poskupina spiralia pir lovce
Download
Skip this Video
Download Presentation
Poskupina - SPIRALIA – špirálovce?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Poskupina - SPIRALIA – špirálovce? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Poskupina - SPIRALIA – špirálovce?. Brázdovanie vajíčka špirálovité Časté zvliekanie kutikuly, rôzne typy telových dutín Tri skupiny kmeňov – ATROCHOZOA – telesná dutina vyplnená mezenchýmom a svalmi, nezvliekajú pokožku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poskupina - SPIRALIA – špirálovce?' - brooke-griffin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poskupina spiralia pir lovce
Poskupina - SPIRALIA – špirálovce?
 • Brázdovanie vajíčka špirálovité
 • Časté zvliekanie kutikuly, rôzne typy telových dutín
 • Tri skupiny kmeňov –
 • ATROCHOZOA – telesná dutina vyplnená mezenchýmom a svalmi, nezvliekajú pokožku
 • TROCHOZOA – s pravou telesnou dutinou, prípadne tzv. rhynchocoel, čiastočne mezenchým, pokožku nezvliekajú, larva trochofórového typu
 • ECDYSOZOA – zvliekajú pokožku (kutikulu), len larvy, zriedka aj dospelce, telová dutina schizocoel alebo mixocoel
kme plat y helminthes ploskavce
Kmeň – PLAT(Y)HELMINTHES - ploskavce
 • Telo najčastejie dorzoventrálne sploštené, listovitého alebo pretiahleho tvaru
 • Telesná dutina - riedky telesný parenchým s podpornou funckiou.
 • Tráviaca dutina - diferencovaná, nepriechodná, laločnatá(gastrovaskulárna), endoparazitom chýba (osmoticky), jeden ústno-vyvrhovací otvor.
 • Exkrécia - protonefrídií (plamienkové bunky - solenocyty), exkrečnú funkciu majú i astrocyty.Dýchanie celým povrchom tela, endoparazitické sú anaeróbne (glykogém štiepia enzymaticky). Nervová sústava už je gangliová, párové mozgové uzliny (superfaryngeálne ganglion)az nich pozdĺžne nervové reťazce bez ďalších ganglií,

brušné sú hrubšie, spojené priečnymi priečkami komisúrami.

Voľne žijúce dokonalejšie zmysly - zrak (miskovité oči),

hmatové receptory, chemo- a reoreceptory. Obojpohlavné

(proterandrickí hermafrodity), oplodnenie vnútorné, larvy.

Vyvinuli sa pravdepodobne z  rovnakých predkov ako

bentické aknidáriá a sú súbežnou vetvou s Radiatami,

Známych vyše 8000 spp.

kme plat y helminthes
Kmeň – PLAT(Y)HELMINTHES
 • Polyfyletický kmeň, určite v systéme nastanú zmeny, budú najskôr viesť k diferenciácii jednotlivých taxónov na kmene
 • Nový systém ploskavcov: Starý (ale dobrý) systém:

Podkmeň – Turbellariomorpha trieda – Turbellaria

trieda – Turbellaria rady – Rhabdocoela, Triclada ...

Podkmeň – Cercomeromorpha trieda - Trematodes

trieda – Monogenea rady – Monogenea, Digenea

trieda – Trematodes trieda - Cestodes

trieda – Cestodes rady - Pseudophyllidea

podtrieda – Cestodaria Cyclophyllidea

podtrieda - Eucestodes

kme plathelminthes t rieda turbellaria ploskulice
Kmeň – PLATHELMINTHESTrieda – TURBELLARIA - ploskulice

Vo vode, zriedkavo vo vlhkej pôde, dobre vyvinutú svalovinu svalového vreca, ústny otvor posunutý k stredu tela na ventrálnu stranu. Na hlave niekoľko miskovitých oči, hmatové a chuťové receptory. Hltan vychlípiteľný, dravé. Povrch tela - jemný riasinkový epitel, aj na pohyb. Kožné žľazy (tyčinky-rhabdity) v tomto epiteli po kontakte s vodou napučia na sliz. Vajíčka kladú v kokónoch, sladkovodné majú vývin priamy, u morských prebieha cez Múllerovu larvu. Sú známe vysokou regeneračnou schopnosťou..

rad:Rhabdocoela – rovnočrevné - Vakovité telo, okrem pohlavného rozmnožovania sa množia aj nepohlavne - priečnym delením alebo rozpadom tela (paratómia) z 1 jedinca - 2 až 18 jedincov. Microstomum lineare požiera nezmary, zužitkuje ich knidoblasty, ktoré potom vycestujú do epidermy, morské takto využijú aj symbiotické riasy.

