slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola - PowerPoint PPT Presentation


  • 137 Views
  • Uploaded on

A háromdimenziós gazdaság Alternatív gazdasági modell erényetikai paradigmában. Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Gondolkodásmód. „A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baritz Sarolta Laura OP Budapesti Corvinus Egyetem Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola' - brody


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A háromdimenziós gazdaság

Alternatív gazdasági modell

erényetikai paradigmában

Baritz Sarolta Laura OP

Budapesti Corvinus Egyetem

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

slide3

Gondolkodásmód

„A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított

gépezet, a társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac ármechanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat.”Muzslay, I., 1995

„…mindenképpen a vezetők és az alkalmazottak ‘gondolkodásmódjának’ megváltozására van szükség ahhoz, hogy a vállalati társadalmi felelősség egy szervezeti eszközből szervezeti céllá, feladattá váljon.” Kerekes, S. – Wetzker K., Harvard Business Manager, Magyar kiadás 2007

Hipotézis: „ha az ember gondolkodásmódja változik, változni fognak

konkrét cselekedetei is, ennek alapján a gazdaság rendje és a világ rendje

is, továbbá vele együtt az emberiség jövőjét meghatározó természeti

környezet ügye is.”(MKPK körlevele 2008, 89.)

slide4

Gondolkodásmód

Az ember van a gazdaságért A gazdaság van az emberért

Alternatív közgazdaságtan

Daly, Lutz, Lux, Schumacher

Muzslay

Egyház társadalmi tanítása

Főáramú közgazdaságtan

Samuelson, Friedman, Arrrow

slide5

Gondolkodásmód

ÉN – AZ

ÉN – TE

tömeg

közösség

Martin Buber: ÉN és TE

individualizmus

perszonalizmus

slide6

ErényetikaBoldogság Civil gazdaság

Arisztotelész(barátság!), Cicero (önérték)De finibus bonorum et malorumGenovesi, Salutati, Bruni

Aquinói Szt. Tamás,MacIntyre, Maritain Beccaria, L.A. Muratori

Bruni-Zamagni: Civil economy

Haszonelvűség, konzekvencializmus rule-utilitarianizmAdam Smith

J. S. Mill, J. Bentham Theory of moral sentiments; Wealth of nations

OIKONOMIAÁ-Á’Á-P-Á’ használati érték

KREMATISZTIKAP-Á-P’P-P’csereérték

Daly-Cobb: For the Common Good

Uzsora ↔ Monti di Pieta (montes pietatis) P-Á-P’(Á)

Reciprocitás (logic of gift, gratuitousness, fraternity)

tuizmus – non tuizmus (Wicksteed)szubjektív közgazdaságtan XIX. szd.

Redukcionizmus (Modernitás)Gosssen, Walras, Jevons, Pareto, Menger

Ockham nominalizmus. Szerződéselméletek Hobbes, Locke, Rousseau. Mandeville Kahneman: Hedonista taposómalom

slide7

A gondolkodásmód változása

Haszonközpontú

Erényetikai

Szubjektív, haszon, hedonista

ÉN

BOLDOGSÁG

ERÉNY

ÖNÉRDEK

Objektív, célra irányul,

hierarchikus, racionális

Birtokol, individuum, Én – AZ

Létezik, kiteljesedik, személy, ÉN – TE

Hêdoné, állapot

Eudaimonia, dinamizmus

Hatalom, birtoklás, mértéktelenség

Jóra való cselekvési készség

Szubjektivista

Objektivista

Látszólagos önérdekét követő

Valódi önérdekét követő

slide8

Objektivista önérdek:

Valódi szükségleteimben

a másik ember jólléte

is benne van.

Kiteljesedés

az erények által.

Szándék / motiváció: külső, belső

SDT

slide9

Erényetika

ÉSZspekulatív, felismeri azÖRÖK TÖRVÉNYT,

TERMÉSZETTÖRVÉNYT, ERKÖLCSI TÖRVÉNYEKET

JÓ objektív, a lét=jó (Ter 1,3-31)

ÉN-az ember természete szerint kiteljesedésre tör;

- a létezés jellemzi a birtoklás helyett;

-valódi szükségleteiben a másik ember jólléte is benne van, ÉN –TE kapcsolatok „jót tenni jó”

BOLDOGSÁGeudaimonia – az ember végső célja

- egyéni tökéletesedés, a jó tevése által érjük el,

- a közjóért való munkálkodás,

-lelki élet

ERÉNY jóra való cselekvési készség, a cselevés motiválója

”a hátán hordozza az örömöt” (Scheler, M.)

