slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPPILAITOSPORTAALI PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPPILAITOSPORTAALI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

OPPILAITOSPORTAALI - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

OPPILAITOSPORTAALI. ISO/IEC 25000 -standardisarja (SQUARE) Ohjelmistojen ja järjestelmien laadun mittaaminen. Ohjelmiston ja järjestelmän laatumalli Laadun mittarit, esimerkkejä Laadun arvioinnin periaatteita. Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPPILAITOSPORTAALI' - brita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iso iec 25000 standardisarja square ohjelmistojen ja j rjestelmien laadun mittaaminen

ISO/IEC 25000 -standardisarja (SQUARE)Ohjelmistojen ja järjestelmien laadun mittaaminen

Ohjelmiston ja järjestelmän laatumalli

Laadun mittarit, esimerkkejä

Laadun arvioinnin periaatteita

tervetuloa luentoaineiston k ytt j ksi
Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi!

Tämän luentoaineiston ovat laatineet TkL Risto Nevalainen FiSMA ry:stä ja professori Markku Tukiainen Itä-Suomen Yliopistosta. Kalvosarja on tuotettu SFS:n projektirahoituksella.

Aineisto on suunnattu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajille ja opiskelijoille. Kalvosarja esittelee ohjelmistojen ja järjestelmien laadun mittaamisen standardiperheen SQUARE keskeisen sisällön sekä työn alla olevat uudistukset.

Tässä kalvosarjassa ei käsitellä laadun mittaamisen standardeja yksityiskohtaisesti, vaan yleisen johdanto-osan jälkeen esitellään lähinnä laatumalli, esimerkkejä laadun mittareista ja arvioinnin periaatteista.

aineiston k ytt ja tekij noikeudet
Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet
 • Tämän luentoaineiston tekijänoikeudet omistaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.
 • Esitystä saa vapaasti käyttää opetustarkoituksiin ja sitä saa tarvittaessa muokata. Aineistoa lainattaessa lähde tulee mainita.
 • Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
 • Tämä materiaali on päivitetty viimeksi 10.12.2013.
sis lt
Sisältö
 • Laadun mittaamisen standardien ja mallien kokonaisuus
 • Hieman ISO/IEC 25000 viitekehyksestä
 • ISO/IEC 25010 –standardi (laatumalli)
 • Esimerkkejä laadun mittareista
 • Ohjelmiston ja järjestelmän laadun arviointi
 • Kokemuksia standardin käytöstä
 • Standardin jatkokehitys
mik on square malli ja viitekehys
Mikä on SQuaRE malli ja viitekehys?
 • SQuaRE = Software Quality Requirements and Evaluation
  • Yleisnimi tuotelaadun ISO/IEC 25000 standardiperheelle
 • SQuaRE sisältää laatumallin ja joukon laadun mittareita ohjelmistolle, järjestelmälle ja lähiaikoina myös palvelulle ja tiedon laadulle (Software, Systems, Services, Data)
  • Standardiperhe on kasvanut pikkuhiljaa kattamaan käytännössä kaikki digitaalisen maailman tärkeimmät tuotteen mittaamisen yleiset osa-alueet
hieman historiaa
Hieman historiaa
 • Ohjelmiston laadun mittaamisen standardin kehitys alkoi jo vuonna 1985. Ensimmäiseksi koottiin lista laatuun vaikuttavista tekijöistä.
 • Boehm model ja McCall model olivat tärkeimmät alkuvaiheen julkaistut mallit, joita käytettiin lähteinä.
 • Jo alkuvaiheessa myös laadun arviointi otettiin mukaan standardointityöhön.
 • Ensimmäinen standardi julkistettiin vuonna 1991: ISO/IEC 9126: Information technology-Software product evaluation-Quality Laatupiirres and the guidelines for their use
 • ISO/IEC 9126 jaettiin muutama vuosi myöhemmin 9126 (mallit ja mittarit) ja 14598 (laadun arviointi) sarjoiksi
sc7 ja wg6 ty ryhm jossa square standardia tehd n

