YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNİN FİNANSMANI
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNİN FİNANSMANI MELTEM GÜLSOY TSKB 13/05/2010. ► Yenilenebilir Enerjide Beklentiler ► TSKB Tarafından Finanse Edilen Projeler ► TSKB’nin Finansman Kaynakları ►Enerji Projelerinin Değerlemesi ►Finansman Paketinin Genel Yapısı ►Teminat Yapısı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brinly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

► Yenilenebilir Enerjide Beklentiler

► TSKB Tarafından Finanse Edilen Projeler

► TSKB’nin Finansman Kaynakları

►Enerji Projelerinin Değerlemesi

►Finansman Paketinin Genel Yapısı

►Teminat Yapısı


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Yenilenebilir Enerjide Beklentiler

Mayıs 2005’de yasalaşan “Yenilenebilir Enerji Kanunu” ile getirilen fiyat ve alım garantileri sonucunda yatırımlar hız kazanmıştır.

Kurulu Kapasite 44.560 MW 2009 sonu itibariyle

Kurulu Kapasite Beklentisi 55.000 MW 2014 (T)

21.000 MW (T)


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

TSKB Tarafından Finanse Edilen Yenilenebilir Enerji Projeleri

Finanse Edilen Projeler

74 Hidroelektrik – 2.075 MW

Toplam kurulu gücü

2.260 MW olan 83 adet proje

TSKB tarafından

finanse edilmiştir

4 Rüzgar – 85 MW

2 Jeotermal – 58 MW

3 Biokütle –41 MW

 • Bu projelerden 41tanesi diğer finansal kurumlarla ortaklaşa finanse edilmiştir.

 • TSKB Yenilenebilir Enerji alanında bugüne kadar 180 civarında proje değerlenmiştir.

 • TSKB’nin yatırım tutarı 4,1 milyar USD olan bu projelere taahhüt ettiği kredi tutarı yaklaşık olarak 1,3 milyar USD’dir. 2003 yılından bu yana TSKB’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına kullandırdığı kredi tutarı 743 milyon USD’dir.

 • 23 power plants with total capacity of 640 MW has been completed and operating.

 • TSKB’nin finanse ettiği yenilenebilir enerji projelerinin faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin sera gazı salınımı 5,3 milyon ton azalacaktır.
Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Uzun Vadeli Fon Sağlanan Kuruluşlar Projeleri

Kaynak Bakiyeleri

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

Dünya Bankası (IBRD)

Japan Bank for Int’l Cooperation (JBIC)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)

Uluslararası Finans Kurumu (IFC)

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

ICO of Spain

USD mn

11


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Kullanımı Devam Eden Kaynaklar Projeleri

AVRUPA YATIRIM BANKASI YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİ I & II

Tutar:150,000,000 EUR + 150,000,000 EUR

Amaç:Özel sektör yenilenebilir enerji yatırımları. Toplam yatırım tutarının 50 milyon EUR’yu aşmaması gerekmektedir.

IBRD YENİLENEBİLİR ENERJİ KREDİSİ

Tutar:150,000,000 USD + 350,000,000 USD ( +70.000.000 USD Temiz Teknoloji Fonu)

Amaç: Özel sektör yenilenebilir enerji yatırımları. Yatırım tutarının en fazla 80%’i finanse edilmektedir. Barajlı projelerde reservuar alanının en fazla 15.000 km2 olmasına müsade edilmektedir.

KFW ÇEVRE KORUMA VE ENERJİ KREDİSİ I & II

Tutar:41,000,000 USD + 34,000,000 USD

Amaç: Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretecek özel sektör yatırımları finanse edilebiliyor. Her bir proje için maksimum 8 milyon USD tutarında kullandırım yapılıyor.

FRANSIZ KALKINMA AJANSI (AFD) ÇEVRE VE ENERJİ KREDİSİ

Tutar:50,000,000 EUR

Amaç: Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği finanse edilebiliyor. Her bir proje için maksimum 5 milyon EUR tutarında kullandırım yapılıyor.


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Uzun Vadeli Fonlama Yapısı Projeleri

Uluslararası Finansal Kuruluşlar ile yapılan Kaynak Anlaşmaları (yıl bazında)

93%

 • Uluslararası finans kurumları ve kalkınma ajansları aracılığı ile ülke destek programları kapsamında -uzun vadeli fonlama

 • Ortalama Vade: 10 yıl

 • Uzun vadeli kaynakların %93’üT.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde sağlanmıştır.

Outstanding Funds

13


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi I Projeleri

 • Enerji projelerinin teknik, iktisadi ve mali açıdan değerlendirilmeleri gereklidir. Projelerin türüne ve büyüklüğüne göre uzman mühendislik-müşavirlik ve yapı-denetim firmaları ile çalışılması gerekmektedir. Enerji projelerinin her birinin kendine özgü teknik hassasiyetleri bulunmaktadır. Örneğin RES projelerinde ağırlığın makine ekipman olması sebebi ile yatırım maliyeti nispeten daha sağlıklı hesaplanabilmektedir. Ancak buna karşılık rüzgar ölçümleri yetersiz olabilmektedir.

