Download
v kongres polskiego stowarzyszenia pomocy chorym na szpiczaka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
V Kongres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka PowerPoint Presentation
Download Presentation
V Kongres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka

V Kongres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka

211 Views Download Presentation
Download Presentation

V Kongres Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie V KongresPolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorymna Szpiczaka Walenty Seliga Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Olsztyn, 26-28 marca 2010 r.

  2. Szpiczak mnogi: liczba pacjentów wg płci

  3. Szpiczak mnogi: liczba pacjentów wg wieku

  4. Chorobowość na 10 tys. mieszkańców powiatu

  5. Liczba lekarzy hematologów

  6. Leczenie szpiczaka mnogiego -wartość zrealizowanych świadczeń.

  7. Koszty na 1 ubezpieczonego w latach 2004 -2010 (bez UZD i RTM)