Okosság,igazságosság, lelkierő, mértékletesség

(Aquinói)

slide10

Erényetika

TEHÁT AZ EMBER SAJÁTOS CÉLJA:

- SAJÁT TÖKÉLETESSÉG (ERÉNYEK)

- MÁSOKÉRT VALÓ MUNKÁLKODÁS (KÖZJÓ)

- LELKI ÉLET

(NE, S.Th.)

Ez az ember önmaga legészszerűbb szeretete

objektivista ÖNÉRDEK=ÖNSZERETET

Erich Fromm

slide11

Utilitarista fordulat

Max Weber, Mandeville, Hirschman

szubjektivista ÖNÉRDEK =

látszólagos önérdekét követő

„Az utolsó háromszáz évben az önérdek fogalma egyre gyorsabb ütemben szűkült le… azonossá vált az önzés fogalmával, a materiális gyarapodásban, hatalomban és sikerben megtestesülő érdekkel, az objektivistaönérdek megközelítést a helytelen szubjektivista megközelítés váltotta fel. Az önérdek már nem az emberi természet és szükségletek alapján lett meghatározva… Azt hiszi, hogy saját érdeke szerint cselekszik, amikor valójában legfőbb érdeke a pénz és siker,becsapja önmagát; legfontosabb emberi lehetőségei beteljesedés nélkül maradnak…” (Erich Fromm, 1993)

slide12

Haszonközpontúság

ÉSZredukálódik a tapasztalható felismerésére, materialista

ÉN közösség helyett önmagára irányul; az vagyok, amit birtoklok, ÉN – TE helyett ÉN – AZ kapcsolatok

JÓ ami hasznot hoz nekem (szubjektív jó)

ami növeli a gyönyört és élvezetet bennem (hedonizmus)

BOLDOGSÁGhedonizmus elv, haszonelv: az élvezetek

és haszon maximálása (nem észszerű!)

ERÉNYa jóra való cselekvési készség helyett

a birtoklás, hatalom, mértéktelenség a cselekvés

motiválói

slide13

Motivációk – extrinzik, intrinzik, transzcendens

Az emberi tettek tényezői:

●Konzekvencializmus (Krematisztika)

szándék (akarat) (cél)=eredmény, kimenet

indíték / motiváció =”érzés” (Mill) MIÉRT?

●Tomizmus (Oikonomia)

Szándék (akarat)indíték (motiváció) MIÉRT?tárgykörülményekkonkrét cél

J. S. Mill:fuldokló

slide14

A jó-k analogikus rendje

„Annyiban jó ugyanis valami, amennyiben kívánatos

és vágyóképesség változásának végpontja” […]

„Ennek megfelelően azt a kívánatos dolgot, amely a

vágyóképesség változását relatív értelemben (ti. úgy,

mint eszközta végső határpont elérésére) lezárja,

hasznos jónak nevezzük. Azt pedig, amit mint végsőt

kívánunk, s ami, mint egy bizonyos dolog, amelyre a

vágyóképesség törekszik, teljesen lezárja a változást,

erkölcsi jónak mondjuk. Az pedig, ami a vágyó-

képesség változását a kívánt dologban való meg-

nyugvásként zárja le, nem más, mint a gyönyörködtető

jó” […] „Azok a sajátosan gyönyörködtető javak,

amelyek egyedül az élvezet miatt kívánatosak, noha

olykor haszontalanok és erkölcstelenek. Hasznos

javaknak pedig azokat nevezzük, amik önmagukban

nem hordoznak olyasmit, ami miatt kívánatosak

lennének, hanem azért kívánatosak, mert más jó

elérésének eszközei. Ilyen például a keserű orvosság

bevétele. Erkölcsi javaknak pedig azokat mondjuk,

amelyek önmagukban hordoznak olyasmit, ami miatt

kívánatosak”[...]„A jó ugyanis elsődlegesen az erkölcsi

jóról állítható, a gyönyörködtető jóról másodlagosan, a

hasznos jóról pedig harmadsorban.” (STh. I. q 5., a 6.)

slide15

Klasszikus görög filozófia

Aquinói Szt. Tamás

Abraham Maslow

Erkölcsi értékek

Intellektuális értékek

Érzékelés

Vegetatív

Holt anyag

Materiális világ

Erkölcsi jó

Gyönyörködtető jó

Hasznos

A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t.

