Nauczyciel humanista wobec historii najnowszej
Download
1 / 28

NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ. Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie Mierzęcin, 4 listopada 2009 roku. ROK HISTORII NAJNOWSZEJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ' - brooks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nauczyciel humanista wobec historii najnowszej

NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ

Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

Mierzęcin, 4 listopada 2009 rokuNauczyciel humanista wobec historii najnowszej

W okresie II wojny światowej, od końca maja 1940 roku do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II Woldenberg.


Nauczyciel humanista
NAUCZYCIEL HUMANISTA do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II Woldenberg

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel

historii

nauczyciel etyki

nauczyciel

wiedzy o społeczeństwie

nauczyciel wiedzy o kulturze

nauczyciel

historii sztuki

nauczyciel filozofii


Nauczyciel humanista1
NAUCZYCIEL HUMANISTA do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II Woldenberg

 • skupia się na wartościach i znaczeniach świata kultury, w który wprowadza młode pokolenie;

 • skłania do przyswajania przez uczniów obowiązujących reguł i wartości oraz twórczego ich przekształcania;

 • ułatwia uczniom samoidentyfikację społeczną i kulturową;

 • przygotowuje ucznia do aktywnego życia społecznego, kulturalnego;

 • przygotowuje do odbioru różnych tekstów kultury, tekstów historycznych;

 • naucza z pasją;

 • potrafi słuchać innych i wyciągać wnioski;

 • stawia dobre pytania;


Formy pracy z wykorzystaniem materia w muzealnych
FORMY PRACY Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW MUZEALNYCH do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II Woldenberg

„Lekcja” w muzeum

FORMY

PRACY

Szkolne koło humanistów

„Lekcja”

w archiwum


Lekcja w muzeum

korzystanie z oferty lekcji muzealnych do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II Woldenberg

zwiedzanie wystawy pod kierunkiem przewodnika

„LEKCJA” W MUZEUM

Przygotowanie uczniów do odbioru zajęć w placówce muzealnej; wstępne zapoznanie z charakterem muzeum i jego zbiorami; wskazanie bibliografii tematycznej.

Przygotowanie arkusza pomocnicznego z zestawem pytań, zadań do uzupełnienia informacjami zdobytymi podczas zwiedzania.


Lekcja w archiwum

nauczyciel ma dostęp do materiałów archiwalnych, które może wykorzystać na lekcji;

nauczyciel koordynatorem pracy badawczej ucznia

uczniowie mogą bezpośrednio poznać cenne źródła historyczne;

uczeń w roli badacza

„LEKCJA” W ARCHIWUM

 • Dokładne omówienie celu i zakresu zajęć.

 • Dostosowanie zajęć do możliwości poznawczych uczniów.

 • Założenie kształcenia umiejętności korzystania z zasobów archiwum.

 • Doskonalenie umiejętności samokształcenia.


Szkolne ko o humanist w
SZKOLNE KOŁO HUMANISTÓW może wykorzystać na lekcji;

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O KULTURZE


Szkolne ko o humanist w1

UCZEŃ może wykorzystać na lekcji;

poszerzanie i pogłębianie wiadomości z zakresu wiedzy humanistycznej;

przyjemność i odpowiedzialność w lekturze;

rozwijanie zainteresowań;

dobrowolność uczestnictwa;

NAUCZYCIEL

działania zmierzające do wytworzenia uczniowskiego emocjonalnego zaangażowania wobec tekstu (zachęta, prowokacja, zaintrygowanie tematem…);

stwarzanie określonej sytuacji dydaktycznej;

stymulowanie aktywnością myślową ucznia lub proponowanie drogi analizy, interpretacji, badania;

SZKOLNE KOŁO HUMANISTÓW


Szkolne ko o humanist w przyk ady projekt w edukacyjnych do realizacji
SZKOLNE KOŁO HUMANISTÓW – może wykorzystać na lekcji;przykłady projektów edukacyjnych do realizacji

 • Miejsca Pamięci:

  • zajęcia muzealne;

  • zorganizowanie wystawy tematycznej;

  • przygotowanie prezentacji multimedialnej;

  • seminarium dla uczniów i nauczycieli;

 • Obozy jenieckie w czasie II wojny światowej:

  • analiza źródeł i dokumentów;

  • analiza dzieł artystycznych;

  • przygotowanie prezentacji;

  • dyskusja plenarna;

 • Poezja obozowa:

  • opracowanie słownika poetów jenieckich;

  • zorganizowanie wieczoru poetyckiego;

  • świat wartości w poezji obozowej – artykuły do gazety;


Przyk ady metod kszta cenia humanistycznego przy wykorzystaniu materia w muzealnych
Przykłady metod kształcenia humanistycznego ( może wykorzystać na lekcji;przy wykorzystaniu materiałów muzealnych)

PROJEKT EDUKACYJNY

badawczy

działań praktycznych


Przyk ady metod kszta cenia humanistycznego przy wykorzystaniu materia w muzealnych1
Przykłady metod kształcenia humanistycznego ( może wykorzystać na lekcji;przy wykorzystaniu materiałów muzealnych)