rad:Triclada - trojlaločné- Črevo do troch lalokov, zreteľné miskovité oči. Ploskuľa biela (Dendrocoelum lacteum) - tupé čuchové laloky, v stojatej i tečúcej vode. Ploskuľa hranatohlavá (Dugesia gonocephala) je čiernohnedá, obľubuje čisté vody. Zástupcovia rodu Polycelis- veľa drobných očiek, s valcovitým telom ploskuľa lesná (Rhynchodemus terrestris) v hrabanke lesov, pôvodne tropická Bipalium kewensis s dĺžkou až 35 cm je už kozmopolitne rozšírená po skleníkoch a má vejárovitú hlavu, širšiu ako telo. Ploskuľa horská (Crenobia alpina) žije v chladných a čistých horských tokoch. Aj ďalšie rady podľa vetvenia čreva.

kme plathelminthes trieda trematodes motolice
Kmeň – PLATHELMINTHESTrieda – TREMATODES - motolice

Ekto- a endoparazitické formy, evolučne pochádzajúce z ploskulíc, zvyčajne viacero hostiteľov. Parazitickým spôsobom života došlo k potlačeniu zmyslových a pohybových orgánov, telo je lupeňovité, pretiahle, valcovité, zúžené, vpredu široké so stredným lalokovitým výbežkom. Niektoré s príustnou, alebo aj brušnú prísavkou, prípadne prichytávacie háčiky (rhaptory). Telo endoparazitov kryté kutikulou - ochrana pred pôsobením rozkladných chemikálií tráviaceho traktu, potravu nasávajú cez ústny otvor a hltan do dvoch vetiev čreva, ktoré sa vetvia na jemnú gastro-vaskulárnu sieť spracovávajú anaeróbne. Vylučujú protonefrídiami - ústia do kloaky. Rozmnožovanie je väčšinou zložité, prevažne sú hermafroditické, dospelé bez bŕv.

rad:Monogenea - mnohoprísavnice

Prevažne ektoparazity poikilotermov, s prichytávacím rhaptorom na konci tela. Diplozoon paradoxum, je dlhý 4 - 5 cm a cudzopasí na žiabrach kaprovitých rýb. Kopulujúce jedince trvalo zrastajú do tvaru písmena X,. Gyrodactylus elegans je drobný parazit (1 mm) žijúci na koži a žiabrach plôdika rýb, podobne rybám nažiabrach cudzopasia Dactylogyros vastator a Polystomum integerrimum.

kme plathelminthes trieda trematodes motolice1
Kmeň – PLATHELMINTHESTrieda – TREMATODES - motolice
 • rad: Digenea - dvojprísavnice (aj cicavice)

Endoparazity stavovcov, hlavne homoiotermných, vývin metagenézou, cez viac hostiteľov. Veľké množstvo vajíčok, napr. jedna motolica až 1000, môže až 160 000 cerkárií. Dospelé vylučujú antienzýmy. Modelový spôsob vývinu sa demonštruje na príklade motolice pečeňovej (Fasciola hepatica). Z tráviaceho traktu oviec s trusom oplodnené vajíčka, ktoré sa musia sa dostať do vody, kde liahne sa larva - miracídium a tá sa do 24 hodín musí prepracovať dýchacím otvorom do hepatopankreasu vodniaka malého (Galba truncatula). Mení sa na sporocystu, čo je vakovitý útvar so zárodočnými bunkami, pedogeneticky asi do 10 dní liahnu larvy druhého štádia - rédie. I tie so zárodočnými bunkami- tretie pokolenie lariev – cerkárie, už podobné dospelým, ale s chvostíkom. Zo slimáka do vody, na vegetáciu – adoleskária. Sanguinicola inermis, iba 1 mm - v srdci kaprovitých rýb. Motolica pľúcna (Paragonimus westermani) ochorenie človeka, podobné pľúcnej TBC,  rod Schistosoma (bilharzie), napr.dvojprísavnica močová (Schistosoma hematobium) perforuje cievy močového mechúra, jej medzihostiteľom sú vodné slimáky, gonochoristi, samička je viditeľne menšia a žije trvale v brušnej ryhe samčeka (canalis gynecophorus).Schistosoma japonicum- v  v kapilárach rôznych orgánov.

kme plathelminthes trieda cestodes p somnice
Kmeň – PLATHELMINTHESTrieda – CESTODES - pásomnice

