Ms excel wspomaganie decyzji
Download
1 / 27

MS Excel - wspomaganie decyzji - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

ZIiP zaoczne sem.3. MS Excel - wspomaganie decyzji. W3. Excel - złożone problemy decyzyjne. DECYZJE SEMI-STRUKTURYZOWANE – OPTYMALIZACJA LINIOWA Z OGRANICZENIAMI Cel : znalezienie optymalnej wartości funkcji dla kilku zmiennych decyzyjnych. Proces tworzenia:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MS Excel - wspomaganie decyzji' - brone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ms excel wspomaganie decyzji

ZIiPzaoczne sem.3

MS Excel - wspomaganie decyzji

W3


Ms excel wspomaganie decyzji

DECYZJE SEMI-STRUKTURYZOWANE – OPTYMALIZACJA LINIOWA Z OGRANICZENIAMI

Cel: znalezienie optymalnej wartości funkcji dla kilku zmiennych decyzyjnych.Ms excel wspomaganie decyzji


Ms excel wspomaganie decyzji

Przykładowo: intuicji - nie

wybór asortymentu produkcji - problem wyboru asortymentu produkcji polega na określeniu, które wyroby i w jakich ilościach powinno przedsiębiorstwo produkować, aby nie przekraczając dostępnych zasobów środków produkcji oraz przy spełnieniu ewentualnych dodatkowych ograniczeń maksymalizować zysk lub przychód ze sprzedaży,


Ms excel wspomaganie decyzji

problemy mieszania intuicji - nie

decydent chce określić optymalny skład mieszaniny, która powinna spełniać pewne wymagania aby zminimalizować koszty związane z uzyskaniem produktu końcowego (np. benzyna, ciekłe metale oraz inne chemikalia przerabiane na gotowe do sprzedaży wyroby),


Ms excel wspomaganie decyzji

określenie optymalnego portfela inwestycyjnego intuicji - nie - polegający na doborze alokacji kapitału, którym dysponuje inwestor pomiędzy pewne preferowane walory, tworzące portfel, w celu minimalizacji poziomu ryzyka związanego z portfelem przy zachowaniu określonej stopy zwrotu,


Ms excel wspomaganie decyzji

zagadnienie transportowe intuicji - nie - sprowadzające się do określania planu przewozu jednorodnego produktu z kilku różnych źródeł zaopatrzenia do kilku punktów zgłaszających zapotrzebowanie na ten towar, takiego aby zminimalizować łączne koszty transportu (czasem minimalizacja odległości lub czasu transportu),


Ms excel wspomaganie decyzji

zagadnienie harmonogramowania intuicji - nie - sprowadzające się do określania planu wykonania pewnych prac, które muszą być zrealizowane w określonych miejscach pracy (zakładach, stanowiskach pracy, maszynach) przy znanych ograniczeniach (np. czas pracy pracowników lub liczba pracowników).


Ms excel wspomaganie decyzji

 • Przykładowe problemy należą do grupy zagadnień intuicji - nie programowania liniowego- metoda wyznaczania decyzji przy spełnieniu warunków i przy zadanym kryterium oceny efektu decyzji.

 • Decyzje- wektor zmiennych decyzyjnych

 • Warunki ograniczające- układ nierówności lub równości liniowych

 • Funkcja celu– reguła wyboru - pewna pojedyncza zmienna wartość, mająca być obliczona, wymagająca maksymalizacji, minimalizacji lub przyjęcia określonej wartości (zwykle jako zysk lub koszt).

 • Kryterium oceny - funkcja liniowa.


Ms excel wspomaganie decyzji

Program Solver(dodatek wymagający instalacji) - bardziej skomplikowane problemy decyzyjne niż przy użyciu Szukaj wyniku.

Daje możliwość wspomagania procesu podejmowania decyzji semistrukturyzowanych.


Ms excel wspomaganie decyzji

 • identyfikacja problemu,

 • określenie zmiennych decyzyjnych,

 • sformułowanie funkcji celu,

 • określenie i sformułowanie ograniczeń,

 • zapis modelu w postaci analitycznej,

 • przejście na zapis w postaci wyrażeń arkusza Excel,

 • uruchomienie programu Solver,

 • wprowadzenie informacji dotyczących adresów komórek stanowiących zmienne decyzyjne funkcji celu i ich ograniczenia,

 • uruchomienie optymalizacji,

 • interpretacja otrzymanych wyników.


Ms excel wspomaganie decyzji

Uruchomienie intuicji - nie narzędzia - Solver


Ms excel wspomaganie decyzji

Parametry i opcje: intuicji - nie

 • komórka celu– adres komórki zawierającej wzór stanowiący zapis funkcji celu optymalizacji,

 • równa– grupa opcji pozwalająca określić czy funkcja celu ma przyjąć wartość maksymalną, minimalną czy konkretną wartość, określoną przez użytkownika,

 • komórki zmieniane(zmienne decyzyjne)– adresy lub zakresy komórek stanowiących zmienne decyzyjne, których wartości początkowe ustawiane są arbitralnie a po procesie optymalizacji przyjmują wartości optymalne (jeżeli program znajdzie rozwiązanie),

 • warunki ograniczające – ograniczenia zdefiniowane w problemie do rozwiązania, można je dodawać, usuwać i modyfikować z wykorzystaniem odpowiednich przycisków Dodaj , Usuń i Zmień,

 • rozwiąż – przycisk uruchamiania procesu optymalizacji.


