st edn odborn u ili t stavebn odborn u ili t a u ili t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště PowerPoint Presentation
Download Presentation
Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště - PowerPoint PPT Presentation

brosh
71 Views
Download Presentation

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Střední odborné učiliště stavební,odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Nástroje k dlabání

 2. Nástroje k dlabání • Pod pojmem dlabání se rozumí vybírání jednotlivých, hrubých třísek ze dřeva a dřevěných materiálů. • Nejdůležitější nástroje k dlabání jsou: • - ploché dláto, • - čepovací dláto, • - duté dláto a • - dřevěná palička.

 3. Ploché dláto • Plochá dláta slouží především k vydlabávání ozubů, rybin a svlakových drážek i drážek na kování. Existují v šířkách od 3 mm do 50 mm. Ve skříňce na nářadí se nachází většinou sada šesti dlát s nejpoužívanějšími šířkami 6, 10, 12, 16, 20 a 26 mm

 4. Ploché dláto • Dláta se skládají z čepele z nástrojové oceli, krku, korunky, trnu a držadla nebo rukojeti. • Čepel může mít rovné nebo zkosené hrany. • K vydlabávání ozubů a rybin se hodí především dláta hraněná, protože s nimi lze rovně vydlabat rohy. • Pro větší namáhání se hodí dláta s pravoúhlým průřezem. Ta se nazývají plochá dláta Ploché dláto

 5. Plochá dláta • Korunka na čepeli slouží jako doraz pro držadlo. Zabraňuje tomu, aby se trn při dlabání příliš nezarazil do držadla. • Držadlo je z habrového dřeva nebo z plastu. Držadlo svírá přední a zadní zděř. • Přední zděř by měla zabránit, aby se držadlo při tlaku na trn nerozštíplo; zadní zděř brání rozštípnutí držadla při úderech na dláto.

 6. Čepovací dláto Čepovací dláto • Čepovací dláta se používají k vydlabání dlabů. • Jejich šířky jsou 4 mm až 26 mm. Nejpoužívanější šířky jsou 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 a 16 mm. • Čepovací dláta jsou při dlabání více namáhána než plochá dláta. Čepele čepovacích dlát mají proto větší tloušťku než šířku. Kromě toho mají zúžené hrany. Proto lépe vniknou do vydlabávané díry a nemohou se v ní tak snadno vzpříčit. • Držadlo je větší a silnější než u plochého dláta a má většinou železné zakončení.

 7. Duté dláto • Dutá dláta se používají k dlabání a k zapouštění oblých částí kování. • Čepele dutých dlát mají šířky od 4 do 32 mm. • Existují dutá dláta u kterých je ostří zabroušené : - dovnitř a dláta s ostřím zabroušeným - ven. Duté dláto

 8. Postup dlabání • První fáze = mírné údery „před čárou“ • Druhá fáze = vybírání třísek

 9. Fazety u čepovacích dlát • 1. Vydutá fazeta • 2. Dvojitá fazeta • 3. Přímá fazeta

 10. Truhlářská palička • K dlabání plochým a čepovacím dlátem se používá truhlářská palička z bukového dřeva. Chrání se tak držadla dlát před poškozením. Truhlářská palička

 11. Sekáče • U sekáčů rozlišujeme : • plochý sekáč, • špičatý sekáč, • sekáč s obloukovým ostřím nebo • vrták do zdi. • Jsou z nástrojové oceli slouží k tvorbě děr a vyhloubení ve zdi a betonu. • Aby se zabránilo zranění při práci, musí být včas zabroušeny otřepy, které se na sekáči tvoří údery kladiva.

 12. Ostření nástrojů určených k dlabání • Dláta se ostří jako želízka hoblíků. Vhodný úhel ostří je 25°. Rohy musejí mít ostré hrany. Aby bylo možné dobře vnikat do dlabané díry, nesmějí být především čepovací dláta broušena dutě. Kromě toho by se jinak snadno zlomila čepel. • U malých brusných kotoučů je lepší, pokud se čepovací dláta brousí na bloku brusného kotouče, protože pak bude fazetka rovná. K ostření na bloku brusného kotouče je nutná pevná opora nebo speciální zařízení. • Dutá dláta se při obtahování pokládají na pevnou podložku a obtahují se obtahovacím brouskem přes hranu. Dutá strana se musí obtahovat malým půlkulatým obtahovacím brouskem.

 13. Pravidla práce • Při dlabání se zpravidla používá palička. • Při přepravě plochých a dutých dlát je třeba chránit jejich ostří. • Plochá, čepovací a dutá dláta se smějí brousit na syntetických brusných kotoučích jen mírným tlakem. • Čepovací dláta se brousí za pomoci opory nebo speciálního zařízení na boku brusného kotouče.