DIALOGI MIĘDZYTEKSTOWE

(lektura intertekstualna)

 • kategoria porządkująca

 • pracę nad tekstem,

 • metoda wyznaczająca

  zakres problemowy

  lekcyjnych działań,

 • daje uczniom poczucie

  satysfakcji rozpoznawania znaków

  i symboli kultury; rozwiązywania

  literackich, historycznych zagadek,

 • uczeń w roli badacza,

 • uczeń prowadzi dialog

  z tekstami

  (zna konwencje, język,

  konteksty…)


Dialogi mi dzytekstowe lektura intertekstualna
DIALOGI MIĘDZYTEKSTOWE może wykorzystać na lekcji;(lektura intertekstualna)

 • NAUCZYCIEL – UCZEŃ – TEKST

  • motywowanie ucznia do przeczytania tekstu,

  • indywidualne refleksje dotyczące utworu,

  • rozważania na temat miejsc „trudnych” i miejsc „znajomych”,

 • TEKST – TEKST (TEKST – KODY KULTURY)

  • poszukiwanie w tekście sygnałów, odsyłających do innych tekstów (gatunków, konwencji, stylów…),

  • analiza porównawcza tekstów; identyfikacja przedmiotu dialogu między tekstami,

  • wykorzystanie interpretantów do czytania tekstu,

 • TEKST – TEKST – ODBIORCA

  • samodzielna interpretacja, poszukiwanie znaczeń uniwersalnych,

  • odczytywanie znaczeniotwórczej funkcji intertekstów,


Przyk ady metod kszta cenia humanistycznego przy wykorzystaniu materia w muzealnych2
Przykłady metod kształcenia humanistycznego ( może wykorzystać na lekcji;przy wykorzystaniu materiałów muzealnych)

Dyskusja plenarna

 • swobodna wymiana poglądów w grupie;

 • kluczowa rola osoby prowadzącej dyskusję – moderatora dyskusji (kwestie porządkowe, dbałość o przechodzenie do kolejnych wątków dyskusji, porządkowanie informacji wynikających z dyskusji, wskazywanie na stanowiska wspólne i rozbieżne);

 • cechy moderatora: obiektywizm i bezstronność;

 • kształcenie umiejętności wymiany poglądów;

  TEMAT:Polscy żołnierze w obozach jenieckich.

  (wykorzystanie tekstów źródłowych, literatury obozowej oraz tekstów kultury)


Nauczyciel humanista wobec historii najnowszej

Poezja obozowa – dokumentem może wykorzystać na lekcji;

patriotyzmu oraz humanizmu

Dialog z poezją obozową (żołnierską, o tematyce sportowej, refleksyjnej, osobistej…)Sztuki plastyczne grafiki drzeworyty akwarele plakaty karykatury1
SZTUKI PLASTYCZNE –grafiki, drzeworyty, akwarele, plakaty, karykatury

Akwarela przedstawiająca obóz

jeniecki - 1941


Sztuki plastyczne grafiki drzeworyty akwarele plakaty karykatury2
SZTUKI PLASTYCZNE –grafiki, drzeworyty, akwarele, plakaty, karykatury

Karykatura wykonana przez

ppor Janusza Łonickiego


Nauczyciel humanista wobec historii najnowszej

Obozowa piosenka żołnierska karykatury

„Ania” (1941r.)

Słowa napisał Edward Fiszer,

muzykę Albin Rybkowski.

Edward Fiszer – uczestnik kampanii wrześniowej; jeniec w obozie w Woldenbergu; poeta, literat, twórca piosenek estradowych i wojskowych; inicjator i organizator Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu; dyrektor programu III Polskiego Radia.


Bibliografia
BIBLIOGRAFIA karykatury

 • Jan Olesik, Obóz jeniecki Oflag IIC Woldenberg, Dobiegniew 2008.

 • Andrzej Toczewski, Oflag IIC Woldenberg w Dobiegniewie, Dobiegniew 2009.

 • Anna Janus- Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków 2009.

 • Ewa Chorąży, Danuta Konieczka- Śliwińska, Stanisław Roszak, Edukacja historyczna w szkole, Warszawa 2008.

 • Zbigniew Adrjański, Złota księga pieśni polskich, Warszawa 2002.

 • Wanda Pierzchlewicz, Z życia duchowego jeńców, [w:] Przewodnik Katolicki 2009,nr 35, s. 28-29.

 • Stefan Flukowski, Poezja w Oflagu IIC, [w:] Twórczość 1948, nr 4.

 • Marian Brandys, Wyprawa do oflagu, Warszawa 1955.

 • Jolanta Kadler, Działalność artystyczno- rozrywkowa w obozie jenieckim Oflag IIC Woldenberg, [w:] www.gimdobiegniew.pl

 • Krzysztof Niedziałkowski, Ślad Woldenberczyków w życiu Dobiegniewa po 1945 roku, [w:] www.gimdobiegniew.pl