chemick slo en krevn plasmy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chemické složení krevní plasmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chemické složení krevní plasmy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Chemické složení krevní plasmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Chemické složení krevní plasmy. František Duška. Chemické složení krevní plazmy. Krev = plazma + buňky Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme. Koncentrace látek v krevní plazmě se mění za různých fyziologických i patologických okolností. Laboratoř = „operační sál internisty“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chemické složení krevní plasmy' - brie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
chemick slo en krevn plazmy
Chemické složení krevní plazmy
 • Krev = plazma + buňky
 • Snadno dostupný biologický materiál, který vyšetřujeme.
 • Koncentrace látek v krevní plazmě se mění za různých fyziologických i patologických okolností.
 • Laboratoř = „operační sál internisty“
z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Serum = tekutina, která zbude nad sraženinou - vhodné pro většinu vyšetření
 • Plazma = tekutina po oddělení krvinek
  • urgentní medicína
  • testy na krevní srážlivost
  • malý objem vzorku
 • „-emie“ = koncentrace v krvi (plazmě)
plazma
Plazma
 • voda
 • nízkomolekulární složky = ionty + metabolity
 • vysokomolekulární složky = bílkoviny + lipoproteiny
voda i
Voda I.
 • CTV (60% t.hm.) = ICT (40% t. hm.) + ECT (20% t.hm.)
 • ECT (20% t.hm.) = IST (15% t.hm.) + IVT (5% t. hm.)
 • tzv. třetí prostor - likvor, GIT, synoviální tekutina atd.
voda ii
Voda II.
 • Voda prochází osmózou membránami = zákon isoosmie
 • O obsahu vody v kompartmentech rozhoduje osah osmoticky aktivních částic
osmolalita
Osmolalita
 • Osmolalita = počet částic/kg [mosm/kg] = [mmol/kg]
 • Osmolarita = počet částic na litr [mosm/l] = [mmol/l]
 • norma 280 - 295 mmol/l: podílejí se na ní tzv. nízkomolekulární látky = ionty + metabolity
 • pojem izo/hyper/hypotonický roztok
regulace osmolality
Regulace osmolality
 • kolísání normálně jen ± 1-2%
 • vzestup osm.  vylučování ADH  koncentrovaná moč  zadržování volné vodypokles osmolarity
 • vzestup osm.  žízeň  pití
n zkomolekul rn slo ky krevn plazmy
Nízkomolekulární složky krevní plazmy
 • Kationty: Na+, K +, Ca + +
 • Anionty: Cl-, HCO3-, HPO42-, HSO4-
 • Metabolity: urea, kreatinin, kys. močová, bilirubin
 • Živiny: glukoza, MK, ketolátky
 • Ostatní
ionty v krevn plazm
Ionty v krevní plazmě
 • Zákon elektroneutrality: anionty = kationty
 • Anion gap = (Na + K) - (Cl + HCO3)
slide11
Na+
 • Hlavní kationt ECT: 135-145 mM
 • Obsah Na+ rozhoduje o obsahu vody v ECT, a tedy i v IVT
 • Objem IVT je rozhodující pro regulaci TK i srdečního výdeje!!
regulace obsahu na
Regulace obsahu Na+
 • Aldosteron - v ledvinách zadržuje Na+ a zvyšuje vylučování K+: Vyplavován:
  • při poklesu perfuze ledviny (renin)
  • při K+
 • ANP - atriální natriuretický polypeptid
  • zvyšuje natriurézu
  • vylučován síněmi při  žil. návratu
slide13
K+
 • Hlavní kationt ICT, v ECT 3,8-5,2 mM
 • Koncentrace v ECT nic neříká o obsahu K+ v těle, pouze o distribuci
 • Kalemie je ovlivněna:
  • přívodem/ztrátami (funkcí ledvin)
  • pH
  • funkcí Na/K ATPasy v membráně buněk
slide14
Ca2+
 • Hodnota v ECT je o 4 řády vyšší než v ICT: norma = 2,25-2,75 mM
 • Volná a vázaná frakce
 • Funkce: stabilita membrán neuronu
  • hypokalcemie = křeče
dus kat katabolity
Dusíkaté katabolity
 • Urea (2,5-8,3 mM)
  • syntetiziována v játrech
  • vylučována ledvinami
 • Kreatinin (50 - 120 M)
  • ze svalů
  • vylučován ledvinami GF: výpočet clearance
 • Kyselina močová (150-360 M):
  • katabolit purinů - dna
bilirubin
Bilirubin
 • Celkový = konjugovaný + nekonjugovaný = norma do 16 M
 • Katabolit hemu vázán na alb. v játrech konjugace vyloučen žlučí  stolicí
 • Ikterus = žloutenka = zvýšení bilirubinu
  • hemolytický
  • hepatální
  • obstrukční
energetick substr ty
Energetické substráty
 • Glukóza - nejdůležitější
  • glykémie 3,3 - 6,0 mM - nejstriktněji regulována ze všech energ. substrátů
 • Mastné kyseliny
  • vázané na albumin, konc. běžně nestanovujeme
 • Ketolátky
 • Aminokyseliny
vysokomolekul rn slo ky krevn plazmy
Vysokomolekulární složky krevní plazmy
 • Bílkoviny (celk. 60 - 80 g/l)
 • Lipoproteiny:
  • chylomikra, VLDL, LDL a HDL
  • transport TAG a cholesterolu
  • k posouzení rizika aterosklerózy
proteiny krevn plazmy
Proteiny krevní plazmy
 • Podle funkce:
  • onkotický tlak
  • srážecí a protisrážlivé faktory, komplement
  • transport: vazebné proteiny a apoproteiny
  • pufry
  • žádná funkce, ale dg. význam: enzymy
 • Podle ELFO: prealbumin, albumin, α-, β-, γ-globuliny
albumin
Albumin
 • 35-53 g/l, M = 68 000 (tj. malá)
 • Poločas v plazmě 21 dní
 • Funkce:
  • onkotický tlak (hypalbuminemie - otoky)
  • transportní funkce: nekonj. bili., FFA, stop. prvky, léky...
1 a 2 globuliny
Alfa 1:

