ( Jupiter , Saturn ,…) .

 4. Libracije • Zbog eliptične staze Mjeseca oko Zemlje revolucija Mjeseca nije jednolika , a rotacija je . Sa Zemlje se ne opaža 50 % Mjesečeve površine već 59 % . • Zbog nejednolike revolucije vidi se malo više površine na istočnom i zapadnom rubu ( libracija u longitudi). • Zbog nagiba Mjesečeve osi na ravninu putanje vidi se malo više površine na južnom i sjevernom rubu ( libracija po latitudi ). • Razlike se pojavljuju i zbog položaja promatrača na Zemlji ( paralaktičkalibracija ).

 5. Mjesečeve faze ( mijene) Mjesec uočavamo na južnom dijelu obzorja . Izlazi na istočnom horizontu , a zalazi na zapadu . Mjesečeva faza ovisi o položaju Sunca prema Mjesecu . a) Prva četvrt : Mjesec je u pravcu juga . Sunce zalazi . b) Uštap : Mjesec tek izlazi . Sunce zalazi . c) Zadnja četvrt : Mjesec u pravcu juga . Sunce izlazi . d) Mlađak : Mjesec se ne uočava ( na pravcu je prema Suncu) .

 6. Zašto vidimo Mjesečeve mijene ? U vremenu obilaska Mjeseca oko Zemlje mijenja se veličina osvijetljene Mjesečeve površine . Granica svjetlosti i sjene na Mjesecu se zove sumračnica .

 7. Objašnjenje Mjesečevih fazaSunce osvjetljava Mjesec , a vidimo ga različito zbog mijenjanja položaja u odnosu na Zemlju i Sunce .

 8. Poslije Mlađaka

 9. Prva četvrt

 10. Uštap

 11. Zadnja četvrt

 12. Sinodički i siderički mjesec Sinodički mjesec- vrijeme potrebno da Mjesec ponovno dođe u istu fazu npr. vrijeme koje prođe između dva uštapa , a iznosi 29,53059 dana . Siderički mjesec - period od 27,32166 dana koje je potrebno za jedan obilazak Mjeseca oko Zemlje , a mjeri se prema zvijezdama u pozadini . Sinodički mjesec je duži od sideričkog zbog gibanja Zemlje oko Sunca .

 13. Položaj Mjesečeve staze u prostoru Dnevne putanje Mjeseca i Sunca na nebeskoj kugli nisu iste ali su blizu .

 14. Kada dolazi do pomrčina ?

 15. Pomrčine Pomrčina Mjeseca Pomrčina Sunca

 16. Do Mjesečeve pomrčine može doći samo za uštapa , a do Sunčeve pomrčine samo u vrijeme mlađaka . Pomrčine Sunca su češće ali se ne vide s istog mjesta na Zemlji . Mjesec je toliko manje tijelo od Sunca koliko se puta bliže giba u odnosu na Sunce ( 400 puta) . Zato su nam i Sunce i Mjesec na nebeskom svodu jednake veličine . Pomrčina Mjeseca nastupa kada Mjesec ulazi u Zemljinu sjenu . Traju do 3,5 sati . Mjesec u sjeni Zemlje se može uočiti zagasito crvenkast . Prema njemu dolazi svjetlost koja se raspršila u Zemljinoj atmosferi . Najmanje se raspršuje crvena svjetlost .

 17. Pomrčina Mjeseca • Potpuna – događa se kada Mjesec uđe u Zemljinu sjenu • Djelomična – događa se kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu • Pomrčina u polusjeni – događa se ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu

 18. Potpuna pomrčina Mjeseca

 19. Djelomična pomrčina Mjeseca

 20. Pomrčina u polusjeni

 21. Pomrčina Sunca • Potpuna – događa se kada Mjesečev disk u potpunosti prekrije Sunce ( promatrač se mora nalaziti u Mjesečevoj sjeni! ) • Djelomična – uočava se ako se promatrač nalazi u Mjesečevoj polusjeni • Prstenasta – događa se ako Mjesečev disk ne može u potpunosti prekriti Sunce

 22. Pomrčine Sunca potpuna prstenasta djelomična Mjesec nije stalno na jednakoj udaljenosti od Zemlje . Stožac Mjesečeve sjene ne pokriva znatnu Zemljinu površinu . Pomrčina Sunca traje samo nekoliko minuta . Faze djelomične pomrčine Sunca promatra se kroz zaštitne filtre ili u projekciji slike Sunca .

 23. Potpuna pomrčina Sunca

 24. Djelomična pomrčina Sunca

 25. Prstenasta pomrčina Sunca

 26. Razmotri : • Što drži Mjesec zajedno sa Zemljom ? • Što je sinkrona vrtnja ? • Imenuj i objasni Mjesečeve faze . • Što je : a) sinodički mjesec , b) siderički mjesec ? • Kada dolazi do : a) pomrčine Mjeseca , b) pomrčine Sunca ? • Zašto je Mjesečeva pomrčina katkada potpuna , a katkada djelomična ? • Kako to da je pomračena Mjesečeva površina zagasito crvenkaste boje ? • Kako se smije promatrati pomrčina Sunca ?