llattan llat lettan i l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I. - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc. AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE. Rovaranatómia Rovarrendszertan. ROVARANATÓMIA. HEFOP 3.3.1. forrás: http://www.genehanson.com/bees.htm. endocuticula. exocuticula. epicuticula. érzékszőr.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I.' - brinly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
llattan llat lettan i

ÁLLATTAN, ÁLLATÉLETTAN I.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI BSc

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSc

az el ad s ttekint se
AZ ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE
 • Rovaranatómia
 • Rovarrendszertan

HEFOP 3.3.1.

slide3

ROVARANATÓMIA

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.genehanson.com/bees.htm

slide4

endocuticula

exocuticula

epicuticula

érzékszőr

hypodermis

alaphártya

mirigysejtek

tormogen sejt

trichogen sejt

trachea

izomköteg

izomköteg

A ROVARKÖZTAKARÓ SZERKEZETE VÁZLATOSAN

HEFOP 3.3.1.

slide5

régi epicuticula

törésvonal

régi exocuticula

a régi endocuticula maradványa

régi endocuticula

új epicuticula

új exocuticula

exuvialis folyadék

új endocuticula

hám

vedlésmirigy

a régi exocuticula leválása

új epicuticula

új exocuticula

új endocuticula

hámréteg

A VEDLÉS HÁROM, EGYMÁST KÖVETŐ FÁZISA

1

2

új epicuticula

3

HEFOP 3.3.1.

slide6

Coxa (csípő)

Trochanter

(tompor)

Femur (comb)

Tibia (lábszár)

Tarsus

(lábfej)

A ROVARLÁB ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE

HEFOP 3.3.1.

slide7

a láb közelítő izmai

tergit

a láb távoltító izmai

pleurit

sternit

az ízek saját izomzata

A ROVARLÁB IZMAI

HEFOP 3.3.1.

slide9

ocellus

vertex

vertex

oculus compositus

scapus

a „nyak” ízesülési helye

oculus compositus

occiput

gena

frons

cardo

stipes

clypeus

mandibula

labrum

submentum

maxilla

mentum

glossa

paraglossa

palpus maxillaris

palpus labialis

A FEJTOK RÉSZEI

ELÖLNÉZETBEN

HÁTULNÉZETBEN

HEFOP 3.3.1.

slide10

szegélyér

mellékerek

sugárerek

középér

hónaljtőér

anális erek

szárnyat a torral összekapcsoló készülék

jugális erek

A ROVARSZÁRNY ÁLTALÁNOS VÁZLATA

HEFOP 3.3.1.

slide11

dorsalis felszín

trachea

basalis membran

kitin

vérsejtek

hypodermis

A ROVARSZÁRNY KERESZTMETSZETE

HEFOP 3.3.1.

slide17

A ROVAROK FŐBB LÁRVATÍPUSAINAK ÁTTEKINTÉSE

holomer lárva

primer lárva szekunder lárva tercier lárva

pl. sáskák, poloskák pl. szitakötők pl. bogarak, lepkék

fejl.: kifejlés fejl.: félig átalakulás fejl.: telejs átalakulás

sáska lárva szitakötő lárva

oligopod polipod apod

futóka (futóbogarak) valódi hernyó (lepkék) kukac

chrisomeloid (burgonyabogár) araszoló hernyók (araszoló lepkék) nyű (legyek)

pondró (cincérek) álhernyó

pajor (cserebogarak)

HEFOP 3.3.1.

slide18

A HOLOMETABÓLIÁS ROVAROK LÁRVAFORMÁI

 • lábatlan (apod)kevéslábú (oligopod)soklábú (polipod)
 • -kukac -pajor -hernyó
 • -nyű -pondró -araszoló hernyó
 • -szúnyoglárva -drótféreg -álhernyó
 • -kampodeoid lárva

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/wallpapers/graphics/1024x768/larva1024x768.jpg

slide19

A TELJES ÁTALAKULÁSSAL FEJLŐDŐ ROVAROK FŐBB BÁBTÍPUSAI

szabad báb: a bogarakra, hártyásszárnyúakra jellemző bábtípus; a végtagok szabadon állnak, jól felismerhetőek rajta a szárnyak és a lábak kezdeményei, a különböző testtájak

fedett báb: a végtagok szorosan a testhez simulnak, azonban a körvonalai láthatók; tipikusan ilyen bábja van a lepkéknek

tonna báb: a legyeknél jellemző; a lárva az utolsó lárvaingén belül bábozódik be, semmilyen szervrészlet nem különíthető el rajta

szúnyogbáb: speciális, aktívan mozgó bábtípusa például a vízben fejlődő szúnyogoknak

