Р еформування дорожньої галузі - PowerPoint PPT Presentation

brody-harris
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Р еформування дорожньої галузі PowerPoint Presentation
Download Presentation
Р еформування дорожньої галузі

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Р еформування дорожньої галузі
120 Views
Download Presentation

Р еформування дорожньої галузі

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Реформування дорожньої галузі

 2. Резюме по основних напрямках реформування • Планування діяльності • Реформування системи фінансування • Реорганізація функцій управління • Децентралізація управління дорогами місцевого значення • Роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Облавтодорів)

 3. 1. Планування діяльності Соціальні та економічні потреби Технічний стан доріг та мостів Фінансові можливості Системна розробка Потребує розробки Стратегічного ПЛАНУ (20 років) Середньострокової ПРОГРАМИ (5 років) БЮДЖЕТУ (1 рік) Оптимальний розподіл коштів на розвиток, ремонт та утримання мережі доріг Експлуатаційний стан мережі доріг

 4. Стратегічний план

 5. Принципові стратегії утримання доріг Стратегії утримання мережі доріг, як і стратегії забезпечення здоров’я людини та нації, подібні! Погіршення стану доріг України пов’язане перш за все недосконалою стратегією утримання мережі

 6. Висновки по п.1 • Незадовільний стан мережідорігУкраїнивціломуможе бути пояснений перш за все недосконалоюстратегієюутриманнямережі. • Наявність стратегічного планування на тривалу перспективу (20 років), дозволить реалізувати найбільш ефективну стратегію утримання автомобільних доріг. Світовийдосвідсвідчить, щонайбільшефективноюєпопереджуючастратегія (аботочніше − планово-переджувальна), а саме: поєднуючиреконструкціюзкапітальними ремонтами іпопереджуючимутриманням мережа доріг буде поступовопокращуватисьтаким чином, щоприблизноза 20 роківлише 10 % дорігматимутьоцінку “погано”, ~50 % − оцінку “задовільно”і ~40% − оцінку “добре”. Для дорігмісцевогозначенняцюстратегіюможнаспростити. • Дотримання міжремонтних термінів дозволило б реалізувати таку стратегію. Проте, через недостатнє фінансування можливість реалызації поки що відсутня. За таких умов доцільно застосовувати систему PMS. Вона дозволяюєсформувати перелік оптимальних для ремонту об'єктів і видів ремонтних робіт, виходячи з фактичного і прогнозованого техніко-експлуатаційного стану мережі й рівня фінансування. Вітчизняним аналогом PMS є СУСП та АЕСУМ (мости).

 7. Пропозиції по п.1 • Довгострокове планування може бути гарантоване в значній/визначальній мері при забезпеченні незалежності фінансування (самофінансування користувачами через Дорожній фонд) і сприятливими умовами для інвестицій. Останній фактор важливий для реконструкцій і нового будівництва. З цією метою необхідні зміни в законодавство щодо фінансування ремонту та утримання доріг. • Стратегія ремонтів та утримання мережі повинна бути однотипною та мати нормативно-правове закріплення. • Функції розробки планів на мережі доріг місцевого значення має бути закріплена за органам місцевого самоврядування щодо управління функціонуванням і розвитком доріг місцевого значення.

 8. 2. Реформа системи фінансування Що маємо? • Економічно справедливі податки. Відповідають сучасному світовому досвіду. • Незахищеність цільових дорожніх надходжень від спрямувань не за призначенням; • Цільові дорожні податки витрачаються переважно на державні дороги загального користування, а місцеві та комунальні дороги практично майже не забезпечені фінансуванням. • Система управління не має можливості довгострокового планування та утримання доріг з використанням ефективної системи попередження руйнуванням. Що необхідно зробити? • Створити Державний Дорожній Фонд (ДДФ) і надати йому функцію розпорядника коштів. • ДДФ має реалізувати ефективний та прозорий формалізований механізм розподілу цільових податків на дороги державного, місцевого значеннята комунальні.