Veľkosť od niekoľko mm až do 20 m, typické parazity v črevách poikilo- a homoiotermných živočíchov. Larválne štádiá vo svaloch, pečeni, mozgu, časť vývinu prekonávajú v iných medzihostiteľoch. Predná časť tela metamorfovaná na hlavičku (scolex), ktorá je druhovo špecifická, rôzne utváraná (háčikovité štrbiny a prísavky) a krčok, za tým telo segmentované na proglotidy. Bez tráviacej sústavy, protonefrídiei, nervové pásy z podhltanového nervového prstenca. Hermafrodity, predné články majú vyplnené semenníkmi, zadné vaječníkmi, články s oplodnenými vajíčkami sa oddeľujú a odchádzajú zo stolicou von. Larvy(onkosféra) rôzneho typu, napr. ak sa onkosféra pohybuje voľne a je obrvená ide o koracídium, ak je nepohyblivá a bez bŕv je to procerkois. Onkosféra sa u hostiteľa mení na iné morfotypy lariev, napr. cystycerkoid - pripomína cerkáriu a má chvostík, skolex je vliačený dovnútra, cysticerkus je tvorený jedným skolexom v blanitom mechúriku, cenurus predstavuje väčšiu cystu s viacerými skolexami, a nakoniec echonokokus je veľká cysta, obsahujúca viaceré dcérske cysty (cenurusy), predelená blanami.

kme plathelminthes trieda cestodes p somnice1
Kmeň – PLATHELMINTHESTrieda – CESTODES - pásomnice
 • rad:Pseudophyllidea - škáravce Na skolexe prísavné ryhy (bothrie), bez háčikov, vývin je viazaný na viac medzihostiteľov. Škáravec široký (Diphyllobotrium latum) až 15 m, u nás vzácne, k nákaze konzumáciou surových rýb. Trojhostiteľský vývin cez koracidium, procerkoid a plerocerkoid. Škáravec vtáčí (Ligula intestinalis) vo vodnom vtáctve.
 • rad: Cyclophyllidea - vlastné pásomniceDeterminácia štruktúry skolexu - 4 prísavky, medzi ktorými nimi je výbežok (rostellum), opatrený vencom bŕv. Vajúčka sa dostávajú z článkov len po ich roztrhnutí. Pásomnica dlhočlánková (Taenia solium) 2 - 3, výnimočne až 8 m. Kozmoplitne najrozšírenejším, nákaza konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného bravčového mäsa. Pásomnica psia (Dipylidium caninum) invaduje psovité šelmy, človek sa nakazí zriedka. Pásomnica motôžková (Polycephalus multiceps) cenurus veľký ako slepačie vajce - v mozgu oviec (tzv. vrtihlavosť). Najčastejšiapásomnica dlhá (Taeniarhynchus saginatus). Pásomnica detská (Hymenolepis nana), rezervoárom myši a potkany, v detských kolektívoch obtiažna liečba, Pásomnica Echonoccocus granulosus - u psov, mačiek i človeka, v dospelosti meria len 3 - 6 mm, ale tvorí cysty obsahujúce až milión skolexov o veľkosti detskej hlavy, dokáže po pretrhnutí metastázovať.
mil tudenti
Milí študenti!

Srdečne Vás vítam na dnešnej prednáške!