HEFOP 3.3.1.

slide20

A ROVAROK POSZTEMBRIONÁLIS FEJLŐDÉSE ÉS LÁRVATÍPUSAINAK ÁTTEKINTÉSE

oligomer lárvaholomer lárva

anamorfózis (8-11 szelvény a vedlés alatt)holomorfózis

PROTURA

primer lárvaszekunder lárvatercier lárva

epimorfózis hemimetamorfózis holometamorfózis

-ametabólia -prometabólia -tulajdonképpeni holometabólia

-monometabólia -heterometabólia -hipermetabólia

-pszeudometabólia -heremetabólia

-neometabólia

ORTHOPTERA ODONATA

HETEROPTERA EPHEMEROPTERA

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/NE/coccinella_septempunctata.html

slide21

ROVARRENDSZERTAN

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.spamula.net/blog/archives/000174.html

rovarok insecta
Rovarok (Insecta)
 • A legnagyobb fajszámú állatcsoport.
 • A jelenleg ismert fajok száma kb. 1,8 millió.
 • Kialakulásuk a földtörténeti óidőben (a legősibb formák közel 400 millió évesek).
 • Elterjedésüket a repülő életmód segítette.
 • Kitinvázuk könnyű, ellenálló, rugalmas
 • Jelenleg is virágkorukat élik.

HEFOP 3.3.1.

slide23

hártyásszárnyúak

egyenlőszárnyúak

poloskák

bogarak

kétszárnyúak

bolhák

vérszívó tetvek

rágótetvek

lepkék

fülbemászók

recésszárnyúak

egyenesszárnyúak

szitakötők

ugróvillások

kérészek

pikkelykék

A ROVAROK OSZTÁLYÁNAK (INSECTA) LESZÁRMAZÁSI KAPCSOLATAI

HEFOP 3.3.1.

slide24

Rend: Pikkelykék (Zygentoma)

Melegkedvelő fajok, a potroh végén végfonal, farcsuta (cercus) látható

Rend: Kérészek (Ephemeroptera)

A fejen két rövid csáp, két összetett szem, 3 pontszem található; az imágó nem táplálkozik  „tiszavirág életű”; a lárva vízben fejlődik 1-3 évig. A kibújás után nimpha stádium. Az imágó néhány óráig él.

Rend: Szitakötők (Odonata)

Ősi rovarrend, virágkoruk a karbon időszak; a fejen hatalmas összetett szemek fejlődnek, a szárnyak fejlettek, a potroh gyengén kitinizált; a lárvák a vízben élnek, ragadozók. Fogóálarc. Gyűrűkopula.

ezüstös ősrovar (Lepisma saccharina)

tiszavirág (Palingenia longicauda) V!

óriás szitakötő (Anax imperator)

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.agr.unideb.hu/allattan/

slide25

Rend: Fülbemászók (Dermaoptera)

Hát-hasi irányban lapított test; éjjel aktív fajok; elülső szárny rövid szárnyfedővé módosult; a cercus fogókészülékké fejlődik; csoportos életmód; kozmopolita fajok.

Rend: Csótányok (Blattoptera)

Lapos test, két pár egyenlőtlen szárny, hosszú csápok; a peték petetokban (ootheca) fejlődbúnek; 3500 faj, melegkedvelők; emberi környezetben  betegségek terjesztői

Rend: Fogólábúak (Mantoptera)

Ragadozó életmód; mellső pár láb fogóláb; a fej szabadon mozgatható; rejtő színek – lesből történő vadászat; kannibalizmus; ootheca; epimorfozis

közönséges fülbemászó (Forficula auricularia)

keleti csótány (Blatta orientalis)

imádkozó sáska (Mantis religiosa) V!

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.agr.unideb.hu/allattan/

slide26

Rend: Tojócsöves egyenesszárnyúak (Orthoptera)

Fejük nagy, függőleges tartású; rágószájszerv; a csápok hossza a testhez viszonyítva eltérő, többnyire hosszabb, mint a test félhossza. A nőstényeknek hosszabb tojócsöve fejlődhet. A tojókészülék alakja és nagysága eltérő; a megvastagodott 3. pár láb az ugróláb; cirpelő és hallószerv. Hangadás a szárnyak összedörzsölésével. Szöcskék, tücskök, lótücskök. Mezőgazdasági jelentőségük kisebb, de néhány faj főként kertészti kultúrákban veszteséget okozhat.