-1 antitrypsin

Alfa 2:

haptoglobin

ceruloplazmin

ferritin

thyroxin-binding globuline (TBG)

-1 a -2 globuliny
beta globuliny
Beta globuliny
 • Transferin - váže Fe, stoupá při nedostatku Fe v organismu
 • CRP = C-reaktivní protein (< 10 mg/l)
  • reaktant akutní fáze
  • stoupá u bakt. zánětů
 • Fibrinogen (1,5 - 4,5 g/l)
  • koag. faktor, reaktant akutní fáze
gamaglobuliny
Gamaglobuliny
 • = protilátky
 • produkovány plazmatickými buňkami (jediné, které nejsou syntetizovány v játrech)
 • IgG - nejvíce
 • IgA - v plazmě monomer, sIgA=dimer
 • IgM - pentamer, časná odpověď
 • IgE - alergie
enzymy i
Enzymy I.
 • Při rozpadu buněk se IC enzymy uvolňují do ECT
 • V plazmě zanedbatelné koncentrace, obvykle stanovujeme aktivitu[kat/l]
 • Aktivita je mírou poškození dané tkáně
 • Problém = specifita
  • tentýž enzym se uvolňuje z více tkání
  • pomoc = izoenzymy
enzymy ii p klady
Enzymy II. - příklady
 • Jaterní testy
  • ALT: cytosol
  • AST: mitochondrie
  • žlučový pól: GMT a ALP
 • Myokard:
  • CK, izoenzym CK-MB
  • AST, LDH
tzv z kladn sada
Tzv. základní sada
 • Stanovujeme u většiny pacientů přijatých do nemocnice
 • Dává lékaři základní přehled o stavu pacientova metabolismu a funkcích orgánů
 • Zahrnuje:
  • Na, K, Cl, glykemii
  • tzv. jaterní testy: ALT, AST, bilirubin, (ALP, GMT)
  • fce ledvin: urea, kreatinin
  • krevní obraz a FW
  • moč chemicky + sediment
mo nosti
Možnosti
 • Z plazmy lze stanovovat i řadu dalších látek, které nebyly zmíněny:
  • hladiny hormonů
  • specifické protilátky (anti-HIV)
  • antigeny (PSA, HBsAg)
  • a další