Váš prednášajúci

kme cycliophora kruhovce v rnikovce
Kmeň – CYCLIOPHORA – kruhovce (vírnikovce)
 • Prisadlé živočíchy pohárikovitého tvaru, objavené Funchom a Kristensenom v roku 1995 v ústnej dutine (na maxillipedách) homárov (Nephrops norvegicus) v Severnom mori.
 • Problémy so zaradenímSymbion pandora.
 • Tráviaca trubica v tvare U, okolo ústneho otvoru obrvené bunky, svalstvo priečne pruhované(!). Veľmi zložitý vývinový cyklus, ktorý naznačuje na istú podobnosť s pamachovkami alebo lofofórnymi Tentaculatami (chytadlovcami), dokonca tzv. chordoidná larva má útvar podobný notochordu!
kme myzostomida myzost my
Kmeň – MYZOSTOMIDA - myzostómy
 • Skupina s doposiaľ nejasným taxonomickým postavením. Pôvodne boli uvádzané ako trieda v kmeni Annelida, ale hoci vykazujú isté príbuzenské vzťahy s Polychaétami, nové zatriedenie vyhovuje lepšie. Parazitické, morské, hermafrodity, cudzopasia v ostnokožcoch (ľaliovkách). Ich telo má niekoľko mm, je okrúhle a ploché, 5 párov panôžok s drápkom, známych asi 130 druhov, chýba dýchacia, obehová a asi aj nervová sústava
l nia trochozoa kme nemertini p skovce
Línia – TROCHOZOAkmeň – NEMERTINI - páskovce
 • Prevažne morské, primitívne, s viacerými progresívnymi vývojovými znakmi. Telo valcovité, štíhle, obrvené, s naznačenou článkovanosťou, dobre vyvinutý podkožný svalový vak. Tráviaca sústava je priechodná, vychlípiteľný chobot býva opatrený bodcom (stiletom), s ostňami a jedovými žľazami, sú dravé. Cievna sústava je uzatvorená, krv vedie jedna chrbtová cieva a dve laterálne, ktoré sú priečne spojené. Dýchanie celým povrchom tela, otázne je preto predimenzovanie cievnej sústavy, ktorá tým pádom neprenáša kyslík. Vylučujú protonefrídiami. Nervová sústava - dve chrbtové a dve brušné zauzliny spojené priečnou páskou –

z nich 3 nervové pásy.

kme nemertini
Kmeň – NEMERTINI
 • Morské sú gonochoristy, sladkovodné hermafrodity, oplodnenie je vonkajšie, vývoj prebieha cez voľne plávajúcu obrvenú larvu - pilidium. Niektoré majúpramy vývin. 900 druhov, u nás žije len pásomničkasladkovodná (Prostoma graecense)Lineus longissimus – až 30 m
 • Delia sa na dve triedy podľa anatómie proboscidu – Enopla –
 • - Anopla

Basiodiscus mexicanus

kme echiurida chobotn ky
Kmeň – ECHIURIDA - chobotníčky
 • Vo vyhrabaných chodbách na dne mora. Telo býva červovité alebo valcovité, hlavovú časť majú predĺženú do rôzne utváraného rypáka. Cievna sústava je uzavretá, vylučovanie zabezpečujú metanefrídie, sú gonochoristi, vývin je nepriamy. Pozorujeme až extrémny sexuálny dimorfizmus, samička
 • Bonelia viridis má 50 cm, ale samček iba 2 mm a žije ako trvalý cudzopasník vo vajcovodoch samičky (skúste porovnať s rod Schistosoma!). Opísaných je okolo 60 druhov, predstavujú najskôr predstupeň obrúčkavcov, niektoré systémy ich zaraďujú iba ako triedu priamo k obrúčkavcom.
kme sipunculida sipunkuly
Kmeň – SIPUNCULIDA - sipunkuly
 • Morské živočíchy s červovitým telom dlhým od 1 do 600 cm, opatreným chobotom a tentakulami. Žijú zahrabané v úkrytoch na dne alebo v opustených ulitách mäkkýšov. Vylučujú metanefrídiami,cievna a dýchacia sústava absentujú, nervová sústava je v tvare brušného nervového pásu, živia sa detritom. Sú oddeleného pohlavia, vývin je nepriamy. Poznáme asi 320 druhov, napr. sipunkulus rýhovaný (Sipunculus nudus).
kme entoprocta machovce
Kmeň – ENTOPROCTA - machovce
 • Malé - do 1 mm, prisadnuté, solitérne alebo koloniálne morské,telopohárikovité (calyx) na stopke, obalené tuhou, otŕnenou kutikulou. Okolo ústneho otvoru na apikálne strane je veniec tentakúl, priechodné črevo má polkruhovitý priebeh a ústi tiež na apikálnom konci, pár protonefrídií, dýchacia a obehová chýba, nervová naznačená. Telesnú dutinu vypĺňa mezenchýmom. Gonochoristy, niekoľko je hermafroditických, množia sa i nepohlavne pučaním. Sladkovodný rod – Urnatella gracilis, morská Barentsia

discreta

tiež KAMPTOZOA

kme mollusca m kk e
Kmeň – MOLLUSCA - mäkkýše

Starobylá skupina živočíchov známa z fosílnych záznamov už z kambria. Tri morfotypy – ulitníky (ulita), lastúrniky (lastúra), hlavonožce (sépiová kosť). Základné charakteristiky - pohyb po brušnej strane tela pomocou svalnatej nohy, vnútorné orgány sú sústredené do útrobného vaku; telo je mäkké a nečlánkované; dorzálna strana vytvára veľký kožný záhyb - plášť

ad