Download
amislaisesta oman el m ns ammattilaiseksi hyvinvointia ja hyv arkea n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amislaisesta oman elämänsä ammattilaiseksi – hyvinvointia ja hyvää arkea PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amislaisesta oman elämänsä ammattilaiseksi – hyvinvointia ja hyvää arkea

Amislaisesta oman elämänsä ammattilaiseksi – hyvinvointia ja hyvää arkea

101 Views Download Presentation
Download Presentation

Amislaisesta oman elämänsä ammattilaiseksi – hyvinvointia ja hyvää arkea

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Amislaisesta oman elämänsä ammattilaiseksi – hyvinvointia ja hyvää arkea Merit Lindén, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 2. Kuka, mitä, mistä? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry | www.ehyt.fi Aloitti toimintansa 2012, perustajajärjestöinä Elämäntapaliitto, Terveys ry. ja Elämä on parasta huumetta ry. Noin 60 työntekijää, joista suurin osa Helsingissä ja noin 15 alueilla Kuopiossa aluekoordinaattori Terttu Huttunen Jäsenjärjestöjä eri puolella Suomea noin 100 AMIS – Arjen Ammattilaiset | www.ammattilainen.fi RAY:n tuella vuosina 2011-2015 7 työntekijää Yleistavoitteena ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin edistäminen Merit Lindén

 3. Puolet Suomesta puolessa tunnissa • Amis 2014 - faktaa, ei fiktiota • Amiksen hyvä arki • Työtä hyvinvoinnin eteen Merit Lindén

 4. Amis 2014 - opiskelu Viime kevään yhteishaussa lukioon oli 32000 hakijaa (38000 paikkaa) amikseen oli 52000 hakijaa (48000 paikkaa) Suosituimpia aloja sosiaali- ja terveysala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka liiketalous ja kauppa www.oph.fi Merit Lindén

 5. Amis 2014 – oppilaitokset Ajankohtaisia prosesseja Ammatillisten koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus (voimaan 1.8.2015) Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1.8.2014 alkaen) Yhteishaun uudistus (epäonnistui osittain amisten kohdalla) Aloituspaikkojen määrää muutettu koulutusaloittain ja maantieteellisesti Nuorisotakuu ohjaa nuoria ammatillisiin opintoihin Merit Lindén

 6. Amis 2014 - erityispiirteet 80% pitää opiskelusta (lukio 77%) (kouluterveyskysely) kiusaamiseen ei ole puututtu aikuisen toimesta 70% (lukio 89%) (kouluterveyskysely) Vuoden 2008 aika valmistuneet työskentelivät vuonna 2012 pääosin koulutustaan vastaavissa tehtävissä sekä vakituisissa ja kokoaikaisissa tehtävissä. (Rahkeet duuniin, Sakki) 74% on ylpeä koulutuksestaan (Työelämä, sätarviitmua!) 3/5 amiksista tietää mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa työkseen (Työelämä, sätarviitmua!) Merit Lindén

 7. Amis 2014 - haasteet Suurimmat terveystapaerot (kouluterveyskysely) 36% tupakoi päivittäin (lukio 8%) 55% ei syö aamupalaa joka arkiaamu (lukio 32%) 57% harjaa hampaat harvemmin kuin kahdesti päivässä (lukio37%) 24% hakenut apua masentuneisuuteen (lukio 18%) 35% tosihumalassa vähintään kerran kuukaudessa (lukio 20%) 43% ei tiedä miten voi vaikuttaa oppilaitoksen asioihin (lukio 27%) Suurin keskeyttämisen syy on väärä opiskelualan valinta, toisena huono ryhmähenki/viihtyvyys oppilaitoksessa (Vehviläinen 2013) Merit Lindén

