FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE - PowerPoint PPT Presentation

britanney-kidd
fundatia scoala romana de afaceri a camerelor de comert si industrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE
99 Views
Download Presentation

FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FUNDATIA SCOALA ROMANA DE AFACERIA CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE FILIALA TELEORMAN

 2. Fundatia Scoala Romana de Afaceri este constituita de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu Camerele de Comert si Industrie teritoriale, care in conformitate cu actul constitutiv al fundatiei , au calitatea de fondatori

 3. Fundatia Scoala Romana de Afaceri este un asezamant menit sa formeze si specializeze, la nivel mediu si superior, diverse persoane, in profesiuni corespunzatoare cerintelor economiei de piata, in vederea promovarii pe plan intern si extern a intereselor comertului, industriei, agriculturii si serviciilor din Romania.

 4. Fundatia Scoala Romana de Afaceri functioneaza pe durata nedeterminata, iar dizolvarea sa se poate realiza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

 5. Fundatia Scoala Romana de Afaceri scopul si obiectivele decurg din atributiile camerelor de comert si industrie, referitoare la formarea si specializarea profesionala a agentilor economici.

 6. Pricipalele obiective (I): • instruire si formare profesionala, in conditiimoderne si de inalta competenta, la nivelul standardelor internationale, a persoanelor interesate in practicarea unor meserii si specializari necesare in variate domenii si ramuri de activitate (industrie, agricultura, comert, servicii); • actualizarea cunostintelor pentru diferite profesii si specializari dobandite in procese de formare si specializare anterioare; • initierea in afaceri a persoanelor de diferite calificari, interesate in dobandirea statutului de intreprinzator mic si mijlociu;

 7. Pricipalele obiective (II): • specializarea in domeniul afacerilor a persoanelor interesate, cu pregatire corespunzatoare, in scopul obtinerii de cunostinte de inalt nivel, pe plan teoretic, metodologic si practic-experimental; • initierea si efectuarea de cercetari stiintifice – in nume propriu, in colaborare, sau pe baza de contract cu unitati specializate in domeniul teoriei si practicii afacerilor, ce se afla in stransa relatie cu procesul de formare si specializare profesionala; • organizarea de colocvii, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, seminarii pe diverse teme, vizand schimbul de informatii, idei si opinii in domeniul afacerilor;

 8. Pricipalele obiective (III): g)elaborarea si editarea de lucrari specifice procesului de formare si specializare profesionala, pentru cursanti, in genere, pentru agentii economici interesati; • realizarea – din propria initiativa, sau la cerere – de servicii de informare si documentare de specialitate; • acordarea de sprijin tuturor celor interesati in domeniul afacerilor, cu atragerea unor specialisti de inalta calificare; • organizarea si desfasurarea unor activitati de atestare profesionala in domeniul afacerilor, pe baza reglementarilor in vigoare, in colaborare cu ministerele si institutiile centrale de resort.

 9. In vederea realizarii obiectivelor se organizeaza (I): • cursuri intensive, de durata variabila, in raport de cerinte si de volum, conform programului stabilit; • stagii de formare, perfectionare sau specializare profesionala, cu durate variabile, realizate cu alternanta, de teorie si practica in afaceri; • clase de formare profesionala, pentru meserii si specializari intens solicitate, care necesita insusirea unor tehnici si metode moderne;

 10. In vederea realizarii obiectivelor se organizeaza (II): • facultati, cursuri de zi sau fara fracventa, orientate prioritar pe probleme privind teoria, metodologia si practica afacerilor; • module de specializare post-universitara, care sa permita dobandirea unor cunostinte profesionale in domeniul afacerilor la cel mai inalt nivel; • fundatia va colabora cu asociatii si asezaminte din strainatate in vederea schimbului de informatii de specialitate, acordarii de burse, cooperari stiintifice si altor activitati.

 11. Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie Filiala Teleorman desfasoara in prezent programe de formare profesionala continua pentru comunitatea de afaceri din judetul Teleorman in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv : • cursuri de calificare; • cursuri de specializare; • cursuri de initiere.

 12. 1. Cursuri de calificare: • lucrator in alimetatie, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000011/25.05.2004; • lucrator in comert, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000012/25.05.2004; • lucrator in cultura plantelor, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000027/20.12.2005.

 13. 2. Cursuri de specializare: • inspector resurse umane, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000013/16.07.2004; • contabil, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000026/16.11.2005; • formator de formatori, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000038/25.04.2007.

 14. 3. Cursuri de initiere: • bucatar, Autorizatie emisa de CNFPA- Comisia de Autorizare Teleorman TR 000016/15.11.2004.

 15. CONTACT EVELINA DUMITRU - Director Executiv Adresa : Str. Ion Creangă, nr. 54; CP 48 - OP4; 140042, Alexandria, judetul Teleorman, Romania Tel.: +40.247-316.192; +40.247-421.064 Fax: 047-316.192 E-mail:scoala@cciatr.ro; Http: www.cciatr.ro