 9. Джерела фінансування дорожньої галузі

 10. Основні проблеми системи фінансування Казначейство Платники податків наповнення Міністерство фінансів Укравтодор (розпорядник) Уряд видатки • Платникам не відомо: • скільки витрачено податків • чи взагалі вистачає цих коштів Ресурси можуть бути в ручному режимі спрямовані не за призначенням Підрядники Дорожня мережа

 11. Необхідні зміни у системі фінансування 2001 Законопроекти змін до Бюджетного Кодексу Бюджетний Кодекс ЗУ Про джерела фінансування дорожнього господарства 2002 2003 2004 ЗУ Про Держбюджет ЗУ Про річний Держбюджет функціювання Дорожнього Фонду потребує змін в Бюджетному Кодексі. Дорожній Фонд, як інструмент цільового використання податків, щорічно блокується (призупинення дії положення закону) законами Про річні Держбюджети Провідні ідеї для змін законодавства Цільове використання (зазначені надходження не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не пов'язані з потребами дорожньої галузі країни) Безперервність фінансування (у випадках, коли ці кошти не витрачені протягом поточного бюджетного року, вони зберігають цільове призначення в наступному році). Автоматичний розподіл коштів (за формулою, що забезпечує зваженний підіхід їх розподілу між всіма видами доріг та за регіональним принципом).

 12. 3. Реорганізація функцій управління До реформування Після реформування

 13. Реорганізація технічних функцій • Частина технічних функцій Укравтодору вже знаходяться на аутсорсингу, але, переважно в системі Укравтодору. Тому необхідно удосконалити механізми торгів, щоб існувала конкуренція у секторі інжинірингових послуг, а такі послуги ставали все більше прозорими та ефективними. • Передати на аутсорсинг функцію технічного нагляду. Це дозволить підвищити прозорість процесу приймання виконаних робіт та контролю якості, а також суттєво скоротити штат обласних служб і постійні витрати на їх утримання.

 14. Висновки по п.3 • Міністерству інфраструктури пропонується передати політичні функції, а саме: державна стратегія та програма розвитку, контроль фінансування та використання коштів, законодавче регулювання у сфері автомобільних доріг. Відповідальність за визначення державної політики повинна лежати на державі в особі міністерства, що залучає для цього експертів. • Функції управління мережею доріг загального користування децентралізуються. Укравтодору пропонується залишити функції управління мережею доріг державного значення. Дороги місцевого значення передаються в управління місцевій владі. На місцях формуються компактні адміністрації/структурні підрозділи щодо управління функціонуванням і розвитком доріг місцевого значення (можливо за рахунок персоналу обласних Служб автомобільних доріг, Облавтодорів та їх филій - Райавтодорів). • Покращуються умови для формування ринку контрактів на обслуговування доріг із застосуванням механізмів державно-приватного партнерства. Контракти на обслуговування передбачають плату за результат (OPRC).

 15. 4. Децентралізація управління дорогами місцевого значення Що маємо? • У державній власності мережу доріг загального користування державного та місцевого значення загальною протяжністю 170 тис км; • У комунальній власності мережу вулиць та доріг міст, сіл та селищ протяжністю 260 тис км. Що хочемо мати? У державній власності дороги загальногокористування державного значення протяжністю 30 тис км; У власності регіонів (районів) дороги загального користування місцевого значення – 140 тис км; У комунальній власності мережу вулиць та доріг міст, сіл та селищ протяжністю 260 тис км. Що необхідно зробити? Внести зміни до законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування. Розпорядження КМУ центральним органам виконавчої влади (Мінінфраструктури та Укравтодору) щодо передачі, а районним адміністраціям – щодо прийняття на баланс місцевої мережі доріг. Розробка та затвердження законодавчих актів щодо участі та фінансування мережі доріг місцевого значення за рахунок Державного Дорожнього Фонду.

 16. 5. Роздержавлення ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» Що маємо? • ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» створена на базі обласних дорожніх управлінь по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг загального користування, які колись входили до складу Укравтодору. • На сьогодні підприємства ДАК (облавтодори) внаслідок неефективного власника в особі держави є економічно збитковими. • Компанія є монопольним виконавцем робіт з експлуатаційного утримання державних та місцевих доріг загального користування. Що необхідно зробити? Реформа полягає в роздержавленні ПАТ «ДАК«Автомобільні дороги України». Опрацьовуються декілька варіантів: створення акціонерних компаній на основі облавтодорів з наступним прямим продажем, або передачею в оренду трудовим колективам, або передачею управління в межах державно-приватного партнерства.

 17. Напрямки та обєкти змін у законодавстві

 18. Дякуємоза увагу!