SWG 5

SWG 1

Standards Mana-gement Group

Business

Planning Group

WG2

WG10

SWG22

WG28

Vocabulary

Maintenance

Systems & Software

Documentation

Process

Assessment

CIF Usability

WG4

WG19

WG42

Tools and

Environment

Techniques for

Specifying IT Systems

Architecture

WG6

WG21

WG20

WG24

WG26

Software Product

Measurement and

Evaluation

Software

Asset Management

Software Engineering

Body of Knowledge

SLC Profiles and

Guidelines for VSE

Software Testing

Life Cycle

Management

SC7 ja WG6 työryhmä, jossa SQUARE standardia tehdään

SC7

Secretariat

WG7

sc7 wg6 iso iec 25000 edelt j t
SC7 WG6 / ISO/IEC 25000 edeltäjät
 • ISO/IEC 9126: Software engineering - Product quality – (Part 1: Quality model, Part 2: External metrics, Part 3: Internal metrics, Part 4: Quality in use metrics)
 • ISO/IEC 14598: Software Engineering - Product evaluation – (Part 1: General overview, Part 2: Planning and management, Part 3: Process for developers, Part 4: Process for acquirers, Part 5: Process for evaluators, Part 6: Evaluation module)

Lisäksi on hyvähuomioidaetenkinseuraavatstandardit:

 • ISO/IEC 12207, ohjelmistotuotannonelinkaarimalli
 • ISO/IEC 15288, järjestelmäsuunnittelunelinkaarimalli
 • ISO/IEC 15939 Mittaaminen
 • ISO/IEC 20000, IT-palvelujenhallinnanmalli
 • ISO/IEC 29119, Ohjelmistontestaus
square nykyinen arkkitehtuuri ja sen standardit
SQuaRE nykyinen arkkitehtuuri ja sen standardit

ISO/IEC 2501n: Quality Model Division

ISO/IEC 2504n:

Quality Evaluation Division

ISO/IEC 2503n: Quality Requirement Division

25010: System and software quality models (IS)

25030: Quality

Requirements (IS)

25040: Quality Evaluation

Process (IS)

25012: Data Quality Model (IS)

2501n: IT Service Quality Model (WD)

25041: Evaluation Guide for

Developers, Acquirers and

Independent Evaluators (IS)

ISO/IEC 2500n: Product Quality General Division

25000: Guide to SQuaRE (IS)

25000 Rev.: Guide to SQuaRE (FDIS)

25001: Planning and Management (IS)

25001 Rev.: Planning and Management (FDIS)

2504n: Evaluation Module (NYA)

ISO/IEC 2502n: Quality Measurement Division

25020: Measurement Reference Model (IS)

25045: Evaluation Module for

Recoverability (IS)

25021: Quality Measure Elements (TR)=>(IS)

25022: Measurement of Quality in Use (CD)

25023: Measurement of Sys & SWP Quality (CD)

25024: Measurement of Data Quality (CD)

ISO/IEC 25050 ~ 25099: SQuaRE Extension Division

ISO/IEC 25060 ~ 25069:

Common Industry Format for Usability

JWG JTC1/SC7 and ISO/TC159/SC4

25051: Requirements for quality of COTS

software product and instructions for testing (IS)

25051 Rev.: Requirements for quality of COTS

software product and instructions for testing (Pub.)