Ms excel wspomaganie decyzji

Dodatkowe opcje (wybór przycisku intuicji - nie Opcje), np.:

Przyjmij model liniowy – wskazująca, że rozwiązywany problem należy do grupy zagadnień programowania liniowego,

Przyjmij nieujemne – założenie, że zmienne decyzyjne mogą przyjmować tylko wartości nieujemne.


Ms excel wspomaganie decyzji

 • Dwa modele produktu aparatu fotograficznego

 • Model1 – zysk jednostkowy z1=1 jednostka (umowne),

 • Model2 – zysk jednostkowy z2=5 jednostek

 • Podzespoły do wymienionych modeli są produkowane na trzech wydziałach: WM, WO, WME

 • Liczba godzin przy tworzeniu podzespołów dla wymienionych modeli i ograniczenia czasowe na wydziałach:


Ms excel wspomaganie decyzji

Funkcja celu: intuicji - nie

Jakie wybrać wielkości produkcji obydwu modeli by zmaksymalizować zysk.


Ms excel wspomaganie decyzji

 • 1) Identyfikacja problemu:

 • określenie wielkości produkcji modelu 1 oraz modelu 2

 • 2) Określenie zmiennych decyzyjnych:

  • M1 – wielkość produkcji modelu 1

  • M2 – wielkość produkcji modelu 2

 • 3) Sformułowanie funkcji celu:

 • zysk zapisany w postaci wzoru

 • z1*M1 + z2*M2  MAX

 • gdzie współczynniki z1 i z2 oznaczają zysk jednostkowy (w przykładzie odpowiednio 1 i 5), a M1 i M2 to wielkość produkcji poszczególnych modeli.


 • Ms excel wspomaganie decyzji

  4) Określenie i sformułowanie ograniczeń: intuicji - nie

  w1

  t1a*M1 + t2a*M2 ga – ograniczenia czasu pracy na wydziale WM,

  w2

  t1b*M1 + t2b*M2 gb – ograniczenia czasu pracy na wydziale WO,

  w3

  t1c*M1 + t2c*M2 gc – ograniczenia czasu pracy na wydziale WME,

  M1, M2 0 – założenie o nieujemnych wartościach zmiennych decyzyjnych.


  Ms excel wspomaganie decyzji

  w3 intuicji - nie

  M1

  w1

  funkcja celu

  w2

  M2

  5. Interpretacja graficzna


  Ms excel wspomaganie decyzji

  6) Przejście na zapis w postaci wzorów w arkuszu intuicji - nie Excel:

  • wprowadzenie informacji do arkusza,


  Ms excel wspomaganie decyzji

  Można użyć funkcji intuicji - nie suma.iloczynów(…) - mnoży odpowiadające sobie elementy w danych tablicach (identycznych rozmiarów) i podaje w wyniku sumę tych iloczynów.

  Składnia

  = SUMA.ILOCZYNÓW(tablica1;tablica2;tablica3;...)

  Tablica1;tablica2;tablica3;... to od 2 do 30 tablic, których elementy mają być pomnożone i dodane.

  • Argumenty tablic muszą mieć ten sam rozmiar. Jeśli tak nie jest, to funkcja SUMA.ILOCZYNÓW podaje w wyniku wartość błędu #ARG!.

  • SUMA.ILOCZYNÓW traktuje elementy tablic, które nie są liczbami jako równe zero.


  Ms excel wspomaganie decyzji

  7) Uruchomienie programu intuicji - nie Solver:

  w oknie dialogowym wprowadza się informacje dotyczące adresów komórek zawierających funkcję celu i ograniczenia oraz określa się, które komórki stanowią zmienne decyzyjne,

  po naciśnięciu przycisku Opcje wybiera się ustawienia:

  Przyjmij model liniowy

  Przyjmij nieujemne.


  Ms excel wspomaganie decyzji

  Wykonanie optymalizacji: intuicji - nie

  • Proces optymalizacji aktywizuje się przyciskiem Rozwiąż. Po wykonaniu optymalizacji zmienne decyzyjne przyjmują optymalne wartości a program Solver wyświetla okno informacyjne o powodzeniu lub braku możliwości uzyskania rozwiązania optymalnego.


  Ms excel wspomaganie decyzji

  Interpretacja otrzymanych wyników: intuicji - nie

  linia prosta funkcji celu opiera się na "ostrzu"

  • aby uzyskać w rozpatrywanym problemie maksymalny zysk, przy zadanych ograniczeniach, należy model 1 produkować w liczbie 440 egzemplarzy natomiast model 2 produkować w liczbie 445 egzemplarzy,

  • do produkcji aparatów potrzebny będzie następujący czas pracy poszczególnych wydziałów:

   • WM - 3995 h <=4000

   • WO - 1770 h <=2000

   • WME - 4000 h <=4000

  • przy wskazanej decyzji zysk firmy przyjmie wartość 2665 jednostek umownych.


  Ms excel wspomaganie decyzji

  Przykład2: intuicji - nie DORADCA GIEŁDOWY

  przygotowanie danych…