slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi ” Iaşi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi ” Iaşi - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi ” Iaşi. FACULTATEA DE MECANICĂ. Bulevardul D. Mangeron nr. 61, Iaşi 700050 Tel / Fax: 0232 . 23.23.37, Tel: 0232 . 278683 int.2234 E-mail: decanat@m ail .tuiasi.ro ; http://www.mec.tuiasi.ro . F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Universitatea Tehnică “ Gh. Asachi ” Iaşi' - brooklyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi

FACULTATEA DE

MECANICĂ

Bulevardul D. Mangeron nr. 61, Iaşi 700050

Tel / Fax: 0232 . 23.23.37, Tel: 0232 . 278683 int.2234

E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro ; http://www.mec.tuiasi.ro

slide2

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

 • ISTORIC
 • 1937 S-a înfiinţat Şcoala Politehnică “Gh.Asachi” Iaşi
 • 1948 S-a înfiinţat Institutul Politehnic Iaşi
    • Facultatea de Mecanică, avea secţiile:
     • - Maşini termice
     • - Maşini textile
     • - Vehicule feroviare
     • - Mecanică agricolă
slide3

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Studii universitare organizate

sistem succesiv licenţă – master – doctorat

 • Studii de licenţă – 4 ani
  • absolventul primeşte Diploma de Inginer
 • Studii de masterat – 2 ani
  • absolventul primeşte Diploma de Master
 • Studii de doctorat – 3 ani
  • absolventul primeşte Diploma de Doctor

Toate formele de învăţământ pot fi urmate atât în regim bugetar,

cât şi în regim cu taxă.

slide4

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Studii universitare de licenţă - 4 ani

 • DomeniulINGINERIA AUTOVEHICULELOR
 • - specializările:
  • Autovehicule Rutiere
  • Ingineria Sistemelor de Propulsie
 • DomeniulINGINERIE MECANICĂ
 • - specializările:
  • Maşini şi Echipamente Termice
  • Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură
    • şi Industria Alimentară
  • Inginerie Mecanică
 • Domeniul MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
 • - specializările:
  • Mecatronică
  • Robotică
slide5

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Studii universitare de Master - 2 ani

1.Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică

2. Mecatronică avansată

3. Ingineria căldurii

4. Inginerie mecanică agroalimentară

5. Controlul şi calitatea roboţilor

6. Biomecanică

7. Sistemica transporturilor autopropulsate

8. Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere

9. Tehnici şi tehnologii în producţia agroalimetară

10. Dinamica sistemelor mecanice

11. Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere

slide6

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

FACILITĂŢI

 • studenţii beneficiază degratuitate în învăţământ pe durata studiilor
   • cu excepţia taxelor pentru înscrierea la concursul de admitere
   • şi la înscrierea în anul I
 • studenţii au la dispoziţie camere pentru cazare în cămine studenţeşti şi masă asigurată
   • căminele şi cantina studenţească în campusului Tudor Vladimirescu
 • studenţii beneficiază de facilităţile din campus
   • servicii medicale gratuite
   • acces la baza sportivă modernă
 • studenţii beneficiază de reduceri la tarifele de transport pe CFR şi la transportul în comun.
 • studenţii beneficiază de tabere gratuite
   • pentru rezultate profesionale foarte bune
slide7

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / w w w . m e c . t u i a s i . r o

FACILITĂŢI

 • studenţii pot primi
  • - burse profesionale cu valori între 160 – 340 RON
   • pentru rezultate profesionale bune (medii peste 7)
  • burse de performanţă în valoare de 400 RON
  • - burse sociale
   • pentru studenţii cu situaţie materială dificilă
  • burse de studii în străinătate
  • pentru bursieri ai ai Statului Român din Republica Moldova ~ 65 EUR
 • studenţii efectuează stagii de practică în cadrul unor companii de renume
 • sponsorizări pentru perioada de studii de specialitate
   • angajări pe perioade determinate, cu posibiliatatea angajării imediate la finalizarea studiilor
 • absolvenţii dispun de locuri de angajare la alegere !