„keserű orvosság”

S.Th. I. q5,a6.

slide16

A gondolkodásmód változása

Haszonközpontú

Erényetikai

haszon,

élvezet

erkölcs, erény

CÉL

élvezet

ESZ-

KÖZ

hasznos

erkölcs, erény

Homo Oeconomicus

Homo Reciprocans

Fukuyama: Bizalom, Steven Covey: The 7 habits of highly motivated people

slide17

Homo Oeconomicus

Boldogtalan,

Céltévesztett,

Nem tud szeretni

Homo Reciprocans

kölcsönösség

csere

hasznos javak

csere

hasznos javak

erkölcsi javak

erkölcsi javak

redukció (2 dimenzió)teljes ember (3 dimenzió)

Csere, szerződéscsere, szerződés + kapcsolati javak,

bizalom, ingyenesség, testvériség,…

non-tuizmus, (ÉN-AZ) tuizmus, (ÉN-TE),

szubjektivista önérdek objektivista önérdek

slide19

(Alford-Naughton, 2004)

A háromdimenziós gazdaság

1.és2. dimenzió

3. dimenzió

Alapvető javak

tőke javak

pénzügyi eszközök

marketing stratégia

profit

Kiemelkedő javak

Társadalmi felelősségbizalom, igazságosság

szolidaritás

reciprocitás

mértékletességélet

A környezet

rekreációs és

önértéke

<

eszközök

célok

2.

1.

A piaci mechanizmusok az alapvető javak

körében érvényesek.

slide20

Erkölcsi jó Kiemelkedő javak

Hasznos jó Alapvető javak

slide21

Erényetikai gondolkodás

Reciprocitás

Kiemelkedő javak

Egyenértékek

cseréje,

szerződés

Alapvető

javak

Bruni – Zamagni

Alford – Naughton

Theory of the firm = Vállalatelmélet Economic theory = Gazdasági elmélet

slide22

PÉNZ

ERÉNYETIKAI

HASZONKÖZPONTÚ

Kiemelkedő javak

PÉNZ

Alapvető javak

Pénz

Aquinói Tamás:

Pénzhasználat> Pénzfelhalmozás

„A szolgák szolgája”

„Végső cél”

slide23

A profit trónfosztása

céleszköz

haszonhasznosság

uralkodikszolgál

uralkodó„a szolgák szolgája”

Helye: a hasznos jó-k között

slide24

A gazdaság célja a közjó,

a profit eszközként szolgál

ennek eléréséhez.

slide25

A háromdimenziós gazdaság, mint ész-szerű globális rend

erkölcsi jó

kiemelkedő javak

társadalom

gyönyörködtető jó

(piac)gazdaság

alapvető javak

hasznos jó

környezet

egyéniközösségi globális

értékrend

slide26

A harmadik dimenzió

Easterlin, Kahneman, Bruni

Kasser, Kocsis, Kerekes

Hi

X (critical point)

Ii

Boldogság paradoxon, Kapcsolati javak

RI

H”= f(I,R)

Welfare→ Wellbeing

Jólét → Jóllét

H = happiness

I = income, marketed goods

R = relational goods

slide27

A harmadik dimenzió

Scitovsky, Polányi

Reciprocitás, tradíciók, szokások,

család, háztáji

"A piaciakon kívül számos olyan termék és szolgáltatás is van, amely nem megy át a piacon. Ezek ingyenességét, kölcsönösségen alapuló egyenlő elosztását szokások, hagyományok, társadalmi nyomás, a családi szervezet, vagy a jog biztosítja. …A becslések azt mutatják, hogy a családon belül és a család számára végzett nem piaci tevékenységek értéke eléri a családi jövedelem felét…”

(Scitovsky, T., Örömtelen gazdaság, 1990)

Polányi

slide28

A harmadik dimenzió

Amartia Sen

Közjavak (public goods), magánjavak (private goods)

Értékek a makrogazdaságban:

méltányosság, igazságosság, szolidaritás

”A piaci mechanizmus olykor még a hatékonyság elérésében sem igazán hathatós, kiváltképp a közjavaknak nevezett dolgok esetében…

A piaci mechanizmus logikája a magánjavakra méretezett (mint az alma és az ing), nem pedig a közjavakra…”

(Sen, A.: A fejlődés, mint szabadság, 2003)

Piaci mechanizmusok: alma, ing = magánjavak

slide29

Bourdieu, Putnam,

Fukuyama, Madison

Kopp Mária

A harmadik dimenzió

Társadalmi tőke (Social capital)

Bizalom

Hálózatok

Reciprocitás

Szolidaritás

slide30

Helen Alford O.P. Antonio Argandona XVI. Benedek Edmund Burke Bakacsi Gyula Cesare Beccaria Beran Ferenc D. G. Blanchflower Bourdieu, Martin Buber Luk Buckaert H. E. Cobb Steven Covey Tom Chappell F. Compagnoni O.P. J. Cornwal Herman Daly E. L. Deci Amitai Etzioni R. Easterlin P.A. Egom Erich Fromm E.R. Freeman Francis Fukuyama Antonio Genovesi Kenneth E. Goodpaster M. Gunkel J. Habermas F. Herzberg Albert O. Hirschman Geert Hofstede Horváth Sándor O.P. Bede Jarrett O.P. II János Pál Thomas Jefferson

