erfaringskonferanse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaringskonferanse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaringskonferanse

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Erfaringskonferanse - PowerPoint PPT Presentation

brinley
100 Views
Download Presentation

Erfaringskonferanse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

 2. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Styringsgruppe: Merete Lyngstad: NSF Hallvard Hoen KS Kirsten Petersen Hdir Anders Grimsmo Nasjonal IKT Einar Braathen Dnlf Egil Rasmussen Stavanger kommune John M.Tolleskoven Innovasjon Norge Finansiering: Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, NSF, KS og Nasjonal IKT

 3. NRK torsdag 10.februar 2011: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/250622/

 4. Meldinger i ELIN-k fase 1 PLO-meldinger klar til utbredelse mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og fastleger Fastlege: • Medisinske opplysninger • Legemiddelopplysninger • Avvik • Orientering om dødsfall • Forespørsel og svar på forespørsel

 5. Meldinger i ELIN-k fase 1 PLO-meldinger klar til utbredelse mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene og fastleger Fastlege: • Medisinske opplysninger • Legemiddelopplysninger • Avvik • Orientering om dødsfall • Forespørsel og svar på forespørsel • Forespørsel om tjenestetilbud • Forespørsel om tilstandsvurdering • Forespørsel: Annen henvendelse • Svar på forespørsel om fornying av resept • Svar på forespørsel om time

 6. Meldinger i ELIN-k fase 1 Pleie og omsorgstjenesten: • Orientering om tjenestetilbud fra kommunen • Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) • Legemiddelopplysninger • Avvik • Orientering om dødsfall • Forespørsel og svar på forespørsel

 7. Meldinger i ELIN-k fase 1 Pleie og omsorgstjenesten: • Orientering om tjenestetilbud fra kommunen • Helseopplysninger til lege (forespørsel, svar, orientering) • Legemiddelopplysninger • Avvik • Orientering om dødsfall • Forespørsel og svar på forespørsel • Forespørsel om utlevering av helseopplysninger • Forespørsel om oppdaterte legemiddelopplysninger • Forespørsel om fornying av resept • Forespørsel om time • Forespørsel: Annen henvendelse

 8. Behov Løsninger ELIN-metodikk =Brukerstyrte prosjekt • Brukerne/helsepersonell definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene • Nasjonale standarder (KITH) • Leverandørene utvikler løsningene

 9. Disse har bidratt stort!!

 10. ELIN-kElektronisk informasjonsutveksling i kommunene Utvikling Pilotering Test/godkj venting venting 5 EPJ-leverandører, 6 system Samtidighet Forsinkelse = Stor utfordring for pilotaktører og leverandører Problemløsning Feil - mangler • Arendal • Bergen • Sandefjord • Stavanger • Tromsø • Trondheim 14 legekontor ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege Prioritering venting venting Problemløsning venting 2011 2010 2008 2009

 11. Retningslinjer er utarbeidet for å bidra til å sikre korrekt bruk av meldingene. • Helsepersonell har bl.a. ansvar for • å kvalitetssikre at det benyttes korrekt meldingstype • at det faglige innholdet er tilfredsstillende • at meldingen blir sendt til riktig mottaker. http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=436423&EMB=TaF

 12. Adressering • ELIN-k har stilt krav om bruk av HER-id • ELIN-k har stilt krav om at kommunene skal benytte tjenesteadresser i henhold til nasjonal metodikk • ELIN-k har i samarbeid med KITH utarbeidet retningslinjer for bruk av tjenesteadresser

 13. Muligheter og utfordringer • Viktig at meldingene nå tas i bruk • Legemiddelmelding og funksjonalitet i EPJ må videreutvikles • Fortsatt problemstillinger som gjenstår å løses, men ikke direkte til hinder for den første utbredelse. • Se på muligheter for gjenbruk av meldinger • Behov for å sikre konsistent bruk • Kvalitet og gevinst kommer ikke ”over natta”. Det kreves en viss omstilling…

 14. ”En kjede er aldri sterkere enn sitt svakest ledd” • En samhandlingskjede er heller aldri sterkere enn sitt svakeste ledd…..

 15. Aktivitet blant kommuner og fastleger • Grenlandssamarbeidet • Midt-Telemark  • Oslo kommune • Randaberg kommune • Saltdal kommune • Sandes kommune •  Skjervøy kommune • Stange kommune • Verdal kommune • Vinje kommune • Åfjord kommune • Ås kommune • Alta kommune • Drammen kommune • Egersund kommune • Eidskog kommune • Elverum kommune • Flora kommune • Kvæfjord kommune • Larvik kommune • Lenvik komune • Levanger kommune • Lyngdal kommune • Lørenskog kommune • Meldal kommune • Tilbakemelding fra kommuner: • Inkludert kommunesamarbeid: 37 • Har startet med PLO-meldinger (test/drift) :19 • Har planer om å ta i bruk PLO-meldinger i år: 16 • Har ikke planer om å ta i bruk plo-meldinger i år : 2