Rend: Tojókampósok – Sáskák (Caelifera)

Csápjaik rövidek, tojócsövük kampószerű; hallószervük a potroh oldalán, a cirpelő ér a hátsó combon található. Hangadás a hátsó lábak szárnyfedőhöz történő dörzsölésével. Szaporodás: kifejlés. Trópusi területeken (néha Európában is) óriási veszteségeket okozhatnak. Sáskajárás!

zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima)

mezei tücsök (Gryllus campestris)

kékszárnyú sáska (Oedipoda coerulescens)

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.agr.unideb.hu/allattan/

slide27

Rend: Tetűalakúak (Phthiraptera)

Állati (és emberi) paraziták; madarak és emlősök külső élősködői; a rágótetvek fajspecifikusak; nincs szárnyuk; kifejlés; serke. Vérszívó és rágótetvek.

Rend: Poloskák (Heteroptera)

Szájszervük az ún. szipóka; előtoruk nyakpajzzsá módosult; elülső szárnyuk bőrnemű, hátsó része áttetsző; bűzmirigyek; kifejlés

ruhatetű (Pediculus humanus)

galambtetű (Columbicola columbae)

víziskorpió közönséges molnárpoloska bogyómászó poloska verőköltő bodobács

(Nepa cinerea) (Gerris paludum) (Dolicoris baccharum) (Pyrrhocoris apterus)

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.agr.unideb.hu/allattan/

slide28

5. csápíz

4. csápíz

csápdudor

csáp

fej

3. csápíz

fej

2. csápíz

pofa

szem

1. láb

1. csápíz

fejpajzs

pontszem

szipóka

fejtető

előhát

előmell

tompor

comb

2. láb

középmell

lábszár

pászta

utómell

lábfejtőíz

pajzs

lábfej-ízek

fedő

bűzmirigy nyílása

haslemezek

karmok

pásztavarrat

légzőnyílások

has

3.láb

perem

hártya

A

B

A POLOSKA TESTRÉSZEI FELÜLRŐL(A) ÉS ALULRÓL (B)

HEFOP 3.3.1.

slide29

Rend: Színkabócák (Auchenorrhyncha)

Több tízezer faj; két pár szárnyuk egynemű, hártyás, lehet csökevényes; kifejlés; a lárvális fejlődés igen hosszú, akár 17 év is lehet!

Mannakabóca (Cicada orni)

Rend: Növénytetvek (Setnorrchyncha)

Mintegy 8000, általánosan elterjedt faj; növényi nedveket szívogatnak; „mézharmat”; gazdacserés fejlődés és nemzedékváltakozás is jellemző; nagy tömegben jelentős mezőgazdasági kár

vérpettyes kabóca (Cercopis sanguinolenta)

fekete répalevéltetű (Aphis fabae)

HEFOP 3.3.1.

forrás: http://www.agr.unideb.hu/allattan/

az el ad s sszefoglal sa
AZ ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
 • Rovaranatómiatestfelépítés, szervek, szervrendszerek, fejlődés
 • Rovarrendszertanrendek, fajok

HEFOP 3.3.1.

az el ad s ellen rz k rd sei
AZ ELŐADÁS ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEI
 • Ismertesse a rovar láb általános felépítését!
 • Ismertesse a rovarok főbb lárvatípusait!
 • Ismertesse a teljes átalakulással fejlődő rovarok főbb bábtípusait!
 • Ismertesse a tojócsöves egyenesszárnyúak rendjét!

HEFOP 3.3.1.

az el ad s felhaszn lt forr sai
Az előadás felhasznált forrásai
 • Szakirodalom:
  • Juhász L. – Kozák L.: Állattani ismeretek. 2004. Bástya Kiadó. Debrecen
 • Egyéb források:
  • Bakonyi G. szerk.: Állattan. 2004. Mezőgazda Kiadó. Budapest
 • További ismeretszerzést szolgáló források:

- A felhasznált képek forrásait ld. az előadás anyagában.

- A forrásmegjelölés nélküli valamennyi fotót

Dr. Juhász Lajos készítette.

- Ábrák: tanszéki archívum

HEFOP 3.3.1.

k sz n m a figyelm ket k vetkez el ad s c me bogarak s h rty ssz rny ak rendszertana
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME:Bogarak és hártyásszárnyúak rendszertana
 • Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: bogár, hártyásszárnyúak

Az előadás anyagát készítette:

Dr. habil. Juhász Lajos egyetemi docens

HEFOP 3.3.1.