organisation abetong ab l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisation Abetong AB PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisation Abetong AB

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation

Organisation Abetong AB - PowerPoint PPT Presentation

brigitte
180 Views
Download Presentation

Organisation Abetong AB

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Organisation Abetong AB Abetong Fredrik Holst Teknik: Göran Östergaard QHSE: Mattias Nilsson Controlling: Markus Karlsson HR: Kristina Olsson Inköp: Thomas Sköld Alrashid-Abetong Co Ltd Delägt bolag 45 % Patrik Lindh Perstrup Beton Industri A/S Niels Søndergaard Pedersen Division Hus Syd Magnus Fridvall Division Lantbruk Anders Olofsson Division Anläggning Torbjörn Nilsson Division Hus Mellansverige Daniel Holmgren Precon Polska Sp.z.o.o Adam Twardowski Sid 1 - 1.9.2009 Presentation – Marknadsstöd