GIMP 2 - PowerPoint PPT Presentation

brinly
gimp 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIMP 2 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
GIMP 2
186 Views
Download Presentation

GIMP 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIMP 2 Prezentace pro 3MA381 Jan Dobrovolný

  2. Obsah • představení GIMP • jeho využití • nástroje • vzhled • výhody a nevýhody

  3. Co je GIMP? • program pro práci s grafikou = GNU Image Manipulation Program • freeware • multiplatformní • využívá převážně rastrovou grafiku • distribuce dle GPL

  4. Využití • tvorba a úprava obrázků • práce s fotkami (příklad: loga GIMPu v prezentaci)

  5. Nástroje • kreslení – štětec, tužka, vyplnění barvou… • výběr – obdélník, elipsa, „kouzelná hůlka“, „laso“ … • pomocné – lupa, kapátko, nástroje pro škálování… • práce s vrstvami

  6. Vzhled

  7. Výhody a nevýhody • je zdarma • neustále se vyvíjí • široká paleta nástrojů • plná lokalizace • chvíli trvá než si na práci zvyknete

  8. Zdroje • http://www.gimp.cz • http://docs.gimp.org • http://www.emag.cz/gimp-grafikem-zdarma/

  9. Děkuji za pozornost