slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kİ-KARE TESTİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kİ-KARE TESTİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kİ-KARE TESTİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 384 Views
  • Uploaded on

Kİ-KARE TESTİ. Uygulama amacına ve durumuna göre Ki-Kare Testi üç başlık altında incelenir; Ki-Kare Uygunluk Testi Ki-Kare Bağımsızlık Testi Ki-Kare Homojenlik Testi. Ki-Kare Bağımsızlık Testi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kİ-KARE TESTİ' - brook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kİ-KARE TESTİ

Uygulama amacına ve durumuna göre Ki-Kare Testi üç başlık altında incelenir;

Ki-Kare Uygunluk Testi

Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Ki-Kare Homojenlik Testi

ki kare ba ms zl k testi
Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Ki-kare bağımsızlık testi iki veya daha fazla değişken grubu arasında ilişki bulunup bulunmadığını incelemek için kullanılır. Yani değişkenler arasında bağımsızlık olup olmadığı araştırılır.

H0 : Değişkenler birbirinden bağımsızdır.

X2(hesaplanan)> X2(beklenen) ise H0 red edilir. Tersi durumda kabul edilir.

ki kare ba ms zl k testi3
Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Ki-kare bağımsızlık testinin uygulanabilmesi için gözlem sonuçlarının sınıflandırılmış veya gruplandırılmış bileşik seriler şeklinde gösterilmesi gerekir. Bu gösterim değişkenlerin sınıflarının yer aldığı satır ve sütunlardan oluşan tablodur.

ki kare ba ms zl k testi4
Ki-Kare Bağımsızlık Testi

Bu şekilde çapraz sınıflandırma, herhangi bir sıradaki elemanla, sütundaki eleman arasındaki ilişkinin (bağımlılığı yada bağımsızlığın) incelenmesi amacıyla yapılır. Bunun için her sıra ve satırdaki elemanlara ait beklenen ve gözlenen frekansların karşılaştırılması gerekir.

rnek uygulama
Örnek Uygulama

İki farklı öğretim tekniğinin uygulandığı araştırma gruplarına bir açık uçlu soru sorulmuştur. Sorulan sorunun doğru cevabı 4 basamakta değerlendirilmiştir.

1. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı

2. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı

3. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı

4. Basamağa kadar doğru cevaplayan öğrenci sayısı

Araştırma sorusu; A ve B teknikleri ile öğretim alan öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar arasında bir ilişki var mıdır? Şeklinde olsun.

rnek uygulama6
Örnek Uygulama

Veriler SPSS’ girilirken önce satırda yer alacak bağımsız değişkenler girilir (örneğin teknikler). Sütunda yer alan değişkenler (örneğin basamaklar) ve sonrada bu değerlere ait frekanslar girilir. Örnek veri girişi aşağıda verilmiştir.

slide7
“Satır” isimli sütundaki

1: A öğretim tekniği

2: B öğretim tekniği

“sütun” daki

1, 2, 3 ve 4 soruya verilen cevapların basamaklarını (ait olduğu kategoriyi) göstermektedir.

slide8
Veriler SPSS’e yukarıdaki gibi girildikten sonra öncelikle verilerin frekans olarak algılanabilmesi için SPSS ekranında Data Weight Cases menüsüne girilerek verilerin frekans olarak tanımlanması yapılır (Ki-Kare Uyumluluk testinde anlatıldığı gibi). Daha sonra ki-kare bağımsızlık testi yamak için aşağıdaki komutlar takip edilir.
slide9

Yandaki şekilde gösterilen komutlar takip edildiğinde aşağıda verilen Crosstabs diyolog penceresi açılır.

slide11

Yandaki şekilde gösterildiği gibi satır ve sütunlarda gösterilecek değişkenler atanır. Sonra Statistics işaretlendiğinde istatistikler diyalog penceresi açılır.

slide12

Yandaki şekilde gösterilen Crosstabs: Statistics penceresinde

Chi-square

(Ki-Kare) işaretlenir. Continue seçilir ve Crosstabs ekranına dönülür. OK seçilir işlem tamamlanır.

slide14
Tablo 2 deki hesaplanan Χ2 (Pearson Chi-Square) değeri beklenen değerden(ki kare tablosundan serbestlik derecesi ve alfa değeri (0,001 veya 0,05) ne göre bulunan beklenen değere göre daha küçük olduğu görülmektedir.

Χ2=2,314 (gözlenen)

Χ2(sd=3, α=0,001)=10,64 (beklenen)

slide15
Tablo 2 deki P değeri (Asymp. Sig.=0,505) 0,05 den büyük olduğundan anlamlı bir ilişki yoktur. Yani A ve B teknikleri ile öğretim alan öğrencilerin soruya verdikleri cevaplar birbirinden bağımsızdır. Uygulanan öğretim teknikleri ve soruya verilen cevaplar arasında bir ilişki yoktur.