elc cel european language portfolio higher education n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Владимира Петрова , НБУ VPETROVA@NBU.BG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Владимира Петрова , НБУ VPETROVA@NBU.BG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Владимира Петрова , НБУ VPETROVA@NBU.BG - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ ELC/ CEL European Language Portfolio, Higher Education. Владимира Петрова , НБУ VPETROVA@NBU.BG. Европейско езиково портфолио за висше образование /ЕЕПВО/. Validierte deutsche Version , akkreditiert. 35.2002.de/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Владимира Петрова , НБУ VPETROVA@NBU.BG' - brier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elc cel european language portfolio higher education

Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ELC/ CELEuropean Language Portfolio, Higher Education

Владимира Петрова , НБУ

VPETROVA@NBU.BG

slide2
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/
 • Validierte deutsche Version , akkreditiert. 35.2002.de/
 • www.fu-berlin.de/elc/portfolio/de.html
 • Продукт на EUROPEAN LANGUAGE CONSIL / ELC
 • Адрес: Freie Universität Berlin
 • Година на основаване : 1997
 • Цели:
  • to bring about quantitative and qualitative improvement in knowledge of the languages and cultures of the European Union and beyond
  • to promote European co- operation in the field of languages studies
slide3
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/
 • 1. Практическо приложение на Рамката:
 • Създаване стандарти за учебно съдържание и за оценяване
 • Подпомагане автономното учене
 • Подкрепа на езиковия плурализъм и диалога между културите
 • Улеснява мобилността на студентите
slide4
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/

2. Уникалност на портфолиото :

 • Във всеки езиков център
 • Улеснява документирането на умения
 • Оценява ги по позитивен начин чрез дескриптори за отделните умения
slide5
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/
 • Спомага за постигането на задачите на Болонската среща 1999г. и на Берлинската среща 2003 г.:

- конструирането на Европейското пространство за висше образование

– за взаимно признаване на дипломите

- мотивация на студентите за придобивани на ключови квалификации

slide6
Berlin Declaration 2001

Languages Studies in Higher Education:

A key contribution to European Integration

The final Report 2000

Piloting the European Language Portfolio in the higher Education, sector in Europe

Pilot Phase 1998-2000

Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/
slide7
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/

6.2000- Eaquals /Alte

Model for adult learners

ELP35.2002 ELC/ CELEuropean Language Portfolio, Higher Education

1998 2000
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ пилотен проект1998-2000
 • 11 ВУЗ, 1000 студенти, 40 преподаватели, 40 групи
 • 1997г. Съветът на Европа предлага на ELC/CEL сътрудничество при този проект
 • Език – английски, немски, френски, испански, италиански, руски, полски , чешки
 • Координатор на проекта : Brigitte Forster Vosicki,Université de Lausanne, Centre de langueges,
slide9
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/Основни задачи на проекта-1

1.Да установи дали според студента ЕЕПВО е надежден инструмент при ЧЕО във ВУЗ / яснота, разбираемост, значимост, надеждност /

2. Да оцени неговата ефективност при нарастващата саморефлексия на студента към ЧЕО

3.Да развие чувствителност към други култури

4. 3.Да развие мултилингвизъм

5. Да повиши прозрачността и взаимообвързаността при целия процес на обучение

6. Да провери дали ползването на ЕЕП може да отговори на основните приоритети на ЧЕО във ВУЗ: languages for special purposes, languages for academic purposes, languages for professional purposes, както и за придобиване на преводачески умения.

slide10
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ Основни задачи на проекта-2
 • 7. Да оцени ефекта на ЕЕП
 • при самостоятелно изучаване на ЧЕ в различни форми:

автономно или в тандем, като помощно средство в планирането но УП, като източник на мотивация на студента

 • при подготовката на преподавателя по въпросите на ЧЕО

8. Да прецени дали съществуващата документация / атестации и т.н./ отговаря на нуждите на ЧЕО във ВУЗ

slide11
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ - фаза на пробация
 • Интересни факти:
 • Забележки относно формулировките в списъка за само преценка B1- C2/, отговарящи на академичните параметри / критика и предложения/

стр. 6+19 от доклада/ www.inifr.ch/ids/Portfolio/

 • Използване на различни методи за получаване на информация относно проекта
 • Описание на трудностите при повечето пробанти
 • препоръки относно документацията за атестации на ЧЕ умения във ВУЗ
slide12
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ - фаза на пробация-2
 • участници в апробацията:

- не желаят портфолиото да е съществен елемент в ЧЕО, но са положително настроениотноснофакултативната му употреба.

- поставят важните въпроси за организацията на учебния процес /многолюдни групи/, за академичната самостоятелност, за липсата на внимание към начина, по който се провеждат занятията.

- автономното учене и вземане на решения от страна на студентите са неизменна част от ЧЕО.

slide13
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ - задачи на ВУЗ 1
 • подбор на приоритетите на портфолиото, с оглед на неговото ползване.
 • програмата за подготовка на преподавателите преди работа с портфолиото, както и съпътсваща методическа помощ в началната фаза на употреба.
 • интеграция в преподавателските планове и обоснованата му употреба в учебния процес.
 • активна дейност след пилотна фаза с цел получаване на информация относно употребата му.
slide14
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/ - задачи на ВУЗ 2
 • последващи изследвания върху ключови аспекти: развитие на умения за самоподготовка на студенти, стимулиране на тяхното активно участие в учебния процес и на желанието им за изучаване на ЧЕ през целия живот, развитие на многоезичността.
 • наличието на подходяща материално- техническа база /self- access centres/според критериите на Езиковата рамка на Съвета на Европа.
 • систематичен обмен на информация и сътрудничество с други висши учебни заведения и с институции.
slide15
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/
 • Съдържание - 83 стр.
  • Увод - 6 стр.
  • Езиков паспорт и документи - 25 стр.
  • Езикова биография - 36 стр.
  • Досие - 8 стр.
  • Примери -13стр.
slide16
Увод
 • Въведение
 • ЕЕП
 • Предимства и полза от ЕЕПВО за учащи се,преподаватели, работодатели,институции, директори на програми
 • Представяне на /ЕЕПВО/
 • Автори и институции
slide17
Езиков паспорт и документи
 • Стандартизиран езиков паспорт на Съвета на Европа
 • Документи на CEL/ ELC относно придобиване на ЧЕ и културни компетенции в/извън ВУЗ
 • Наръчник за ползването на езиковия паспорт
slide18
Езикова биография
 • Документи на CEL/ ELC относно езикови биографични данни за придобиване на ЧЕ и културни компетенции в/извън ВУЗ - NB
 • Списък за самопреценка/Checkliste/
 • Наръчник за ползването на езиковата биография
slide19
досие
 • Документи на CEL/ ELC относно езиковото досие за придобиване на ЧЕ и културни компетенции в/извън ВУЗ
 • Наръчник за ползването на езиковото досие
slide20
Европейско езиково портфолио за висше образование/ЕЕПВО/
 • Отразява новата специфика на ЧЕО във ВУЗ/ автономно учене, стратегии за учене, комуникативни стратегии/
 • съветник на студента
 • възможност за метарефлексия и планиране на учебния процес
 • представя ЧЕ и културни компетенции, придобити в/ извън ВУЗ