ISO/IEC JTC1/SC7/WG6 Hyderabad Meeting Report

12

slide13

Laatumallien

osio

2501n

Laadun

arvioinnin

osio

2504n

Laatu-

vaatimusten

osio

2503n

Ohjelmiston ja

järjestelmän

laadun hallinnan

osio 2500n

Laadun mittaamisen

ja mittojen osio

2502n

Mahdolliset muut aiheet ja laajennukset 25050 - 25099

SQuaRE standardien ryhmittely eri osioihin

ohjelmiston ja j rjestelm n laadun hallinta 2500x osio
Ohjelmiston ja järjestelmän laadun hallinta: 2500x osio
 • Tässä osiossa kuvataan ohjelmiston ja järjestelmän laadun hallinnan ja mittaamisen käsitteistö ja osa-alueet
 • Tähän mennessä on julkaistu kaksi standardia:
 • ISO/IEC 25000: Guide to SQuaRE
  • Yleinen johdatus SQuaRE ajatteluun, käsitteistöön ja standardiperheeseen kokonaisuutena.
 • ISO/IEC 25001: Planning and Management
  • Laadun mittaamisen vaatimukset standardia käyttävän organisaation kannalta.
laatumallit 2501x osio
Laatumallit: 2501x osio
 • Tässä osiossa määritellään SQuaRE laatumallit sekä asetetaan vaatimukset niiden käytölle, soveltamiselle ja muokkaamiselle.
 • Tähän mennessä on julkaistu kaksi standardia:
 • ISO/IEC 25010: System and software quality models
  • Ohjelmiston / järjestelmän käytön aikainen laatumalli, sisältäen viisi osa-aluetta ja niiden luonnehdinnat. Ne jakaantuvat edelleen 11 laatuominaisuuteen.
  • Kehittämisen aikainen laatumalli, jakaantuen 8 osa-alueeseen ja 31 erilliseen laatuominaisuuteen.
 • ISO/IEC 25012: Data quality model
  • Järjestelmässä olevan tiedon laatumalli, jakaantuen myöskin osa-alueisiin ja laatuominaisuuksiin kuten 25010.
 • ISO/IEC 25011: Service quality model
  • Tämä standardi on vielä kesken, julkaistaan ehkä vuonna 2015
laadun mittaaminen ja mitat 2502x osio
Laadun mittaaminen ja mitat: 2502x osio
 • Tässäosiossamääritelläänvaatimuksetlaadunmitoille, yksilöidäänsuositeltavatmitatjaannetaanniidenkäytönohjeita.
 • Tässäosiossa on viisistandardia (osavielätyönalla):
 • ISO/IEC 25020: Measurement reference model and guide
  • Yleisetvaatimukset, mittojenjäsennysjakäytönohjeet.
 • ISO/IEC 25021: Quality measure elements
  • Perusmittojenjäsentelyjamääritelmät.
  • Standardeissa 25022, 25023 ja 25024 käytetäänperusmittojajohdettujenmittareidenluontiin
 • ISO/IEC 25022: Quality in use measures (työnalla)
 • ISO/IEC 25023: Measurement of system and software product quality (työnalla)
 • ISO/IEC 25024: Measurement of data quality (työnalla)
laadun vaatimukset 2503x osio
Laadun vaatimukset: 2503x osio
 • Ohjelmiston / järjestelmän laatu ilmaistaan organisaation vaatimuksina, joiden perusteella laatumallit ja laatumitat valitaan ja sovitetaan tarpeiden mukaisesti.
 • Laadun vaatimukset asetetaan eri näkökulmat ja sidosryhmät huomioiden ja tasapainottaen, esimerkiksi ostaminen, asiakkaan vaatimukset, ylläpito, laadunvarmistus ja auditointi.
 • Sisältää ohjeet laatuvaatimusten asettamiseen.
 • Tässä osiossa on julkaistu yksi standardi:
 • ISO/IEC 25030: Quality requirements
  • Ohjelmistotuotteelle asetettavien laatuvaatimusten asettaminen.
laadun arviointi 2504x osio
Laadun arviointi: 2504x osio
 • Yleiset vaatimukset ohjelmiston / järjestelmän laadun arvioinnille (evaluation).
 • Vaatimukset metodeille, joiden avulla laatu todetaan.
 • Tässä osiossa on julkaistu kaksi standardia:
 • ISO/IEC 25040: Quality evaluation process
  • Arvioinnin prosessi ja sen vaatimukset.
 • ISO/IEC 25041: Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators
  • Vaatimukset ja ohjeet kehittäjille, ostajille ja riippumattomille tarkastajille laadun arvioimiseksi.
square standardiperheen k ytt misen periaate miten osiot toimivat yhdess
SQuaRE standardiperheen käyttämisen periaate – miten osiot toimivat yhdessä

