اصلاح الگوي مصرف و سيستم هاي هوشمند ساختماني
Download
1 / 26

اصلاح الگوي مصرف و سيستم هاي هوشمند ساختماني - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

اصلاح الگوي مصرف و سيستم هاي هوشمند ساختماني. شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت. ذخاير اثبات شده نفت و گاز در ايران.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' اصلاح الگوي مصرف و سيستم هاي هوشمند ساختماني' - brone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

اصلاح الگوي مصرف و سيستم هاي هوشمند ساختماني

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت


ذخاير اثبات شده نفت و گاز در ايران

جمع ذخاير اوليه و ثانويه كشور شامل ذخاير نفت و مايعات گازي 207 ميليارد بشكه بوده كه در حدود 80% آن در مناطق خشكي و 20% آن در مناطق دريايي واقع شده است. ميزان ذخاير نفت قابل استحصال تا پايان سال 1386 در حدود 138 ميليارد بشكه مي باشد. ميزان دخايرباقيمانده گاز قابل استحصال كشور تا پايان سال 1386 در حدود 29 تريليون متر مكعب بوده است.

ميزان ذخاير نفت :138 ميليارد بشكه

ميزان ذخاير گاز: 29تريليون متر مكعب


86 76
روند ايران مصرف انرژي در ايران در سالهاي 86- 76

ميليون بشكه معادل نفت خام


تركيب مصرف نهايي حاملهاي انرژي ايران

تركيب مصرف نهايي حاملهاي انرژي در كشور در سال 1386 به ترتيب گاز (سبك و غني) با 47%،نفت (فراورده ها و مايعات و ميعانات) با 44% و ساير حاملهاي انرژي ( برق، زغال‌سنگ، انرژي‌هاي نو و سوختهاي سنتي) با 9% بوده است.

ميليون بشكه معادل نفت خام 1136=مصرف كل

ساير حاملهاي انرژي

9%

103 ميليون بشكه معادل نفت خام

گاز (سبك و غني)

47%

538 ميليون بشكه معادل نفت خام

نفت

44%

495 ميليون بشكه معادل نفت خام


سهم بخش هاي مختلف از مصرف انرژي نهايي

در سال 1386 بيش از 416 ميليون بشكه معادل نفت خام يعني در حدود 37% مصرف انرژي كل كشور در بخش خانگي و تجاري بمصرف رسيده است و اين مقدار براي سال 87 با درنظر گرفتن رشد 85/7% در حدود 449 ميليون بشكه معادل نفت خام پيش‌بيني مي‌شود.

ساير 17%

بخش كشاورزي

3%

بخش خانگي و تجاري

37%

بخش صنعت

20%

ميليون بشكه معادل نفت خام19/1136=كل

بخش حمل و نقل

23%


86 761
روند نهايي مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري در سالهاي 86- 76

ميليون بشكه معادل نفت خام


روند اعطاي يارانه انرژي در سالهاي 76-86

در سال 86 كل يارانه پرداختي انرژي پس از كسر يارانه سوخت نيروگاه‌ها تقريبا 63 ميليارد دلار(635072 ميليارد ريال) بوده است كه نسبت به سال 85 در حدود 86% رشد داشته است .

ميليارد ريال


سهم يارانه بخش هاي مختلف مصرف كننده انرژي

در سال 86 بخش خانگي و تجاري در ميان بخشهاي مختلف مصرف كننده انرژي بيشترين يارانه را دريافت نموده است.

بخش كشاورزي

6%

ساير

1%

بخش

خانگي و تجاري

39%

بخش صنعت

25%

بخش حمل و نقل

29%

كل يارانه پرداختي انرژي در سال 1386 : 635072ميليارد ريال (63 ميليارد دلار)

يارانه پرداختي به بخش خانگي و تجاري : 249892ميليارد ريال (25 ميليارد دلار)


سهم انواع حامل‌هاي انرژي در بخش خانگي و تجاري

مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري بيش از 416ميليون بشكه معادل نفت خام بوده شده است كه در حدود 69 %آن گاز طبيعي (283 بشكه معادل نفت خام)، 11% برق (48 بشكه معادل نفت خام)، و 18% فرآورده‌هاي نفتي (85 بشكه معادل نفت خام)، بوده است


مصرف خانگي و تجاريگاز طبيعي در بخش‌هاي مصرف كننده انرژي در سال 1386

مصرف گاز طبيعي در سال 1386 در حدود 114ميلياردمترمكعب در سال (283 ميليون متر مكعب درروز) بوده است

