Download
maailmameri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAAILMAMERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAAILMAMERI

MAAILMAMERI

1283 Views Download Presentation
Download Presentation

MAAILMAMERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAAILMAMERI REET TUISK HAAPSALU GÜMNAASIUM 2009

 2. OMADUSED, TÄHTSUS • 71% MAAKERA PINDALAST; 97% VEEMASSIST • KÕIK OOKEANID ON ÜHENDUSES VÄINADE KAUDU • MAAILMAMERE KESKMINE SOOLSUS ON 35 PROMILLI • ÜHTLUSTAB MAA TEMPERATUURE, MÕJUTAB SADEMEID, KLIIMAT (HOOVUSED, TUULED) • PEAMINE LÜLI SUURES VEERINGES • OLULINE RESSURSS INIMESE MAJANDUSELUS (KALANDUS, MAAVARAD, TRANSPORT, TURISM)

 3. OOKEANID ARKTIKA OOKEAN e. PÕHJA-JÄÄMERI ATLANDI OOKEAN VAIKNE OOKEAN INDIA OOKEAN NÕELANEEM KAGUNEEM HOORNE`I NEEM LEIA, KUS ASUVAD DRAKE`I, BERINGI, MALAKA VÄINAD NING LOODEVÄIL JA KIRDEVÄIL.

 4. SUESSI KANAL

 5. PANAMA KANAL

 6. MEREDE TÜÜBID • SISEMERI – TUNGINUD MANDRISSE, OOKEANIGA SEOTUD KITSASTE VÄINADE KAUDU • ÄÄREMERI – MANDRI ÄÄREALAL, OOKEANIST ERALDAVAD SAARED VÕI POOLSAARED • SAARTEVAHELINE MERI – ASUB SAARTE VÕI SAARESTIKE VAHEL, MANDRIGA RANNAJOONT POLE TOO IGA MERETÜÜBI KOHTA NÄITEID.

 7. HOOVUSED • SOOJADHOOVUSED – SOE VEEVOOL OOKEANIS, MILLE Tº ON ÜMBRITSEVA VEETº-st KÕRGEM. ALGAVAD EKVAATORIPOOLSETELT ALADELT. • KÜLMAD HOOVUSED – KÜLM VEEVOOL OOKEANIS, MILLE Tº ON ÜMBRITSEVA VEETº-st MADALAM. ALGAVAD POOLUSTEPOOLSETELT ALADELT. SELGITA KÜLMA JA SOOJA HOOVUSE MÕJU KLIIMALE. TOO KONKREETSED NÄITED.

 8. SOOLSUSE TEGURID • SADEMETE JA AURUMISE VAHEKORD – SÕLTUB MERE ASUKOHAST, KLIIMAVÖÖTMEST • MERE TÜÜP – MÕJUTAB VEEVAHETUST • SUUBUVAD JÕED – LISAVAD MAGEDAT VETT • MERE VANUS – AEG, MILLE VÄLTEL ON SOOLSUS KUJUNENUD SELGITA, MIKS ON LÄÄNEMERE SOOLSUS VÄIKE? MIS SUUNDADES SEE VÄHENEB/SUURENEB? MIKS? SELGITA MÕISTET “RIIMVEELISUS”.

 9. JÄRJESTA PIIRKONNAD SOOLSUSE ALUSEL, ALUSTADES SUURIMAST. SELGITA. 2 4 3 1 MILLINE ON SEOS TEMPERATUURI, SOOLSUSE JA TIHEDUSE VAHEL?

 10. TÕUS JA MÕÕN

 11. TÄHISTA KAARDIL TÕUSU JA MÕÕNA ESINEMISE PIIRKONNAD, KUI MAAILMAAEG ON 24.00