Asiakas

Käyttäjä

Kehitysorganisaatio

Ostaja

Tarkastaja

Kehittäjä

Saa ohjeita

guidance

Suorittaa

Asettaa

Laatu-

vaatimukset

Laadun

arviointi

Määrittää

Laatumallit,

mittaaminen ja

mitat

Tukee

Tukee

laadun mittaaminen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa

Needs

Requirements

Product

Quality inUse Measures

Quality in use

Requirements

Quality in use

Specifying

Validation

Evaluating

External

Quality

Measures

External Quality

Requirements

External

Quality

Evaluating

Specifying

Validation & Verification

Verification

Internal

Quality

Measures

Internal Quality

Requirements

Internal

Quality

Specifying

Evaluating

Verification

Implementation

Determine

Indicates

Determine

Indicates

Laadun mittaaminen tuotteen elinkaaren eri vaiheissa
iso iec 25010 ohjelmiston ja j rjestelm n laatumalli
ISO/IEC 25010 ohjelmiston ja järjestelmän laatumalli
 • Käytön aikaisen laadun malli (quality in use) koostuu viidestä osa-alueesta eli laatupiirteistä (Laatupiirres, some of which are further subdivided into subLaatupiirres). Laadun piirteet ja ominaisuudet on johdettu järjestelmän yleisistä käyttötilanteista. Ne pitää tulkita tapauskohtaisesti, yhtä ainoaa oikeaa laatumallia ei ole.
 • Ohjelmiston / järjestelmän laatumalli (internal and external), koostuen kahdeksasta laatupiirteestä. Ne voidaan nähdä sekä staattisina että dynaamisina ominaisuuksina. Standardissa käytetään myös jakoa sisäiset (internal) ja ulkoiset (external). Pääasiallinen tarkoitus on käyttää tätä laatumallia ohjelmiston tai järjestelmän kehittämisen aikana.
slide23

KäsitteidenhierarkiaSQuaREssa: laadunyksilöintilaatupiirteiksijaedelleenlaatuominaisuuksiksi

Quality

Laatupiirre

(Characteristic) 1

Laatupiirre 2

Laatupiirre 3

Laatupiirre n

Laatupiirteen

osa-alue (sub-char) 1

Laatupiirteen

osa-alue 2

Laatupiirteen

Osa-alue n

Laautekijä

(quality property) 1

Laatutekijä 2

Laatupiirre n

Laautekijä 1

Laautekijä 2

Laautekijä 3

Laautekijä n

muutama termi
Muutama termi
 • Laatupiirre (quality characteristic, subcharacteristic) = laadun itsenäisesti arvioitavissa oleva osa-alue
 • Laatuominaisuus (quality attribute) = laadun mitattavissa oleva laatupiirteen osa, voi jakaantua edelleen laatutekijöiksi (quality properties)
 • Sidosryhmä, osapuoli (stakeholder) = yksilö tai organisaatio, jolla on tarve ja kiinnostus laatuun. Esimerkkejä sidosryhmistä: kehittäjät, järjestelmän toimittajat, ostajat, tuotteen omistajat, ylläpitäjät, sopimusosapuolet ja loppukäyttäjät.
 • Käyttäjä = yksilö tai ryhmä, joka hyötyy järjestelmästä sen käytön aikana.
 • Loppukäyttäjä = henkilö joka on vuorovaikutuksessa ohjelmiston ja / tai järjestelmän kanssa.
laadun elinkaaren p vaiheet sis inen ulkoinen k yt n aikainen
Laadun elinkaaren päävaiheet: sisäinen, ulkoinen, käytön aikainen

Ohjelmistotuotteen vaikutus

Prosessi

Ohjelmiston laatu

vaikuttaa

vaikuttaa

vaikuttaa

Käytönaikainenlaatu

Prosessinlaatu

Sisäisetlaatu-tekijät

Ulkoisetlaatu-tekijät

riippuu

riippuu

riiippuu

Määritellyt käyttötilanteet

Käytön aikaiset mitat

Ulkoiset mitat

Sisäiset mitat

Prosessin

mitat

slide26

Muut sidosryhmät

Käyttämisen

ympäristl

Ensisijaiset,

Toissijaiset ja muut

käyttäjät

System

Kohteena oleva laitteisto

Tietokone

Muu

ohjelmisto

Kohde-

ohjelmisto

Kohteen

data

Muu data

Laatumallienkäyttökohteet SQUARE-standardiperheessä

Laatumallit

Ohjelmiston /

Järjestelmän

laatumalli

Datan laatumalli

Käytön aikaisen

Laadun malli

Ihminen-kone järjestelmä ja vuorovaikutus

Tietojärjestelmä

Tietoliikenne-

järjestelmä

Key:

Mitä mallilla pyritään mittaamaan

Muita huomioitavia asioita ja yhteyksiä

laadun mittaamisen k ytt kohteiden v liset t rkeimm t riippuvuudet
Laadun mittaamisen käyttökohteiden väliset tärkeimmät riippuvuudet