D. Kahneman Tim Kasser

John Kavanaugh Kerekes Sándor Kindler József Kocsis Tamás Kopp Mária David Korten B. Las Casas John Locke M. A. Lutz Kenneth Lux Gabriel Marcel Jacques Maritain Martos Tamás Reinhard Marx C.D. McClelland Muzslay István Michael Naughton Juan Antonio Perez-Lopez Pataki György J. Pieper S. J. Pope R.E. Quinn P. Ricoeur, Anita Roddick Carl Rogers David Ross R. M. Ryan M.J. Sandel, Scitovsky Tibor Amartia Sen Skrabski Árpád Takács-Sánta András Charles Taylor Tomka Miklós J. P. Torrell O.P. Tóth Gergely Tringer László

Turgonyi Zoltán A.

Tversky M. Waltzer Stefano Zamagni Zsolnai László

Arisztotelész

Aquinói Szent Tamás

Abraham Maslow

Alasdair MacIntyre

slide32

Profit és érték viszonya

EIRIS!

Cél: Közjó

Profit szolgál

értéket

Közösségi Gazdaság

Keresztény vállalatok

Alternatív kapitalisták

Társadalmi vállalkozók

Stratégiai iskolák

Klasszikus Rt.

Kö-

zös-

ségi

vállal-

kozások

Másért

vállalkozók

Értékalapú

szervezetek

Mintzberg

Érték szolgál

profitnövelést

„Rendes”, helyi

vállalkozások

Cél: Πmax

Tóth, G.:A valóban felelős vállalat

slide34

ÜZLETMENET / 20 KKV

ÉRME, KG, KEVE

2005

loss = losses (1)

surv = survive (2)

diff = struggles with difficulties (2)

mod = modest profit and growth(10)

dynam = dynamic profit and growth (3)

slide35

Jó hírek

Financial Times:emberarcú kapitlizmus

CSR tartalmának változása

Gazdaságetika: etika: intrinsic value, frugality first

AT Kearney kutatása:„azok a cégek teljesítenek jobban a

válságban, amelyek igazi elkötelezettséget mutatnak a

fenntarthatóság iránt”: etikai kódex, korrupció ellenesség,

üzleti etika, átláthatóság, környezetvédelem

→ integrált megközelítés

Harmadik szektor, Társadalmi vállalkozók

- állam és piac között, helyi szint hangsúlyos,

- társadalmi célok maximálása profit elsősége helyett

- környezet, társadalom, gazdaság integrált megközelítése

- létszámuk 3-4x olyan gyorsan nő, mint a gazdaság

Korten – kulturális, spirituális kreatívok

slide36

Jó hírek

Banca Etica – Alternative banking

●partnerválasztása: érték alap, etikus viselkedésre

garancia,

● preferencia: szolidaritás, emberi jogok,

hátrányos helyzetűek, környezetvédelem,

vallási szervezetek, harmadik szektor

●Nem hierarchikus szervezeti struktúra,

Felelősség megosztás

Önkéntesek

Hálózat többi etikus bankkal

Mikrohitelezés

Yunusz, Magnet

slide37

Jó hírek

Focoláre mozgalom, Közösségi Gazdaság

750 vállalkozás, 200 millió EUR éves termelés

Profitjukból és adományokból 25 millió EUR-t adtak

a szegényeknek eddig

Elveik: egység, vagyonközösség, kölcsönösség,

megosztás, kölcsönös segítségnyújtás a nehéz

helyzetben, hálózatalkotás

Krizsevci konferencia, 2009 február:

A válság lehetőség a minőségi változásra, a másképp gondolkodásra, egy másik gazdasági kultúra létrejöttére, a közjóért való munkálkodásra

Remény: Noé – szivárvány,

Új világ születik

slide39

Kutatás, Baritz 2013. 03. - 06.

N=302

on line kérdőív, 88 kérdés

Korrelációk, Klaszter elemzés, Főkomponens elemzés, Sokdimenziós skálázás

Big5 Személyiségvonások

INTR, EXTR MOTIVÁCIÓK – BELSŐ MOTIVÁCIÓ: INTRmeSWB, HED, EUD Boldogságok (Hed, Eud, SWB)

MLQ Élet értelmessége

VEthics Etikai, erkölcsi jellemzők

MAT Matetializmus

faith Hit

Wnow Jelenlegi munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz

Widea Ideális munkahely CSR, munkahelyi etika, profit eszköz

Klaszterek 1. Fogaskerék 2. Elefántcsonttorony 3. Kovász 4. Csillogó 5. Integrált TOP15

slide41

INTRme

VEthics

MLQ

EUD

MAT (-)

Wnow

EXTRme