در ميان بخشهاي مصرف‌كننده انرژي بخش خانگي و تجاري با مصرف 45 ميلياردمترمكعب (40%)پرمصرف‌ترين بخش مصرف‌كننده در سال 1386بوده است

نيروگاه ها

32%

خانگي و تجاري

40%

مصارف صنعتي و كشاورزي

27%

حمل و نقل

1%


وضعيت موجود ساختمان‌ها خانگي و تجاري

 • در مناطق سردسير ايران به ازاي هر متر مربع در حدود 582 كيلو وات ساعت مصرف وجود دارد كه اين عدد در مناطق سردسير كشورهاي اروپايي 150كيلو وات ساعت به ازاي هر متر مربع مي‌باشد .

 • در مناطق معتدل ايران به ازاي هر متر مربع در حدود 245 كيلو وات ساعت مصرف وجود دارد كه اين عدد در كشورهاي اروپايي 110كيلو وات ساعت به ازاي هر متر مربع مي‌باشد.

 • مصرف متوسط كل كشور در ساختمانهاي ايران به ازاي هر متر مربع در حدود 310 كيلو وات ساعت مي باشد كه اين مقدار در شرايط مشابه در كشورهاي اروپايي در حدود 120 كيلو وات ساعت به ازاي هر متر مربع مي‌باشد. بنابراين مصرف انرژي در ساختمانهاي ايران در حدود 5/2 برابر بيشتر از كشورهاي اروپايي مي باشد.


مقايسه ميانگين مصرف يك خانوار (بشكه معادل نفت خام بر خانوار)

همانگونه كه ملاحظه مي شود مصرف انرژي يك خانوار ايراني 5/1 برابر مصرف مجاز جهاني در مناطق معتدل مي باشد. لازم به ذكر است كه تفاوت در مصرف مربوط به بخش گرمايش است كه در مناطق سردسير به 5 برابر هم مي رسد.

بشكه معادل نفت خام


متوسط روستايي : 4 (بشكه معادل نفت خام بر خانوار)

متوسط شهري : 2.5

درصد هزينه انرژي از كل هزينه خانوار شهري و روستايي به تفكيك دهكهاي هزينه- 1386

درصد

به دليل قيمت پايين انرژي، هزينه مصرف انرژي در خانوارها بسيار اندك است . بطوريكه در دهكهاي بالاي درامد، هزينه مصرف انرژي عليرغم قابل ملاحظه بودن مقدار آن (به دليل رفاه بالاتر) سهم ناچيزي در سبد هزينه اي خانوار دارد.


ويژگيهاي ساختمانهاي هوشمند (بشكه معادل نفت خام بر خانوار)

 • سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي كنترل شده

 • سيستم اعلام حريق

 • سيستم ايمني

 • مديريت انرژي و روشنايي


مبحث 19 مقررات ملي ساختمان (بشكه معادل نفت خام بر خانوار)

 • مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن  بر مبناي اين ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيست مبحث نموده است كه مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد.

 • مبحث19مقررات ملي ساختمان در سال1370 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمانهاي كشور الزامي گرديد.اين مبحث چندين بار باز‌نگري گرديده كه آخرين آن در سال1381 بوده و بعد از باز‌نگري چاپ و به كليه ارگانهاي كشوري ابلاغ گرديده است.

 • در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمانهاي دولتي اجباري است واجراي آن براي تمامي ساختمانهاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابعه از سال 1384 اجباري گرديده و براي ساختمانهاي واقع در ساير شهرها و استانها مطابق برنامه زمانبندي الزامي مي‌باشد.


نكات مورد توجه مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

 • بر اساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان رعايت موارد زير در ساختمان الزامي است:

 • عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان

 • نصب پنجره‌هاي دوجداره با قابهاي فلزي ترمال‌بريك، چوبي و يا PVC استاندارد

 • عايق‌كاري كانالهاي هوا، لوله‌هاي تاسيسات و سيستم توليد آب‌گرم

 • نصب سيستمهاي كنترل كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتورها

 • نصب سيستمهاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط


نوسانات متوسط دما طي 24 ساعت شبانه روز در 6 ماه سرد سال

كاهش هر يك درجه حرارت سبب كاهش مصرف سوخت به ميزان 6% مي‌شود.


