slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА PowerPoint Presentation
Download Presentation
САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА. РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА. “ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА ”. Зоран Алимпић. ФОРМИРАЊЕ САВЕТА.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА' - britanni-singleton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈАНА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИГРАДА НОВОГ САДА

РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

“БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ

ГРАДА НОВОГ САДА”

Зоран Алимпић

slide2
ФОРМИРАЊЕ САВЕТА
 • Активност започете крајем јуна 2009.године
 • Процес припреме докумената и стварање услова – 8 месеци
 • Одлуком (решењем) Градоначелника НС (фебруар 2010)
 • Број чланова 7, од октобра 2010 10 и од јула 2011 11 чланова
 • I Седница: 05. марта 2010.
 • до сада: 30 седница
slide3
ФОРМИРАЊЕ САВЕТА
 • Састав:
 • 1. члан градског већа за дужен за саобраћај (председник),
 • 2. представник Градске управе за инспекцијске послове,
 • 3. представник Градске управе саобраћај и путеве,
 • 4. представник ЗИГ-а (управљач на путној мрежи),
 • 5. представник Урбанизма
 • 6. представник ФТН,
 • 7. представник МУП-а,
 • 8. представник градске управе,
 • 9. представник катастра,
 • 10. представник здравствених организација,
 • 11.представник градске управе за саобраћај задужен за финансије,
 • Административно техничке послове обавља Градска управа за саобраћај и путеве
slide4
РАД САВЕТА
 • Доноси се програм рада за сваку годину
 • активности - 50%
 • Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на територији града Новог Сада
 • Превентивно – пропагандне активности из области безбедности саобраћаја
 • Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
 • Накнада члановима Савета
 • поправљање инфраструктуре - 50%
slide5
РАД САВЕТА
 • Поред програма реализују се и актвивности након:
 • Иницијатива појединаца
 • Иницијатива јавних предузећа и надлежних служби (МУП, прекршајни суд инспекција, месне заједнице)
 • Настанка догађаја или стварања потенцијално опаснихместа
2010 2011
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2010 и 2011
 • реконструкција моста на каналу ДТД
 • Вибро траке (Бате Бркића-Сељачких буна)
 • реконструкција (Бул. Краља Петра I-Кисачка)
 • реконструкција дела Бул. Михајла Пупина
 • нови режим саобраћаја (возила преко 5 t)
 • пројектна документација (пешачки прелаз –Бул. ослобођења)
slide7
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011
 • Научно истраживачки рад
 • 1. Идентификација опасаних места са предлогом за њихово отклањање
 • 2. Управљање брзинама на подручју града Новог Сада
slide8
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011
 • превентивно промотивне активности
 • штампа и подела брошуре “Водич за безбедну вожњу мотоциклиста” - 20000 комада, април и мај - Сајамска манифестација и мото скупови
 • подела анимираног филма “ЗЕЛЕНО СВЕТЛО” деци у првим разредима основних школа – 4000 комада октобар
slide9
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011
 • превентивно промотивне активности
 • Обележавање почетка Декаде безбедности саобраћаја – мај
 • Учешће на скупу о раду Савета у локалној заједници – октобар
 • Обележавање светског дана посвећеног жртвама у саобраћајним незгодама – новембар
 • Бројна гостовања и изјаве у електронским медијима
slide10
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011
 • Скуп о безбедности саобраћаја на подручју града Новог Сада – Андревље – октобар 2011
 • Учесници, - чланови савета, представници јавних предузећа, МУП, инспекција, прекршајни суд, медији
 • Циљеви
 • постојеће стање
 • сагледавање расположивих ресурса
 • активности које се предузимају
 • координација послова безбедности саобраћаја
slide11
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011

Теме на скупу – I део – постојеће стање

АНАЛИЗА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

КОНЦЕПТ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

САОБРАЋАЈНИТРАУМАТИЗАМКАОЗНАЧАЈАНЈАВНОЗДРАВСТВЕНИПРОБЛЕМ

ЕДУКАЦИЈАДЕЦЕУПРЕВЕНЦИЈИСАОБРАЋАЈНОГТРАУМАТИЗМА

slide12
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011

Теме на скупу – II део – сагледавање постојећих ресурса и активности које се предузимају

БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЈАВНИМ И ЈАВНИМ КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА (МУП)

УТИЦАЈ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊАНА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈАУ НОВОМ САДУ (Урбанизам)

НЕСТАНАК ПОКЛОПАЦА ШАХТОВА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - Анализа Студије случаја – (ЗИГ)

ОБЕЛЕЖАВАЊЕРАДОВАНАПУТУУНАСЕЉУКОДИНТЕРВЕНТНИХРАСКОПАВАЊАУФУНКЦИЈИБЕЗБЕДНОСТИСАОБРАЋАЈА (Инспекција)

ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА (ЗИГ)

slide13
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011

Закључци скупа – координација послова безбедности саобраћаја

ПОСТОЈИ ВЕЛИКИ БРОЈ СУБЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ ДЕЛОВАЊЕМ УТИЧУ НА СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

ПОСТОЈИ ВЕЛИКИ РАСПОЛОЖИВИ ЉУДСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ У ОКВИРУ СВИХ СУБЈЕКАТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ПА ЈЕ НЕОПХОДНО ПОДИЗАТИ НИВО КООРДИНАЦИЈЕ КАКО БИ СЕ ТИМЕ УТИЦАЛО НА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

НЕОПХОДНО ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА КАО КАО СМЕРНИЦЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ, АЛИ И ОТКЛАЊАЊЕ СВИХ КОНКРЕТНИХ И ЛОКАЛНИХ ПРОБЛЕМА

slide14
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011

Закључци скупа – координација послова безбедности саобраћаја

3. УПРАВЉАТИ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА, АНЕ ЧЕКАТИ ДА НАС ПОЈАВЕ И ДОГАЂАЈИ ИЗНЕНАЂУЈУ

4. УКЉУЧИТИ СВЕ КОЈИ ЈОШ НИСУ ПРЕПОЗНАЛИ ИЛИ ПРОНАШЛИ СВОЈЕ МЕСТО У СИСТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

5. УСМЕРИТИ АКТИВНОСТИ КА НАЈУГРОЖЕНИЈИМ КАТЕГОРИЈАМА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ (ДЕЦА, МЛАДИ, СТАРИ БИЦИКЛИСТИ, МОТОЦИКЛИСТИ И ПЕШАЦИ)

2011 2012
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011 и 2012
 • Научно истраживачки рад
 • Истраживање безбедност деце у саобраћају
 • Истраживање ставова о ризицима и понашања учесника у саобраћају
2011 20121
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011 и 2012
 • Превентивно промотивне активности
 • Подела брошура и образовног материјала деци у школама
 • брошура “10 лекција које живот значе”
 • бојанка “10 лекција које живот значе”
 • меморијске картице
2011 20122
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011 и 2012
 • Превентивно промотивне активности

флајер о кружном току саобраћаја

2011 20123
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011 и 2012
 • Превентивно промотивне активности

флајер о кружном току саобраћаја

slide19
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 2012
 • Превентивно промотивне активности
 • Штампање за флајера за :
 • Мотоциклисте
 • Бициклисте
 • Пешаке
 • Зоне (школа, „30“, успореног саобраћаја)
slide20
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 2012
 • Превентивно промотивне активности
 • Набавка бицикала и подела у школама
 • Израда саобраћајног учила – саобраћајна табла
 • Обележавање полигона на новосадском сајму и по школама
 • Штампање билтена о стању безбедности саобраћаја у периоду 2000 – 2011
2011 20124
НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ АКТИВНОСТИ 2011 и 2012
 • Превентивно промотивне активности

Семинари за васпитаче, учитеље и наставнике

Учешће на стручном скупу о безбедности саобраћаја у локалној заједници

Посета сајму саобраћајне сигнализације и опреме

Стручна путовања

Организација другог стручног скупа о безбедности саобраћаја на подручју града Новог Сада

slide22

РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈАНА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИГРАДА НОВОГ САДА

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Зоран Алимпић