slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kuntoutuksesta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kuntoutuksesta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kuntoutuksesta - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Updated on

Kuntoutuksesta. MITEN KUNTA VOI PARHAITEN HYÖDYNTÄÄ VALTIOKONTTORIN RAHOITUKSEN SOTAINVALIDIEN JA SOTIEMME VETERAANIEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ. Veteraanien ja sotainvalidien määrät 31.12.2011. Kotimaassa asuvia veteraaneja 37 575 Kotimaassa asuvia sotainvalideja 6 154

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kuntoutuksesta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kuntoutuksesta
Kuntoutuksesta
 • MITEN KUNTA VOI PARHAITEN HYÖDYNTÄÄ VALTIOKONTTORIN RAHOITUKSEN SOTAINVALIDIEN JA SOTIEMME VETERAANIEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ

Raija Liisa Kasurinen

veteraanien ja sotainvalidien m r t 31 12 2011
Veteraanien ja sotainvalidien määrät 31.12.2011
 • Kotimaassa asuvia veteraaneja 37 575
 • Kotimaassa asuvia sotainvalideja 6 154
 • yhteensä 43 729
 • Ulkomailla asuvia veteraaneja 723
 • Ulkomailla asuvia sotainvalideja 189
 • Yhteensä 44 641

Raija Liisa Kasurinen

slide4

Arvio rintamalisän saajista vuosina

2000 - 2025, lkm (31.12.)

4

Raija Liisa Kasurinen

rintamaveteraanikuntoutus lis m r rahan jako v 2011
RINTAMAVETERAANIKUNTOUTUS / LISÄ-MÄÄRÄRAHAN JAKO v. 2011
 • Koko määräraha vuodelle 2011 32,6 milj. euroa Määrärahasta varattiin syksyn lisäjakoon 2 milj. euroa
 • Lisämäärärahahakemuksen jätti 132 kuntaa tai kuntayhtymääHylättiin 3 hakemustaLisämäärärahaa sai 129 kuntaa tai kuntayhtymää
 • Käytettävissä oli syksyn jaossa €2.000.000,00 261 111,01 palautus vuodelta 2010 85.000,00 palautus Kelalta kuljetusmaksuista2.346.111,01

Raija Liisa Kasurinen

rintamaveteraanien kuntoutusm r rahan jako v 2012
Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan jako v. 2012
 • Koko määräraha vuodelle 2012 30.6 milj. euroa
 • Kuntoutusmäärärahan jako suoritetaan helmikuussa. Rahat ovat kuntien tilillä 28.2.2012
 • Kunnalliset kotiin vietävien avopalveluiden määrärahan jako suoritetaan maaliskuun alussa 2012. Tarkoituksena on tämän määrärahan vakinaistaminen tulevaisuudessa
 • Ohjekirje v 2012 rintamaveteraanien kuntoutuksesta tulee sisältämään myös ohjeet kunnallisista kotiin vietävistä avopalveluista rintamaveteraaneille

Raija Liisa Kasurinen

rintamaveteraanien kuntoutus vk n ohjekirje
Rintamaveteraanien kuntoutus (VK:n ohjekirje)
 • Laitoskuntoutus
 • Avokuntoutus, jonka toimintamuotoja ovat- päiväkuntoutus- fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja muun terapian yksilölliset hoitosarjat- psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus sekä- erilaiset sopeutumisvalmennuskurssit- ym.
 • Avokuntoutusta on mahdollista antaa myös rintamaveteraanin kotona (kotikuntoutus)

Raija Liisa Kasurinen

uusia malleja laajennuksia tukemaan kokonaisvaltaista kotona selviytymist
UUSIA MALLEJA / LAAJENNUKSIA TUKEMAAN KOKONAISVALTAISTA KOTONA SELVIYTYMISTÄ
 • TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI (ns. AKU-MALLI)mahdollistettu 1) rintamaveteraaneille (Valtiokonttorin ohjekirje rintamaveteraanien kuntoutuksen järjestämisestä vuonna 2011, annettu 10.2.2011) ja2) Valtiokonttorin uuden ohjeen mukaan (annettu kunnille ja kuntayhtymille 20.10.2010) myös sotainvalideille ja eräille muille ryhmille

Raija Liisa Kasurinen

tuetun kotona kuntoutumisen malli ns aku malli
TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI (ns. AKU-malli)
 • Näitä ryhmiä ovat : 
 • sotainvalidit (sotilasvammalaki ,404/1948 ja asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta, 1117/1985) ,
 • puoliso- ja leskikuntoutus (valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta, 1267/2009) ja
 • erityisryhmien kuntoutus ( laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta, 1039/1997 ja 984/2004)

Raija Liisa Kasurinen

tuetun kotona kuntoutumisen malli ns aku malli1
TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI (ns. AKU-malli)
 • Mallissa kuntoutus käsitetään aiempaa laaja-alaisemmin ja se täydentää käytössä olevia avo- ja laitoskuntoutuksen muotoja.
 • Tuetun kotona kuntoutumisen tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla ja siten ennaltaehkäistä toimintakyvyn laskua ja pienentää laitoshoitoon joutumisen riskiä.

