12 p edn ka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
12. přednáška PowerPoint Presentation
Download Presentation
12. přednáška

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

12. přednáška - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

12. přednáška . Organizovaný kapitálový trh. KAPITÁLOVÝ TRH dle způsobu organizace nabídky a poptávky. organizovaný kapitálový trh – nabídka a poptávka po obchodovaném aktivu je organizována – je určeno, kdo má přístup na trh, jaká aktiva se obchodují, v jakém čase, jakým způsobem,…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '12. přednáška' - brigid


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
12 p edn ka

12. přednáška

Organizovaný kapitálový trh

kapit lov trh dle zp sobu organizace nab dky a popt vky
KAPITÁLOVÝ TRH dle způsobu organizace nabídky a poptávky
 • organizovaný kapitálový trh – nabídka a poptávka po obchodovaném aktivu je organizována – je určeno, kdo má přístup na trh, jaká aktiva se obchodují, v jakém čase, jakým způsobem,…
   • burza, mimoburzovní trhy
 • neorganizovaný kapitálový trh – nakupující a prodávající mají volný přístup na trh, není specifikován čas ani způsob obchodování
   • Dříve Středisko cenných papírů (Pozn. CDCP)
burza

„Zlaté pravidlo burzovních obchodů: Kdo má peněz málo nebo peníze těžce vydělává, ať na burzu nechodí; rovněž ne ten, kdo má slabé nervy a kdo při sebemenším poklesu nemůže spát. Bursián si musí zvyknouti nejen lehce vydělávati, ale i lehce ztrácet.“

Paulat, V. Bursa, bursovní obchody a spekulace. Praha: 1929, str. 133

BURZA
 • druh organizovaného trhu,
 • místo, kde se ve stanovený čas stanoveným způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu,
 • organizováno je zejména: místo, způsob obchodování, čas a kdo má přístup na trh,
 • burzy vznikly z pravidelných schůzek obchodníků na určitých místech již ve středověku – např. v Benátkách, Miláně, Florencii – obchodní cesty,
 • název „burza“ vznikl v Bruggách, kde se obchodníci scházeli v obchodních místnostech rodiny Van der Beurse (14/15. stol.),
typy burzy
TYPY BURZY
 • dle předmětu burzovního obchodu:
    • burza zbožová (komoditní) – obchoduje se dle vzorků zboží,
    • burza peněžní (součástí je burza cenných papírů),
    • burza služeb (obchodují se především prostory lodí a jejich využívání).
burza cenn ch pap r
Burza cenných papírů
 • zvláštním způsobem organizované shromáždění osob, které se koná pravidelně na určitém místě a v určenou dobu a obchoduje se na něm s cennými papíry podle platných pravidel a burzovních předpisů,
 • jedna z nejdůležitějších institucí tržní ekonomiky (vliv na tvorbu cen, na investice ...),
 • předmětem burzovních obchodů jsou různé druhy cenných papírů – o jejich připuštění na burzu rozhoduje vedení burzy,
syst m obchodov n na burze cp
Systém obchodování na burze CP
 • Prezenční systém
   • historicky starší,
   • obchodníci se setkávají na parketu osobně a sjednávají obchody s burzovním specialistou.
 • Elektronická burza
   • obchody se realizují prostřednictvím počítačového systému, do kterého jsou vkládány nákupní a prodejní příkazy.
z kladn podm nky p ipu t n cenn ch pap r na burzu
Základní podmínky připuštění cenných papírů na burzu
 • nominální výše vlastního kapitálu v min. výši,
 • minimální doba existence společnosti,
 • dostatečné rozptýlení akcií mezi investory,
 • určitá úroveň hospodaření žadatele,
 • vyhotovení prospektu,
 • pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření.
druhy burzovn ch obchod
Druhy burzovních obchodů
 • promptní obchody – k vypořádání obchodu a předání cenných papírů (resp. změna majitele v CDCP) dochází během několika málo dní,
 • termínové obchody – se uskutečňují až po dohodnuté lhůtě po uzavření obchodu.
burza cenn ch pap r praha
BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA
 • K prvnímu organizovanému obchodu se zbožím došlo v Praze v roce 1861,
 • v meziválečném období zaznamenala burza bouřlivý rozmach, který byl násilně přerušen druhou světovou válkou,
 • Burza cenných papírů Praha, a.s. - založena 1992,
 • 6. dubna 1993 se na jejím parketu uskutečnila první seance,
 • je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního obchodního systému mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou členy burzy,
slide10
BCPP
 • nejvyšším orgánem burzy je valná hromada,
 • statutárním orgánem burzy, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je burzovní komora,
 • na činnost burzovní komory a chod burzy dohlíží dozorčí rada,
 • pro jednotlivé okruhy činností burzovní komora zřizuje burzovní výbory(pro členské otázky, pro kotaci, pro zkrácené kotační řízení, pro burzovní obchody).
 • vypořádání obchodů uzavřených na burze zabezpečovala dceřiná společnost burzy UNIVYC, a.s.→ dnes Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
struktura bcpp
Struktura BCPP

Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy-Struktura>.

burzovn trhy bcpp
Burzovní trhy BCPP

Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/Cenne-Papiry/Trhy-Cennych-Papiru/>.

indexy bcpp
Indexy BCPP

INDEX PX

 • Ukazatel vývoje kurzů nejkvalitnějších a nejvíce obchodovaných emisí akcií (blue chips).
 • Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha, a.s.
 • První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. 3. 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D.
 • Výchozím dnem výpočtu indexu se stal 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 emisí a nastavena výchozí hodnota indexu 1 000,0 bodů. Od prosince 2001 byl počet bazických emisí variabilní.
 • Index je kalkulován v době obchodování, tj. od 9.11 do 16.28 hodin, v intervalu 15 vteřin.
v voj indexu px px 50
Vývoj indexu PX (PX 50)

Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 03-01-2012]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/Statistika/Burzovni-Indexy/Detail.aspx?bi=1>.

indexy bcpp1
Indexy BCPP

INDEX PX-GLOB

 • Ukazatel vývoje kurzů všech akcií obchodovaných na burze.
v voj indexu px glob
Vývoj indexu PX-GLOB

Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 03-01-2012]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/Statistika/Burzovni-Indexy/Detail.aspx?bi=3>.

obchodn parket burzy nybot new york board of trade na kter m pr v prob h obchodov n kakaa
Obchodní parket burzy NYBOT (New York Board of Trade), na kterém právě probíhá obchodování kakaa.
rm syst m esk burza cenn ch pap r a s http www rmsystem cz
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (http://www.rmsystem.cz/)
 • akciová společnost založená v roce 1993,
 • od 1.12.2008 burzovní trh,
 • trh je plně elektronický.

Obchody lze realizovat:

 • na obchodním místě (cca 60),
 • prostřednictvím internetu,
 • telefonicky,
 • přímý účastník.
p j ov n cenn ch pap r
Půjčování cenných papírů
 • SHORT SALE
 • Jedná se o formu úvěru,
 • půjčovaným aktivem jsou cenné papíry,
 • půjčku cenných papírů většinou zprostředkovává obchodník s cennými papíry.
obhospoda ov n portfolia
Obhospodařování portfolia
 • Trading
 • Aktivní investování
 • Růstová strategie
 • Výnosová strategie
 • Indexová strategie

Podstupované riziko

Očekávaný výnos

b trh
Býčí trh

Zdroj: finančník [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-byci-medvedi.html>.

trh medv d
Trh medvědí

Zdroj: Financnik.cz [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-byci-medvedi.html>.