microsoft word n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Microsoft Word PowerPoint Presentation
Download Presentation
Microsoft Word

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

Microsoft Word - PowerPoint PPT Presentation

brinly
193 Views
Download Presentation

Microsoft Word

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. - opisati osnovne korake u radu s aplikacijom za obradu teksta, - mijenjati postavke aplikacije, - upisivati tekst, - označavati i uređivati tekst, - umnožavati, premještati i brisati tekst, - tražiti i zamjenjivati ga, - oblikovati tekst, - oblikovati odlomak, - oblikovati dokument, - stvarati i mijenjati tablice, - dodavati retke i stupce u tablicama, - umetati slike, crteže i grafikone, - umnožavati, premještati i brisati slike, crteže i grafikone, - izrađivati skupna pisma, - primjenjivati funkciju za provjeru pravopisa, - pregledavati dokument prije ispisa i - ispisivati cijeli dokument, trenutnu stranicu, određene stranice ili označeni tekst. Microsoft Word

  2. Temeljni pojmovi u obradi teksta • Odlomak - dio teksta omeđen s dva pritiska na tipku Enter na tipkovnici računala.. • Tekst- pojedini dijelovi dokumenta kao što su znak, riječ, rečenica ili odlomak. • Dokument- objekt, tj. datoteka izrađena MS Wordom i spremljena u određenumapu na nekom od uređaja za pohranu podataka (HD, CD, DVD,…)

  3. Osnove rada u MS Wordu • Pokreni aplikaciju Ravnalo Kretanje kroz tekst

  4. Pokazivač u obliku strelice nagnute ulijevo služi za izbor ili označavanje objekata u prozoru. Pokazivač u obliku strelice nagnute udesno služi za označavanje retka, odlomka ili cijelog teksta.

  5. Osnovni postupci u radu s aplikacijom za obradu teksta su upis i obrada teksta. Tipka Shift se rabi za upis velikih slova i gornjih znakova na tipkama koje ne sadrže slova. Pritiskom na tipku Caps Lock uključuje se stalan upis velikih slova. Tipka Enter rabi se za ubacivanje praznog retka i za početak novog odlomka. Tipka Alt Gr smještena je zdesna razmaknici i rabi se za upis trećeg znaka na pojedinim tipkama. AltGr + V = @ AltGr + E = € AltGr + B = { AltGr + N = } AltGr + 5 + space = °

  6. Umnožavanje teksta (copy & paste) = (Ctrl+C & Ctrl+V) • Premještanje teksta(cut & paste) = (Ctrl+X & Ctrl+V) • Brisanje teksta (Delete) • Traženje teksta (Ctrl+F) • Zamjenjivanje teksta (Ctrl+H)

  7. Označavanje teksta u dokumentu

  8. Grafičke oznake i numeriranje

  9. PrimjenanaredbiPoništi(undo) iVratiponišteno(redo)