biomasa co to takiego
Download
Skip this Video
Download Presentation
Biomasa – co to takiego?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Biomasa – co to takiego? - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

www.biomasa.org/edukacja. Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska współfinansowanego przez NFOŚiGW. Biomasa – co to takiego?. prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych. Courtesy of DOE/NREL. Courtesy of DOE/NREL. Courtesy of DOE/NREL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biomasa – co to takiego?' - britain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biomasa co to takiego
www.biomasa.org/edukacja

Prezentacja przygotowana w ramach projektu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska współfinansowanego przez NFOŚiGW.

Biomasa – co to takiego?

prezentacja dla uczniów szkół gimnazjalnych

odnawialne r d a energii w skr cie oze
Courtesy of DOE/NREL

Courtesy of DOE/NREL

Courtesy of DOE/NREL

Courtesy of DOE/NREL

Odnawialne źródła energii- w skrócie OZE -

to źródła energii, których zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co oznacza że sąpraktycznie niewyczerpalne.

Zaliczamy do nich:

 • energię Słońca
 • energię wiatru
 • energię wody
 • energię geotermalną
 • biomasę

www.biomasa.org/edukacja

udzia oze w produkcji energii ca kowitej w polsce
Courtesy of DOE/NRELUdział OZE w produkcji energii całkowitej w Polsce
 • biomasa – 92% (bez zaliczania do OZE dużych elektrowni wodnych – 98%)
 • energia wody – 7,3%
 • energia geotermalna – 0,5%
 • energia wiatru – 0,2%
 • energia Słońca – 0,03%

W 2002 roku udział OZE w całkowitym zużyciu energii pierwotnej wynosił 2,75%.

www.biomasa.org/edukacja

co to jest biomasa
Courtesy of DOE/NRELCo to jest biomasa?

Biomasą jest w zasadzie każda materia organiczna.

Biomasa to organiczne frakcje produktów, odpadów i pozostałości z rolnictwa (substancje roślinne i zwierzęce), leśnictwa oraz pokrewnych przemysłów, jak również odpady przemysłowe.

Do celów energetycznych wykorzystywana jest przede wszystkim biomasa pochodzenia roślinnego,powstała w procesie fotosyntezy.

www.biomasa.org/edukacja

rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne
Rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne
 • drewno i odpady z przerobu drewna:

DREWNO KAWAŁKOWE

www.biomasa.org/edukacja

TROCINY

ZRĘBKI

rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne c d
Courtesy of DOE/NRELRodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne c.d.
 • rośliny pochodzące z upraw energetycznych:

- rośliny drzewiaste szybkorosnące,np. wierzby, topole, eukaliptusy;

- wieloletnie byliny dwuliścienne,np. topinambur, ślazowiec pensylwański, rdesty;

- trawy wieloletnie,np. trzcina pospolita, miskanty.

www.biomasa.org/edukacja

rodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne c d7
Courtesy of DOE/NRELRodzaje biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne c.d.
 • produkty rolnicze oraz odpady organicznez rolnictwa:

słoma, siano, buraki cukrowe, ziemniaki, trzcina cukrowa, rzepak, pozostałości z przerobu owoców

 • frakcje organiczne odpadów komunalnychoraz komunalnych osadów ściekowych
 • niektóre odpady przemysłowe,

np. z przemysłu papierniczego

www.biomasa.org/edukacja

w a ciwo ci biopaliw sta ych
Właściwości biopaliw stałych

Im mniejsza wilgotność biopaliwa stałego,tym większa jego wartość energetyczna (opałowa).

www.biomasa.org/edukacja

brykiet
Brykiet

Brykiet można produkować z różnych rodzajów biomasy roślinnej, najpopularniejszy jest jednak brykiet z odpadów drzewnych oraz ze słomy.

Wytwarza się go sprasowując pod wysokim ciśnieniem i bez dodatku substancji klejących rozdrobnione odpady drzewne takie jak trociny, wióry czy zrębki.

Brykiet drzewny ma zazwyczaj postać walca lub kostki.

www.biomasa.org/edukacja

rodzaje brykietu
Rodzaje brykietu
 • brykiet w kształcie długiego na kilka-kilkanaście cm walca o średnicy50 lub 53 mm i nieregularnej podstawie– produkowany w brykieciarkach mechanicznych,
 • brykiet w kształcie długiego na kilka-kilkanaście cm walca o średnicy 30-80 mm i regularnej bryle – produkowany w brykieciarkach hydraulicznych,
 • brykiet kominkowy w kształcie ośmiokątnego walca z otworem w środku,
 • brykiet w kształcie kostki - najczęściej stosowany w kominkach

www.biomasa.org/edukacja

produkcja brykietu
Produkcja brykietu

Produkcja brykietu przebiega w następujących fazach:

