Download
jenayah siber n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JENAYAH SIBER PowerPoint Presentation
Download Presentation
JENAYAH SIBER

JENAYAH SIBER

4767 Views Download Presentation
Download Presentation

JENAYAH SIBER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. JENAYAH SIBER

 2. DEFINISI JENAYAH SIBER JENAYAH KOMPUTER YANG MELIBATKAN SEGALA AKTIVITI JENAYAH BIASA YANG DILAKUKAN SEPERTI KECURIAN, PENIPUAN, PERAS UGUT DAN SEGALA AKTIVITI YANG MELIBATKAN PERLANGGARAN UNDANG-UNDANG.

 3. PENYEBARANVIRUS JENIS-JENIS JENAYAH SIBER JUDI SIBER CAPAIAN SECARA TIDAK SAH KE ATAS SISTEM PENGGODAM PENGINTIPAN

 4. PUNCA –PUNCA JENAYAH SIBER KEPENTINGAN KETENTERAAN PENJENAYAH SUKAR DIKENAL PASTI SIKAP MANUSIA KEPENTINGAN EKONOMI

 5. Kes ; ARKIB : 04/09/2011 Kurangkefahamanpuncamudahtertipujenayahsiber 04/09/2011 10:43am (http://www.utusan.com.my)

 6. KESAN – KESAN JENAYAH SIBER

 7. Kerugian RM1.3j jenayahsibermembimbangkan 28/12/2011 1:41pm KUANTAN – Sebanyak RM1.3 jutakerugiandicatatkanmembabitkankespenipuanmenerusijenayahsiber di Pahang tahunini. MenurutKetuaJabatanSiasatanJenayahKomersialIbuPejabatKontinjen Polis Pahang, Supt. Thomas Navamoney, sejakJanuarihingga 21 Disemberlepas, sebanyak 26 kesdilaporkanmembabitkankerugianberjumlah RM1,313,481.88 dialamimangsa-mangsapenipuan.“ Modus operandi sindiketterbabitialahmerekamenyamarsebagaipegawaidari Bank Negara, polis ataupegawaikadkredit bank. “Kebanyakanmereka yang ditiputerdiridaripadagolonganberpendidikantinggisertaberjawatanbesar,” katanyakepadapemberita di sini, hariini. – BERNAMA(beritaharian.org) • CONTOH KESAN JENAYAH SIBER

 8. STATISTIK JENAYAH SIBER

 9. JENIS UNDANG-UNDANG SIBER

 10. LANGKAH- LANGKAH MENGATASI JENAYAH SIBER MELINDUNGI KOMPUTER DENGAN FIREWALL HIDUPKAN SPAM BLOCKER MENGGUNAKAN ANTIVIRUS ( AVIRA KASPERSKY) MENGGUNAKAN KAEDAH PENYULITAN ( ENCRYPTION) BERHATI- HATI DENGAN LAMAN WEB YANG MEMINTA MAKLIMAT PERIBADI MEMBUAT PEMBELIAN SECARA DALAM TALIAN DENGAN PEMBAYARAN YANG SELAMAT ( FORMAT: https://)

 11. THANKYOU