Raija Liisa Kasurinen

tuetun kotona kuntoutumisen malli ns aku malli2
TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI (ns. AKU-malli)
 • Mallin mukainen kuntoutus perustuu kotona tapahtuvaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan kotikuntoutumissuunnitelmaan. Kotona tapahtuvasta kuntoutuksesta vastaa työpari, kuntoutuksen tukihenkilö yhdessä fysioterapeutin ja/tai toimintaterapeutin kanssa. Fysioterapeutti tai toimintaterapeutti toimii työparissa kuntoutuksen asiantuntijana ja tukihenkilö vastaa kuntoutuksen toteutumisesta kotikuntoutumissuunnitelman mukaisesti. Toimintamallia voidaan soveltaa kuntakohtaisesti.

Raija Liisa Kasurinen

uusia malleja laajennuksia tukemaan kokonais valtaista kotona selviytymist
UUSIA MALLEJA / LAAJENNUKSIA TUKEMAAN KOKONAIS VALTAISTA KOTONA SELVIYTYMISTÄ
 • KOTIIN VIETÄVÄT AVOPALVELUT –> palvelujen laajentaminen rintamaveteraaneilleUusi avaus valtion vuoden 2011 talousarviossa, määräraha 2,3 milj. euroaJos palvelut laajennetaan alle 20 prosenttisille sotainvalideille, se vaatii säädösmuutoksen (sotilasvammalain muutoksen)

Raija Liisa Kasurinen

kunnalliset kotiin viet v t avopalvelut rintamaveteraaneille
Kunnalliset kotiin vietävät avopalvelut rintamaveteraaneille
 • Määräraha vuodelle 2011 on 2,3 milj. euroa,samalla momentilla valtion talousarviossa kuin rintamaveteraanien kuntoutukseen käytettävä määräraha (= 30,3 milj. euroa v. 2011), yhteensä siis momentilla 32,6 milj. euroa (Summaan sisältyy lisäksi KELAN kuntoutusmatka-, ulkomaanveteraanien kuntoutus- ja tutkimushankkeiden määrärahat) Pidetään erillään 2,3 milj kotiin vietävien palveluiden osuus – Valtiokonttori on antanut määrärahan käytöstä erillisen ohjeen (ohje on päivätty 7.3.2011) – selvitys veteraanien kotipalveluiden käytöstä pidetään erillään kuntoutusmäärärahasta. Selvitykset tehdään 30.4.2012 mennessä ja palautukset suoritetaan 15.5.2012 mennessä.

Raija Liisa Kasurinen

kunnalliset kotiin viet v t avopalvelut rintamaveteraaneille1
Kunnalliset kotiin vietävät avopalvelut rintamaveteraaneille
 • Määrärahan jakajana on käytetty ylimääräisen rintamalisän saajien lukumäärää (VK saa Kelalta) – ja kohdennetaan sen mukaisesti kuntiin  heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville  kohdentuu tällöin oikeudenmukaisesti
 • Keille veteraaneille palveluja annetaan, tehdään esim. koti/avokuntoutuspäätöksen yhteydessä -> tarvekartoitus, millaisista kokonaisvaltaisista palveluista on eniten hyötyä veteraanille
 • Kunta tekee päätöksen, keille palveluja annetaan, oman harkintansa mukaisesti. Päätös veteraanille annettavasta palvelusta on tehtävä 31.12.2011 mennessä. Rahat pitää olla käytetty 31.3.2012 mennessä.

Raija Liisa Kasurinen

esimerkkej veteraanien kotiin viet vist palveluista
Esimerkkejä veteraanien kotiin vietävistä palveluista
 • Kotiapu- ja hoivapalvelut
 • Ateriapalvelut
 • Siivouspalvelut
 • Kylvetyspalvelut, vaatehuoltopalvelut
 • Kuljetuspalvelut
 • Pihatyöt
 • Päivätoiminta ,päiväsairaanhoito, omaishoidontuen palvelut
 • Kotisairaanhoito
 • Apuvälineet; lähinnä pienapuvälineet

Raija Liisa Kasurinen

lis tietoja antavat
Lisätietoja antavat
 • Merja Längman puh (09) 7725 8203 merja.langman(at)valtiokonttori.fi
 • Ritva Brinck puh (09) 7725 8224 ritva.brinck(at)valtiokonttori.fi

Raija Liisa Kasurinen