 • przygotowanie surowca,
 • suszenie,
 • rozdrobnienie i przygotowaniejednorodnej frakcji odpadu,
 • brykietowanie bez dodatku substancjiklejących,
 • kondycjonowanie, czyli stabilizacja termiczna i wytrzymałościowa kruchego produktu,
 • pakowanie i składowanie.

www.biomasa.org/edukacja

zastosowania brykietu
Zastosowania brykietu
 • spalanie wkotłach małej mocy z zasypem ręcznym lub z automatycznym podawaniem paliwa - zarówno indywidualnych jak i zasilających sieci grzewcze,
 • spalanie wkotłowniach kontenerowychśredniej mocy z automatycznymsystemem podawania paliwa i komputerowo sterowanym procesem spalania paliwa,
 • spalanie wkotłach zgazowujących drewno,
 • współspalanie z węglem,
 • spalanie wkominkach

www.biomasa.org/edukacja

zalety brykietu
Zalety brykietu
 • wysoka wartość opałowa – wyższa niż w przypadku drewna i podobna jak w przypadku gorszej jakości węgla kamiennego,
 • duża gęstość ułatwiająca przechowywanie i dystrybucję,
 • mała wilgotność umożliwiająca długotrwałe magazynowanie w suchych pomieszczeniach,
 • niska zawartość popiołu, który można wykorzystywać jako nawóz,
 • niska emisja szkodliwych substancjipodczas spalania,
 • szerokie spektrum zastosowań

www.biomasa.org/edukacja

pelety
Pelety

Pelety to cylindryczne w kształcie granulki, produkowane z odpadów drzewnych, najczęściej z trocin i wiórów. Mają kilka cm długości i 6-25mm średnicy.

Technicznie możliwa jest także produkcja pelet z kory, zrębków, roślin energetycznych i słomy.

www.biomasa.org/edukacja

produkcja pelet
Produkcja pelet

Produkcja przebiega w trzech etapach:

 • suszenia biomasy,
 • mielenia biomasy i
 • prasowania - czyli wytłaczania pelet w prasie rotacyjnej, pod dużym ciśnieniem i bez dodatku substancji klejącej.

Do prasowania pelet używa się bardzo dużych sił. Dzięki temu w niewielkich rozmiarów granulacie zawarte zostają duże ilości surowca.

www.biomasa.org/edukacja

zastosowania pelet
Zastosowania pelet

Spalane w automatycznych kotłach pelety są wykorzystywane w instalacjach indywidualnych i w systemach ciepłowniczych, do ogrzewania budynków użytkowych i gospodarstw domowych.

Pelety są jednym z najtańszych paliw.

Ich cena jest znacznie niższa od ceny oleju opałowego.

www.biomasa.org/edukacja

zalety pelet
Zalety pelet
 • wysoka wartość opałowa - wartość energetyczna dobrej jakości granulatu stanowi ponad 70% wartości energetycznej najlepszych gatunków węgla,
 • łatwośći niskie koszty magazynowania i transportu,
 • odporność na samozapłon, zawilgocenia i gnicie,
 • niska zawartość popiołu, który można poza tym wykorzystywać jako nawóz ogrodniczy,
 • niska emisja szkodliwych substancjipodczas spalania,
 • spalanie w automatycznych, bezobsługowych kotłach

.

www.biomasa.org/edukacja

uprawy energetyczne
Courtesy of DOE/NRELUprawy energetyczne

Bogate w związki ligninowe i celulozowe rośliny energetyczne powinny charakteryzować się:

 • dużym przyrostem rocznym,
 • wysoką wartością opałową,
 • znaczną odpornością na szkodniki i choroby oraz
 • stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi.

Plantacja roślin energetycznych może być użytkowana średnio przez 15-20 lat.

www.biomasa.org/edukacja

ro liny energetyczne
Courtesy of DOE/NRELRośliny energetyczne
 • rośliny uprawne roczne: zboża, konopie, kukurydza, rzepak, słonecznik;
 • rośliny drzewiaste szybkorosnące: wierzba, topola, eukaliptus;
 • szybkorosnące, rokrocznie plonujące trawy wieloletnie, np. miskanty;
 • wieloletnie byliny

Zaletą niedrzewiastych roślin energetycznych jest możliwość łatwego zlikwidowania plantacji, gdy chcemy inaczej użytkować grunt rolny.

www.biomasa.org/edukacja

ro liny energetyczne uprawiane w polsce
Courtesy of DOE/NRELRośliny energetyczne uprawiane w Polsce
 • wierzba wiciowa,
 • ślazowiec pensylwański (malwa pensylwańska),
 • słonecznik bulwiasty (topinambur),
 • róża wielokwiatowa,
 • rdest sachaliński,
 • trawy wieloletnie, np. miskanty, spartina preriowa, palczatka Gerarda

www.biomasa.org/edukacja

zastosowania ro lin energetycznych
Courtesy of DOE/NREL

Courtesy of DOE/NREL

Zastosowania roślin energetycznych

Z roślin energetycznych produkuje się:

