slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT DiAMEnT jako projekt innowacyjny - specyfika i cele projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi' - brooke-vance


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół

System pracy z uczniami zdolnymi

jako produkt finalny projektu DiAMEnT

DiAMEnT jako projekt innowacyjny - specyfika i cele projektu

slide2

Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego i jest realizowany jako systemowy projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6

Lider projektu Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Partner krajowy Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym SączuPartner ponadnarodowy National-Louis University w Chicago

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide3

DiAMEnT jako projekt innowacyjny testujący

Zgodnie z Wytycznymi w sprawie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej projekty innowacyjne mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide4

Cel wprowadzenia innowacji

Celem ogólnym projektu DiAMEnT jest stworzenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych dla województwa małopolskiego, służących wspieraniu uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych:

 • w obszarze rozwijania twórczego myślenia w klasach 1-3 szkoły podstawowej (1 etap kształcenia);
 • w obszarach: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne na 3 etapach kształcenia: klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą.

W konsekwencji: podniesienie jakości procesu kształcenia oraz zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej i poprawy zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

slide5

Opis innowacji grupa docelowa

Odbiorcami innowacji są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w całym województwie małopolskim

Użytkownikami innowacji są nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, kadra kierownicza szkół, wizytatorzy KO, przedstawiciele JST, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy naukowi wyższych uczelni województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6

Etapy realizacji projektu

Projekty innowacyjne testujące muszą być nastawione na badanie i rozwój konkretnego produktu.

Stąd też każdy z tych projektów musi być realizowany w dwóch etapach:

I ETAP PRZYGOTOWANIA

w projekcie DiAMEnT od 1 marca 2009 do 31.12.2009

II ETAP WDROŻENIA

w projekcie DiAMEnT od 1 stycznia 2010 do 30.09.2014

slide7

I Etap przygotowania - najważniejsze wydarzenia

1. Organizacja pracy zespołu projektowego

2. Powołanie Rady Programowej projektu

3. Konferencje otwierające projekt

4. Wizyta studyjna w USA

5. Przygotowanie autorów programów pracy z uczniami zdolnymi

6. Opracowanie wstępnej wersji produktu

7. Przeprowadzenie naboru na szkolenia przygotowujące kadry do testowania produktów

8. Działania informacyjno-promocyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8

II Etap wdrożenia - najważniejsze wydarzenia

1. Przygotowanie użytkowników innowacji - szkolenia.

2. Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów.

3. Testowanie wstępnej wersji produktu - zorganizowanie i realizacja różnych form wsparcia dla uczniów zdolnych.

4. Przygotowanie finalnej wersji produktu.

5. Ocena finalnej wersji produktu przez Regionalną Sieć Tematyczną- walidacja.

6. Działania upowszechniająco -włączające

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide9

Zakres innowacji

przygotowanej i zrealizowanej w projekcie

Jako projekt innowacyjny DiAMEnT nie powiela i nie rozbudowuje istniejących już rozwiązań (indywidualne programy pracy z uczniami, konkursy przedmiotowe/olimpiady, stypendia, zajęcia pozalekcyjne itd.), ale wprowadza nowe, dotychczas niestosowane, służące skutecznemu rozwiązaniu stwierdzonych problemów w zakresie pracy z uczniami zdolnym i w konsekwencji systemowemu wsparciu uczniów zdolnych.

slide10

Stwierdzone problemy /Zakres innowacji

 • kompleksowo przygotowana kadra jako odpowiedź na problem niewystarczających kompetencji kadry pedagogicznej;
 • system diagnozowania uzdolnień uczniów jako odpowiedź na brak narzędzi i procedur diagnozowania uzdolnień;
 • nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne jako odpowiedź na brak programów, metod i form pracy .adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych;
 • Kluczowe dla realizowanej innowacji jest systemowe podejście do pracy z uczniem zdolnym, zapewniające każdemu dziecku o wysokim potencjale możliwość skorzystania ze wsparcia, co stanowi odpowiedź na problem zróżnicowania szans edukacyjnych dzieci z różnych środowisk, szczególnie miejskich i wiejskich.
slide11

Zakres testowania programów szkoleń kadr oświatowych –

przygotowanie użytkowników innowacji

listopad 2009 – kwiecień 2011

1444 dyrektorów szkół, wizytatorów i przedstawicieli JST przygotowano do wspierania realizacji działań na rzecz uczniów zdolnych.

923 n-li kl. 1-3 SP przygotowano do wdrożenia w swoich szkołach programu z zakresu rozwijania twórczego myślenia Twórczo odkrywam świat

1478 nauczycieli różnych przedmiotów przygotowano do pełnienia funkcji lidera pracy z uczniem zdolnym w szkole

819 nauczycieli matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i TIK przygotowano do prowadzenia zajęć w POWUZ

Podczas szkoleń zrealizowano 3441 godzin dydaktycznych, przeszkolono 4664 osoby w 195 grupach.

slide12

Zakres testowania systemu diagnozy uzdolnień uczniów

 • luty - czerwiec 2010, kwiecień - czerwiec 2011

2142 szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne województwa małopolskiego uczestniczących w diagnozie

27 499 uczniów zdiagnozowanych pod kątem uzdolnień kierunkowych

13 591 uczniów zakwalifikowanych do zajęć pozaszkolnych

slide13

Zakres testowania nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych kierowanych do uczniów

październik 2010 – czerwiec 2012

 • zajęcia dla uczniów I etapu edukacyjnego z zakresu rozwijania twórczego myślenia
 • 494 szkoły, 1078 nauczycieli, ok. 19 000 uczniów.
 • zajęcia pozaszkolne realizowane w POWUZ
 • 161 POWUZ, 592 grupy,8533 uczniów, 49 405 godzin dydaktycznych.
 • e-learningowe koła naukowe
 • 5 grup, 193 uczniów, 1312 godzin dydaktycznych
slide14

Zakres testowania nowatorskich rozwiązań programowych i organizacyjnych kierowanych do uczniów

lipiec 2011, lipiec 2012

 • warsztaty letnie
 • 107 grup, 1608 uczniów, 4280 godzin dydaktycznych
 • Letnia Szkoła Młodych Talentów
 • 8 grup, 200 uczniów, 360 godzin dydaktycznych
 • Forum Młodych Talentów
 • 4 grupy, 56 osób, 69 godzin ddyaktycznych
slide15

Łączny zakres testowania

Produkt został przetestowany na grupie ponad 46 000 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

W testowaniu produktu uczestniczyło 4 496 nauczycieli, dyrektorów, wizytatorów, pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

slide16

Projekt DiAMEnT został laureatem w konkursie "Dobre Praktyki EFS 2012" zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Spośród 105 zgłoszeń niezależne jury konkursu wyłoniło 4 laureatów. Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu "Najlepsza inwestycja w człowieka 2012”.