Kehittämis-

prosessin laatu

Ohjelmiston

laatu

Järjestelmän

laatu

Järjestelmän

käytön aikainen

laatu

Muiden

osajärjestelmien

laatu

Määritelty

käyttötilanne

Resurssien

laatu

Sidosryhmät

Tehtävä

Ympäristö

A vaikuttaa B:hen, tai

B seuraa A:sta

A

B

k yt n aikaisten laatupiirteiden j sentely 5 kpl 9 alipiirrett
Käytön aikaisten laatupiirteiden jäsentely (5 kpl, 9 alipiirrettä)

Käytön aikainen laatu

Tehokkuus

Tehollisuus

Tyytyväisyys

Riskittömyys

Käyttövaati-musten täyttyminen

Tehokkuus

Tehollisuus

Hyödyllisyys

Luottamus

Käyttämisen ilo

Käyttö-mukavuus

Taloudellisten riskien hallinta

Terveys- ja turvallisuus-riskien hallinta

Ympäristö-riskien hallinta

Käyttövaatimusten täydellisyys

Joustavuus

esimerkki laatupiirteest turvallisuus safety
Esimerkki laatupiirteestä: turvallisuus (safety)
 • Käytön aikainen laatupiirre (riskittömyyden osa-alue): Terveys- ja turvallisuusriskien hallinta
  • Tarkempi määritelmä: hallinnan aste ihmisille aiheutuvien riskien välttämiseksi aiotussa käyttötilanteessa
 • Tähän laatupiirteeseen soveltuvia mittariehdokkaita standardissa ISO/IEC 25022 ovat esimerkiksi:
  • Käyttäjille aiheutuva terveysongelma järjestelmän käyttämisessä (ongelmien määrä / kaikki käyttäjät)
  • Käyttäjille aiheutuvan terveysongelman vaikutus suhteessa tavoitearvoon (esim. Prosenttiluku)
  • Järjestelmän aiheuttamien terveysongelmien kokonaismäärä (vaikutukselle altistuneet / populaatio)
kehitt misen aikaisten laatupiirteiden j sentely square mallissa 8 kpl 31 alipiirrett
Kehittämisen aikaisten laatupiirteiden jäsentely SQuaRE – mallissa (8 kpl, 31 alipiirrettä)
standardin kehitysty l hitulevaisuudessa
Standardin kehitystyö lähitulevaisuudessa
 • Kukin osa uusitaan oman aikataulunsa mukaan
  • Parhaillaan työn alla 25020 sarja (laadun mitat), perustuen aiempaan standardiin ISO/IEC 9126.
  • Samaten ollaan tekemässä 25040-sarjaa (laadun arviointi), perustuen aiempaan ISO/IEC 14598 sarjaan.
 • Lisäksi uusia osia tulossa kaiken aikaa, esim.
  • Palvelun laatumalli ISO/IEC 25011. Tällä standardilla on tulevaisuudessa käyttöä myös IT-palveluiden ja pilvipalvelujen mittaamisessa.
standardin k ytt kokemuksia suomessa
Standardin käyttökokemuksia Suomessa
 • Laajaa mielenkiintoa ohjelmistoyrityksissä, kun
  • Kun pitää osoittaa ohjelmiston laatu asiakkaalle tai viranomaiselle
  • Kun tuotelaatu nähdään keskeisenä kilpailutekijänä ja halutaan mitata se suoraan, ei vain asiakastyytyväisyytenä tai kehittämisprosessin kyvykkyytenä
 • Standardi on verraten yksityiskohtainen, joten se ei sovellu ihan vasta-alkajille
  • Käytön voi kuitenkin aloittaa omien laatutarpeiden ja –vaatimusten tunnistamisesta, ottaen laatumalli käyttöön vähitellen aloittaen tärkeimmistä osa-alueista
 • SQuaRE – mallia käytetään myös lähteenä muissa standardeissa
  • Etenkin ohjelmistotestauksen standardi ISO/IEC 29119
lis tietoa standardeista
Lisätietoa standardeista
 • SQuaRE standardiperheestä vastaa kansainvälinen ISO/IEC JTC 1/SC7 – alikomitea, erityisesti sen työryhmä 6 (WG 6 IT Product Quality). Moni muukin JTC1:n työryhmä on mukana ohjelmistojen ja järjestelmien standardien laadinnassa. Hae lisätietoja www.sfs.fi.
 • Suomen osalta FiSMA ry (Finnish Software Measurement Association) seuraa SC7 – alikomitean ja sen työryhmien työtä ja laatii kansallisia kannanottoja. Hae lisätietoja www.fisma.fi.