مزاياي شيرترموستاتيك رادياتور روز در 6 ماه

 • امكان برقراري دماي ثابت در اتاق

 • تنظيم دماي دلخواه در اتاق بمنظور تامين شرايط آسايش

 • كاهش استهلاك سيستم گرمايش

 • توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دماهاي متفاوت در هراتاق

 • صرفه‌جويي و كاهش مصرف انرژي به ميزان 20%

 • كاهش هزينه‌هاي مصرف سوخت


ميزان صرفه روز در 6 ماه ‌جويي شيرهاي ترموستاتيك

 • در شهر دابنا (Dubna) كشور روسيه 33%-23%

 • در شهر جدانسك (Gdansk) كشور لهستان حداقل 20%

 • در كشور لهستان 25%

 • در كشور اسلواكي 30%

نصب شيرهاي ترموستاتيك رادياتور در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و همچنين كشور انگلستان اجباري است.


نمودار استفاده از شيرهاي ترموستاتيك رادياتور در جهان

ميليون

70

60

50

40

30

20

10


يك مورد تجربي از ميزان صرفه ترموستاتيك رادياتور در جهان‌جويي شيرهاي ترموستاتيك رادياتور براساس قبضهاي گاز در يكي از دبيرستانهاي تهران

ميزان كاركرد شمارشگر در روز

تعداد روز كاركرد

كاركرد شمارشگر

تاريخ قرائت فعلي

تاريخ قرائت پيشين

رديف

قبل از نصب شير ترموستاتيك رادياتور

307.25

54

18011

3/11/81

9/9/81

1

54

15172

27/12/81

3/11/81

2

108

33183

مجموع

بعد از نصب شير ترموستاتيك رادياتور

150.39

59

9923

1/11/82

2/9/82

1

47

6018

18/12/82

1/11/82

2

106

15941

مجموع

ملاحظه مي شود كه حدود 51% صرفه جويي در يك دوره سرما انجام شده است


مزایای موتورخانه های هوشمند ترموستاتيك رادياتور در جهان

 • کنترل لحظه ای و مداوم تجهیزات برقی موتـــورخانه (مشعل و پمپ) متنــاسب با بار حـرارتی ساختـمان و تغییرات دمای محیط خارج آن

 • کنترل از مبدأ تجهیزات و محل تولید حرارت

 • کنترل و تثبیت دمای آب گرم مصرفی در بازه های زمانی مختلف شبانه روز

 • کنترل عملکردموتورخانه متناسب با ساعت کاری و کاربری ساختمان (خاموشی یاآماده باش پس ازساعت کاری)

 • کاهش مصرف سوخت و انرژی الکتریکی و هزینه های مربوطه

 • کاهش تولید و انتشار آلاینده های زیست محیطی و هزینه های اجتماعی آن

 • کاهش استهلاک و هزینه های سرویس و نگهداری موتورخانه -افزایش ضریب ایمنی تجهیزات

*

*

*

*


نتايج ترموستاتيك رادياتور در جهانتجربي عملكرد كنترلر هاي هوشمند موتورخانه

نتايج ارزيابي و مميزي انرژي با مقايسه قبوض گاز در دوره هاي قبــل و پس از بهينه سازي مصــرف سوخت ، بیانگر صرفه جويي سالانه 8/58 % در مصرف سوخت اين اداره است .

ميزان سوخت صرفه جويي شده :38137متر مكعب گاز در سال


نتايج حداقل صرفه جويي حاصل از نصب اين سيستمها در ساختمانهاي مسكوني و عمومي


نتايج بررسي فني و اقتصادي سيستم كنترل هوشمند موتورخانه


كنترل و برنامه ريزي سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي (مصوبه پيشنهادي به دولت )

 • ماده 7-ساختمان هايي كه داراي سيستم گرمايش مركزي هستند لازم است به سيستم كنترل اتوماتيك مركزيحداقل با ويژگيها و قابليت هاي زير مجهز شوند:

  • سيستم كنترل اتوماتيك قابليت كنترل و تنظيم ميزان گرمايش را بر حسب دماي خارج و داخل ساختمان دارا باشد.

  • قابليت برنامه ريزي ساعتي به تفكيك روزهاي هفته را دارا بوده و مجهز به حالتهاي خاموشي كامل، دماي آماده باش و دايم روشن باشد.

 • در اين زمينه سيستم هاي كنترل هوشمند محيطي موتورخانه كه قابليت تنظيم و كنترل گرما را در ساعات مختلف، وكنترل سيستم گرمايشي بر اساس درجه هواي محيط بيرون را دارند، مناسب مي باشند.


ad