 8. Amis 2014 - asuminen (Vehviläinen 2012) noin 12 000 nuorta asuu asuntoloissa (2011) Asukasvalinnoissa suositaan alle 18-vuotiaita keskimäärin 64,4 opiskelijaa/kokopäiväinen asuntolanohjaaja (vaihtelu 8-235) 90% muuttaa asuntolaan suoraan vanhempien luota 56,9% tulee 51-200km matkan päästä 28,9% keskeyttäisi opinnot jos ei olisi asuntolapaikkaa yöpäivystys: 13% ei mitään, 38,9% vartiointiliike, 38,9% oma päivystys suurimmat häiriötekijät työntekijöiden mielestä iltahiljaisuuden rikkominen 52,8%, sotkeminen 61,1% ja motivoitumattomuus 48,2% nuoret ovat tyytyväisimpiä asuntolanohjaajan läsnäoloon (ka. 8,34 asteikolla 4-10) Merit Lindén

 9. ravinto nukkuminen asuminen liikunta seksi parisuhde pelaaminenraha alkoholi työ liikenne ympäristö harrastukset osallisuus vaikuttaminen vuorovaikutustupakka kiusaaminen motivaatioitsetunto perhe ystävät Merit Lindén

 10. Amiksen hyvä arki tekemiseen uppoutuminen eli kutsumus + merkityksen löytäminen = hyvä arki (Ammattiosaajan hyvä elämä, Martela & Järvilehto) Merit Lindén

 11. Amiksen hyvä arki Perinteinen hyvän arjen rakenne on toivottua edelleen 66% haluaa säännöllisen 8-16 työajan 67% toivoo voivansa pitää lomaa kuukauden kesällä ja viikon talvella Kun kysytään esikuvia, vastaus on useimmiten isä tai äiti • Työpaikalta toivotaan • Viihtyisää työympäristöä (91%) • Mukavia taukotiloja (82%) • Toimivia työvälineitä (93%) • Mahdollisuutta jutella työkavereiden kanssa (85%) • (Lähde: Työlämä, sätarviitmua!) Merit Lindén

 12. Työtä hyvinvoinnin eteen Säätely: hinta, saatavuus, ikärajat, anniskelun rajoitteet (määrä, kenelle, missä, milloin, kuka..) Valistus: päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyvä tieto (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, taloudelliset, jne.) Kohtaaminen: keskustelu, arvot, asenteet, merkitykset, jne. Merit Lindén

 13. Työtä hyvinvoinnin eteen • Kohtaamisen kautta: • tulee nähdyksi • tulee kuulluksi • Kohtaamisen pitää olla: • arvostavaa • neutraalia Suurella osalla syrjäytyneistä ja niistä joilla on vaikeuksia elämänhallinnan kanssa, on taustalla kokemus osattomuudesta. Siitä, että en kuulu mihinkään. Minua ei huomata. Minulla ei ole paikkaa. Merit Lindén

 14. Työtä hyvinvoinnin eteen Ammatillisissa oppilaitoksissa opetus on erittäin työelämälähtöistä ja lähiopetusta on vähennetty työssäoppimisjaksojen pidentämiseksi. Oppilaitoksissa hyvän yhteishengen rakentuminen ei ole vain sattumaa, vaan siihen voidaan panostaa ja sitä voidaan tehdä aktiivisesti hyvällä ryhmänohjauksella. Ryhmänohjaus on käsityötaito, jonka jokainen voi opetella. Siihen kuuluvat kohtaaminen, osallisuus, vuorovaikutus, rakenne, menetelmät, säännöt ja arvostus. Amis-työssä kehitetty Ryhmäilmiö keskittyy ryhmän rakentamisen taitoihin ja periaatteisiin. Jokaisella on oikeus kuulua hyvään ryhmään, eikä koskaan ole liian myöhäistä! Merit Lindén

 15. ja tarvitsee aikuisen läsnäoloa, Nuori kaipaa keskustelua, näkökulmia, arvostuksia, suuntaviittoja, vuorovaikutusta, olemista. Me kaikki tarvitsemme.

 16. Kiitos! Merit Lindén, projektipäällikkö 050 3665 112, merit.linden@ehyt.fi www.ammattilainen.fi | www.ryhmailmio.fi| www.ehyt.fi