 • HES

 • Su ölçümleri; projenin hidrolojisi

 • Elektrik üretim kapasitesinin primer- sekonder dağılımı

 • Birim maliyetler; kWh başına rödavans

 • İnşaat sözleşmeleri (EPC)

 • Kamulaştırma bedelleri ve süresi

 • Çevresel etkiler

 • RES

 • Rüzgar ölçümleri

 • Ekipman analizi

 • Ekipman temini ve performans garantisi sözleşmeleri

 • Kamulaştırma bedelleri ve süresi

 • Çevresel etkiler


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi II Projeleri

 • Biomass

 • Belediyeler ile imzalanan imtiyaz sözleşmelerinin içeriği

 • Landfill kaynaklı gaz kullanıldığında; rezervuar kapasitesinin tespiti

 • Rezervin, proje konusu kurulu güç hedefine uygunluğunun tespiti

 • Organik atıkların yakılması yoluyla biogaz elde edildiği durumlarda; bu atıklarının teminine ilişkin sözleşmeler

 • Teknoloji seçimi

 • Elektrik dışındaki çıktıların kompozisyonu (kompost gübre, plastik granül, vs.) ve bu çıktılara olan talep

 • Çevresel etkiler

 • JES

 • Rezervuar kapasitesinin hesaplanması

 • Rezervin, proje konusu kurulu güç hedefine uygunluğunun tespiti

 • Teknoloji seçimi ve prosesten geçen subuharının rezervuar alanına yeniden enjekte edilmesi

 • Çevresel etkiler


Enerji projelerinin de erlendirilmesi iii
Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi III Projeleri

 • Projenin konumu dolayısı ile meydana gelebilecek yatırım tutarı artışları ve yatırım süresindeki uzamalar

 • Kamulaştırma sürecinde ve tutarında oluşabilecek farklılıklar

 • Projesinin türüne göre iklim koşulları sebebi ile ya da ölçümlerden farklı oluşan kapasiteler sebebi ile üretilecek enerji miktarında meydana gelebilecek farklılıklar

 • Yasal düzenlemeler ve satış olanakları

 • Satış fiyatı

 • Karbon gelirleri

Projeler, birden

fazla senaryo çalışması

yapılarak analiz

edilmektedir.


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Finansman Paketi Projeleri

 • Farklı senaryolar değerlendirilir, baz senaryo belirlenir ve uygun nakit akışları oluşturulur.

 • Belirlenen nakit akışına uygun özkaynak / yabancı kaynak oranı oluşturulur.

 • Nakit akışına dayalı geri ödeme planı ve vadelendirme yapılır.

 • Yatırım Dönemi Risklerini Önlemeye Yönelik

 • Özkaynak katkısının zamanlaması ve ne şekilde harcanacağı belirlenir.

 • Maliyet artışlarını minimize etmek için turn-key EPC kontrat istemebilir.

 • Kredi kullanımının tamamen yatırım harcamalarına yönelik ve kontrollü olması gereklidir.

 • Kredi kullandırımı başta saptanan Borç-Özkaynak oranına göre gerçekleştirilir.

 • Yatırım döneminde oluşabilecek maliyet artışlarının yatırımcı tarafından karşılanması finansman koşuludur.

 • Proje şirketinin ilave yatırım ve borçlanmaları, finansörlerin onayına tabidir.

 • Yatırım dönemi boyunca finansör bankaların uygun gördüğü şekilde proje ile ilgili sigortalar yaptırılmalıdır. Olası sigorta gelirleri temlik alınır.

 • .

Teminat dışı şartlar


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Finansman Paketi Projeleri

 • İşletme Dönemi Riskleri Önlemeye Yönelik

 • İşletme döneminde belli Borç Servis Karşılama Oranlarının sağlanması gereklidir.

 • Proje şirketinin ilave yatırım ve borçlanmaları, finansörlerin onayına tabidir.

 • Zorunlu erken ödeme şartları (proje şirketinde oluşan fon fazlası ile kredinin geri ödenmesi) olabilir.

 • EPC kontratta belli bakım-onarım garantilerinin olması istenebilir.

 • Proje şirketinin temettü dağıtımı özel şartlara bağlanabilir (kredinin belli bir kısmının geri ödenmesi,tesbit edilen BSKO’ nın tutturulması,vs.)

 • İşletme dönemi boyunca finansör bankaların uygun gördüğü şekilde proje ile ilgili sigortalar yaptırılmalıdır. Olası sigorta gelirleri temlik alınır.

 • .

Teminat dışı şartlar


Teminat yap s
Teminat Yapısı Projeleri

 • Proje şirketinin hisselerinin rehni

 • Üst hakkı ipoteği

 • Ticari işletme rehni

 • Elektrik satış gelirlerinin temliği / hesap rehni

 • Karbon gelirlerinin temliği

 • Sigorta alacaklarının temliği

 • Gerekli görülen durumlarda ilave teminat / kefalet

Proje Finansmanı

İlkesi Kapsamında


Yen leneb l r enerj projeler n n f nansmani meltem g lsoy tskb 13 05 2010

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ProjeleriMeclisi Mebusan Cad. 161

Fındıklı 34427 İstanbul

Tel: +90 (212) 334 50 50

Faks: +90 (212) 243 29 75