În anul 2008, pentru 140 absolvenţi au fost 253 de oferte de locuri de muncă

slide8

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Burse în străinătate

 • BURSE SOCRATES - ERASMUS ÎN EUROPA
  • Studenţii cu rezultate profesionale foarte bune
  • perioade de 3 – 6 luni
  • valoarea de 300 – 500 Euro / lună
  • universităţi tehnice renumite din ţările Uniunii Europene.
  • în perioada 1999-2008 au beneficiat de programe SOCRATES - ERASMUS
  • un număr de peste 90 studenţi si doctoranzi care au efectuat stagii de 3-6 luni
  • în Franţa, Germania, Belgia, Anglia, Grecia, Italia, Portugalia, Olanda
 • In prezent, o parte dintre absolvenţi îşi continuă studiile
 • prin doctorat la
  • INSA Lyon – Franţa
  • Universitatea Twente – Olanda
  • HTW des Saarlandes – Germania.
slide9

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Burse în străinătate

Pentru anul universitar 2007-2008 Facultatea de Mecanica a stabilit acorduri SOCRATES-ERASMUS pentru 30 de burse

Universitatea Liberă din Bruxelles- Belgia

Academia militară din Bruxelles – Belgia

Universitatea Catolica din Leuven – Belgia

INSA Lyon - Franţa

Universitatea Paris XII - Franta

Universitatea Tehnică din Saarbrucken - Germania

Universitatea Tehnica din Kaiserslautern - Germania

Universitatea Hohenheim – Germania

Universitatea din Salonic – Grecia

Universitatea Tehnica din Atena – Grecia

Universitatea de Studii din Palermo – Italia

Universitatea Politehnica din Torino – Italia

Universitatea din Udine – Italia

Universitatea din Bologna – Italia

Universitatea Twente –Olanda

Institutul Tehnic din Lisabona - Portugalia

slide10

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Autovehicule Rutiere

specialişti în domeniul concepţiei, cercetării, întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor rutiere

slide11

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Autovehicule Rutiere

absolvenţii pot satisface cu succes cerinţele unor ramuri inrudite din

mecanizarea agriculturii, construcţii de material rulant, managementul transporturilor,mecanizarea construcţiei de drumuri şi clădiri industriale, etc.

slide12

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Maşini şi Echipamente Termice

 • Un viitor civilizat înseamnă, în primul rând, ENERGIE.
 • Istoria dezvoltării omenirii în ultimele două secole înseamnă istoria dezvoltării
 • maşinilor şi echipamentelor termice: automobile, vapoare, trenuri, avioane,
 • instalaţii de încălzire (locală şi centrală) şi răcire (climatizare, frigotehnie)

Sisteme de propulsie pentru automobile, vapoare, trenuri, avioane

slide13

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Maşini şi Echipamente Termice

Sisteme clasice de încălzire locală şi centrală, centrale termice, reţele de termoficare...

... şi sisteme de energie regenerabilă (solară, eoliană, ... )

slide14

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Maşini şi Echipamente Termice

Construcţia, întreţinerea şi exploatarea compresoarelor, maşinilor frigorifice şi instalaţiilor de climatizare şi condiţionare a aerului

slide15

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară

Formarea de specialişti care să producă material agricol ...

slide16

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Maşini şi Instalaţii pentru Agricultură şi Industria Alimentară

... ce va fi apoi prelucrat în industria alimentară

slide17

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Mecatronică

 • integrarea sinergetică a mecanicii de precizie cu electronica şi informatica
 • dezvoltarea şi fabricarea de produse inteligente
 • specialistul în mecatronică = inginer cu orizont larg, cu pregătire interdisciplinară
slide18

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Mecatronică

 • aplicaţii:industria automobilelor, aerospaţială, IT, alimentară, electrocasnice,
    • producţia de sisteme inteligente

Cooperări în proiecte de cercetare la INSA Lyon – Franţa, Universitatea Tehnică a Saarlandului din Saarbrucken – Germania, Universitatea Twente – Olanda

slide19

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Robotică

Asigură o pregătire interdisciplinară în inginerie mecanică, informaticã aplicată, inginerie electrică şi electronică (senzori, actuatoare, interfeţe) şi ingineria producţiei (planificarea proceselor de fabricaţie).

slide20

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Specializarea Robotică

 • competenţe profesionale în
 • proiectarea asistată de calculator a sistemelor mecanice,
 • utilizând programe performante (AutoCAD, Catia, etc.)
 • proiectarea, exploatarea şi întreţinerea roboţilor,
 • respectiv a sistemelor de fabricaţie robotizate;
 • conceperea şi execuţia sistemelor complexe (acţionare
 • mecanică şi elemente de electronicã şi automatizare)
slide21

F A C U L T A T E A D E M E C A N I C Ă

h t t p : / / www.mec.tuiasi.ro

Posibilităţi de angajare

În anul 2008, pentru 140 absolvenţi au fost 253 de oferte de locuri de muncă

slide22

FACULTATEA DE

MECANICĂ

INGINERI PENTRU EUROPA

Vă aşteptăm alături de noi !

 • Bulevardul D. Mangeron nr. 61
 • Iaşi – 700050
  • Tel / Fax: (0232) 23.23.37
  • Tel: (0232) 278683 int.2234
 • E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro
 • http://www.mec.tuiasi.ro