 • energię elektryczną,
 • energię cieplną,
 • paliwa ciekłe,
 • paliwa gazowe.

www.biomasa.org/edukacja

zastosowania ro lin energetycznych23
© Marek Cios

Courtesy of DOE/NREL

Zastosowania roślin energetycznych

Energię tę pozyskuje się w procesach:

 • spalania - roślin lub wytworzonego z nich brykietu czy pelet,
 • gazyfikacji,
 • pirolizy - czyli obróbki cieplnej bez dostępu tlenu,
 • fermentacji,
 • hydrolizy,
 • estryfikacji.

www.biomasa.org/edukacja

inne zastosowania ro lin energetycznych
Inne zastosowania roślin energetycznych
 • poza wykorzystaniem na cele energetyczne rośliny energetyczne mają także szereg innych zastosowań;
 • są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, celulozowo-papierniczym, farmaceutycznym i chemicznym, a także w budownictwie, ogrodnictwie i zielarstwie;
 • służą też jako pasze dla zwierząt i jako rośliny dekoracyjne

www.biomasa.org/edukacja

wierzba wiciowa
Courtesy of DOE/NRELWierzba wiciowa
 • szybkorosnące odmiany wierzby to jedne z najczęściej uprawianych roślin energetycznych,
 • plantacje zakłada się wiosną, sadzącna wilgotnej glebie zrzezy, czyli fragmentypędów długości 20-25 cm,
 • drewno pozyskuje się w cyklach jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich,
 • z jednego hektara uprawy można pozyskać około 10-15 ton suchej masy rocznie

www.biomasa.org/edukacja

zalety upraw energetycznych
Zalety upraw energetycznych

Uprawy energetyczne umożliwiają:

 • zagospodarowanie nieużytków rolnych;
 • rekultywację terenów poprzemysłowych,
 • utylizację osadów ściekowych, wykorzystywanych jako nawóz,
 • tworzenie pasów ochronnych zieleni przy autostradach i wokół fabryk.

Inną zaletą roślin energetycznych jest szerokie spektrum zastosowań pozaenergetycznych.

www.biomasa.org/edukacja

biogaz
Biogaz

Biogaz, czyli gaz wysypiskowy to mieszanina gazów, powstająca w wyniku fermentacji metanowej.

Biogaz składa się głównie z:

 • metanu (40-70%)
 • i dwutlenku węgla (40-50%)
 • oraz z niewielkich ilości (ok.1%) innych gazów, np. siarkowodoru, amoniaku czy azotu.

Do celów energetycznych można wykorzystywać biogaz, w którym metan stanowi ponad 40%.

www.biomasa.org/edukacja

powstawanie biogazu
Powstawanie biogazu

Fermentacja metanowa to następujący przy ograniczonym dostępie tlenu proces rozkładu wielkocząsteczkowych substancji organicznych do alkoholi lub niższych kwasów organicznych, a także metanu, dwutlenku węgla i wody.

Do celów energetycznych wykorzystuje się biogaz, powstający w wyniku fermentacji:

 • odpadów organicznych na składowiskach odpadów,
 • odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych,
 • osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków.

www.biomasa.org/edukacja

zastosowania biogazu
Zastosowania biogazu

Z biogazu produkuje się:

 • energię elektryczną w silnikach iskrowych i w turbinach,
 • energię cieplną w specjalnie przystosowanych kotłach,
 • energię elektryczną i energię cieplną w układach skojarzonych.

Poza tym biogaz jest:

 • dostarczany do sieci gazowej,
 • wykorzystywany jako paliwo napędowe,
 • wykorzystywany w procesach technologicznych.

www.biomasa.org/edukacja

zalety wykorzystania biogazu
Zalety wykorzystania biogazu
 • ograniczanie emisji metanu, który jest gazem cieplarnianym;
 • zapobieganie zanieczyszczeniu gleby i wody;
 • uzyskiwanie wydajnego nawozu naturalnego;
 • obniżanie kosztów składowania odpadów;
 • zmniejszenie odoru wysypiska;
 • poprawa stanu środowiska w pobliżu wysypiska

www.biomasa.org/edukacja

zalety wykorzystania biomasy
Zalety wykorzystania biomasy
 • zerowy bilans emisji dwutlenku węgla – ilość CO2 emitowana podczas spalania jest równoważona ilością CO2 pochłanianego przez rośliny w procesie fotosyntezy,
 • mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych emisja innych zanieczyszczeń;
 • wykorzystanie lokalnych źródeł energii;
 • tworzenie nowych miejsc pracy, zwłaszcza na terenach wiejskich;
 • zagospodarowanie nieużytków;
 • utylizacja odpadów

www.biomasa.org/edukacja

ad