slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Functionele Polymeren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Functionele Polymeren

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Functionele Polymeren - PowerPoint PPT Presentation

brit
159 Views
Download Presentation

Functionele Polymeren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jan Bernards Lector Functionele PolymerenFontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Functionele Polymeren • Plastics met additionele functionaliteit: • elektrische geleiding  plastic elektronica • thermische geleiding • speciale structuren (optisch, structuur oppervlak) • etc • Waar werken wij aan: • • Functionele Polymeren • • Toepassingen van Functionele Polymeren • • Dunne Film Technologie • • Meetmethoden (materialen, lagen, devices)

  2. Laboratorium SEM (Phenom)

  3. Onderzoeksprojecten • In samenwerking met bedrijven • Met inzet van docenten, studenten, promovendus • Veelal met subsidie (kennisvouchers, RAAK, PIP), • soms direct betaald uit bedrijfsleven Voorbeelden • Inkjetpinten (RAAK-pro, PIP): • Printbaarheid, druppelvorming • Oppervlaktebehandeling • Interactie inkt - substraat • Oppervlaktemodificatie/coating • Electro Active Polymers • Synthese geleidende polymeren • Uitbreiden toepassingen Phenom (SEM)